UNYP Virtual Open Day - Sports Management

Event Date: 
04.06.2020 -
17:00 to 18:00
Location: 
Zoom Platform (Registration form below is required)
  • Register for Open Day

    Sports Management Virtual Open Day - registration form


The University of New York in Prague (UNYP) will host a Virtual Open Day for prospective students interested in studying Sports Management, on Thursday, June 4th. 

Our Virtual Open Day, dedicated to European Bachelor in Business Administration with Concentration in Sports Management, will provide you an opportunity to learn all about this unique program in the Czech Republic, which equips students to tackle the business side of any sport. 

The admissions team will be there to assist you. After a presentation about the university and the program, you will have time to meet with Dr. Dan Šťastný (Dean of School of Business at UNYP) as well as one of the Sports Management program's current students - Michal Pažák, the captain of the Slovak National Floorball Team and an attacking player in one of the Czech Republic's most elite professional floorball teams, Sparta Praha. Prospective students and their parents will have a chance to get first-hand information about the program structure and will get valuable insights into life at UNYP.  

    

If you would like to take part in the UNYP Virtual Open Day for European Bachelor in Business Administration with Concentration in Sports Managementplease register below.

What can you expect from UNYP's Virtual Open Day?

Discover your educational path 

Students who want to study Sports Management at university must understand that they cannot break into this industry merely on the strength of having played sports in high school. Today's sporting world is highly commercial, and this creates a strong demand for educated individuals to fill administration positions. The European Bachelor in Business Administration – Concentration in Sports Management from UNYP teaches sports-specific management skills through a variety of business-focused courses. Students then complete their degree with a thesis in this niche field.

Beyond academics

The UNYP athletics program has developed an outstanding legacy of competitive success by creating a championship mindset among its community. Led by experienced professional coaches, UNYP student-athletes have an opportunity to play soccer, floorball, and basketball and participate in Czech college league competitions. In Fall 2019, the multisport facility in Prague 9, Podvinny Mlyn (previously known as Arena Sparta), went through a rebranding process, with the main hall and all connected fields being renamed the UNYP Arena. In the same year, the UNYP Arena became the official home of the UNYP Blazers floorball, football, and basketball teams. 

Accommodation options

Learn about UNYP's accommodation options and eating facilities in and around the campus. Be sure to find out how long it will take you to get to college from the student apartments, as your daily route to school will set your routine.

Join us and find out more about studying at UNYP!

UNYP Virtuální Den Otevřených Dveří – Sportovní Management

Datum události: 04.06.2020 - 17:00 až 18:00

Místo: Platforma Zoom (Nutná registrace, registrační formulář níže )

  • Register for Open Day

    Sports Management Virtual Open Day - registration form


University of New York in Prague (UNYP) pořádá ve čtvrtek 4. června, pro zájemce o studium Sportovního Managementu, Virtuální Den Otevřených Dveří.


Náš Virtuální Den Otevřených Dveří, věnovaný evropskému bakalářskému programu Obchodní Administrativa se zaměřením na Sportovní Management, ti poskytne příležitost dozvědět se vše o tomto jedinečném programu v České republice, který tě připraví na to, jak se poprat s obchodní stránkou jakéhokoliv sportu.


Náš tým z Oddělení Přijímacího Řízení bude u toho,aby ti pomohl. Nejdřív ti představíme univerzitu, a studijní program. Následně budeš mít možnost setkat se Dr. Danem Šťastným, (vedoucí katedry Obchodní Administrativy na UNYP), a také s jedním ze současných studentů oboru Sportovní Management – Michalem Pražákem, kapitánem slovenského mužského florbalového reprezentačního týmu a útočníkem jednoho z nejlepších českých profesionálních florbalových týmů, Sparta Praha. Budoucí studenti i jejich rodiče tak budou mít jedinečnou šanci dozvědět se z první ruky nejen o samotném studijním programu, ale nahlédnou i do univerzitního života na UNYP.     

      

 

Pokud se chceš zúčastnit UNYP Virtuálního Dne Otevřených Dveří, věnovaného Evropskému Bakalářskému programu Obchodní Administrativa se zaměřením na Sportovní Management, registruj se níže.

Co můžeš očekávat  od Virtuálního Dne Otevřených Dveří na UNYP?

Objev svou cestu

Studenti, kteří chtějí studovat Sportovní Management na univerzitě, musí pochopit, že v tomto odvětví neprorazí pouze na základě sportovních výkonů ze střední školy. Dnešní svět sportu je vysoce komerční, což vytváří poptávku po vzdělaných jedincích zastupujících administrativní pozice. Evropský bakalářský program Obchodní Administrativa se zaměřením na Sportovní Management na UNYP učí studenty manažerské dovednosti specifické pro sportovní odvětví prostřednictvím množství obchodně zaměřených kurzů. Studenti pak získávají titul na základě diplomové práce v tomto specifickém oboru.

Více než vysokoškolské vzdělání

Sportovní program na UNYP vybudoval výjimečný odkaz kompetitivního úspěchu díky mentalitě šampiona ve své komunitě. Pod vedením profesionálních trenérů, naši sportovci z řad studentů mají možnost hrát fotbal, florbal a basketbal a účastnit se klání v České Univerzitní Lize. Na podzim roku 2019 prošla víceúčelová hala Podvinný Mlýn, (dříve známá jako Sparta Aréna), velkou změnou, kdy se hlavní hala a všechna přidružená hřiště přejmenovala na UNYP Arénu. Ve stejném roce se UNYP Aréna stala oficiálním zázemím pro UNYP Blazers fotbalový, florbalový a basketbalový tým. 

Možnosti ubytování

Zjistti více o možnostech ubytování a stravování na kampusu UNYP i mimo něj. Vyzkoušej si, jak dlouho trvá cesta z univerzity ke kolejím, protože tvoje každodenní cesta do školy určí, jaký bude tvůj den.

Připoj se k nám a zjisti víc o studio na UNYP!

Follow us

Go to top