Magisterské štúdium

Všetky programy sú vyučované kompletne v angličtine a prebiehajú v intenzívnom víkendovom formáte tak, aby študenti mohli štúdium skĺbiť s profesným životom. Naše magisterské programy sú ideálne pre ambicióznych profesionálov alebo bakalárskych absolventov, ktorí chcú získať kvalitné medzinárodné vzdelanie v Prahe.

Študenti, ktorí úspešne ukončia náš magisterský program, obdržia titul priamo od našich partnerských univerzít. Magisterský program Psychológie vedie k získaniu titulu Mgr. udelenom University of New York in Prague.

Magister v odbore Psychológia

Magisterský program Psychológia na University of New York v Prahe poskytuje silné teoretické a praktické základy v psychológii a súvisiacich odboroch ako je klinická psychológia, psychológia zdravia a pedagogická psychológia. Absolventi programu získajú špecifické znalosti a odbornú spôsobilosť pracovať ako nezávislí psychológovia s možnosťou usilovať o ďalšie vzdelávanie a kvalifikáciu v rôznych oblastiach psychológie. Tento študijný program je v súlade s medzinárodnými požiadavkami pre európsky magisterský diplom v psychológii a je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (MŠ SR). Úspešné absolvovanie programu vedie k zisku titulu Mgr.

UNYP Chronicle Newsletter

The e-mail address you provide will be used only to send you the newsletter. Your privacy is important to us.

For more information download our UNYP Brochure.


UNYP logo

Contacts

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


ID no: 25676598
Phone: +420 224 221 261   Skype
Email: unyp@unyp.cz

Back to top