Ph.D. na základe výskumu

Jednou zo základných hodnôt University of New York in Prague je výskum na vysokej úrovni. Ako časť tohto záväzku sa UNYP snaží podporiť absolventov všetkých odborov v pokračovaní na doktorské štúdiá (Ph.D. je najvyšší akademický titul udelovaný na našej univerzite) alebo štúdiá vedúce k získaniu titulu MPhil. Uchádzači môžu študovať a získať titul Ph.D. alebo MPhil v každom odbore, v ktorom má univerzita relevantné výskumné odborné znalosti, v spolupráci s príslušnou akademickou skupinou, výskumným strediskom alebo ústavom.

Titul Ph.D. by publication je udelený kandidátom, ktorí prezentujú a obhajujú odbornú prácu, po dôkladnom preskúmaní a vyhodnotení vybranej témy, ktorá vedie k nezávislému a originálnemu prínosu znalosti a demonštruje porozumenie príslušných výskumných metód vo vybranej oblasti. Tento Ph.D. program je vhodný pre tých, ktorí sa chcú venovať výskumu pod dohľadom vedúceho na doktorskej úrovni. Vedie k publikovaniu tradičnej doktorskej práce dostačujúcej kvality. Tá musí byť považovaná za originálny a nezávislý príspevok k existujúcemu súboru znalostí, aby mohla viesť k udeleniu titulu. K štúdiu doktorátu je možné prihlásiť sa priamo, alebo sa vydať cestou získania titulu MPhil.

Kariérne možnosti s doktorátom z UNYP

Doktorát znamená viac než len pokročilú kvalifikáciu vo vami zvolenej oblasti štúdia. Úspešné dokončenie doktorátu je dôkazom, že ste nadobudli radu prenosných a vysoko žiaducich znalostí, ako je kritická analýza, riadenie projektov, krízový manažment, schopnosť vedenia a mentoring, poskytovanie alternatívnych perspektív, pokročilé výskumné a prezentačné vedomosti, sebavedomie, odhodlanie a vytrvalosť.

Absolventi Ph.D. sú úspešnejší v kariére a majú vyšší príjem než ostatní absolventi. Sú vnímaní ako profesionáli, ktorí prinášajú pozitívnu zmenu na pracovisku, a zamestnanci, ktorí prichádzajú s inováciami vedúcimi k rastu podniku.

Kvalifikačné kritériá

Doktorát je udelený kandidátom, ktorí preukážu:

(i) využitie originálneho výskumu alebo inej pokročilej formy vedy k vytvoreniu a interpretácii nových znalostí, vytvorenie súboru práce, ktorý je kvalitný a vyhovuje vzájomnému hodnoteniu, rozširuje hranice porozumenia v rámci predmetu a je hodný zverejnenia;

(ii) systematické osvojenie a porozumenie súboru znalostí, ktorý je vrcholom akademickej disciplíny alebo odbornej praxe;

(iii) obecná schopnosť konceptualizovať, navrhnúť a implementovať výskumný projekt k získaniu nových znalostí, aplikácie a porozumenia v rámci disciplíny, adaptácie a úpravy v prípade nových záležitostí;

(iv) podrobné pochopenie vhodných techník výskumu a pokročilé akademické šetrenie v rámci disciplíny;

University of New York in Prague očakáva od Ph.D. kandidátov schopnosť:

(a) robiť a obhajovať úsudky v rámci komplexných záležitostí v špecializovaných oblastiach, často s absenciou kompletných dát, a byť schopný komunikovať nápady a závery jasne a efektívne smerom k odbornému i laickému publiku;

(b) robiť výskum a vývoj na pokročilej úrovni, značne prispievať k rozvoju nových techník, myšlienok alebo prístupov v rámci disciplíny;

(c) preukázať osobnú zodpovednosť a iniciatívu pri zložitých a nepredvídateľných situáciách, v akademickom i profesnom prostredí, a ďalšie profesné kvality a prenositeľné znalosti, ktoré sú na tejto akademickej úrovni očakávané.

Oblasti výskumu

University of New York in Prague v spolupráci s University of Bolton môže podporiť kandidátov Ph.D. a MPhil so záujmom o výskum v nasledujúcich oblastiach:

 • Art and Design
 • Accounting and Business
 • Built Environment & Civil Engineering
 • Community Studies
 • Computer Science
 • Education
 • Engineering
 • English & Creative Writing
 • Health & Well-Being
 • Information Systems
 • Islamic Finance
 • Law
 • Materials, Research & Innovation
 • Mass Observation and Worktown Studies
 • Medical, Biomedical and Life Sciences
 • Photography
 • Psychology
 • Sport, Performance, Recovery & Rehab
 • Sport Sociology and Policy
 • Theatre and Performance
 • Renewable Energy & Environmental Technologies

Dĺžka štúdia

3 až 4 roky (full-time), 5 až 7 rokov (part-time)

Požiadavky

Kandidáti Ph.D. na UNYP by mali mať titul vyššieho stupňa druhej triedy (2.1) alebo ekvivalent v príslušnom predmete. Požadovaná je postgraduálna kvalifikácia a/alebo tréning vo výskume alebo relevantný profesionálny vývoj. V prípade, že sa nenachádzate vo VB, osobný rozhovor s University of Bolton prebehne na diaľku cez telefón alebo internet. Kandidáti, pre ktorých nie je angličtina materským jazykom, budú musieť zložit skúšku IELTS na stupni 6.5 (alebo preukázať ekvivalentnú úroveň angličtiny).

Postup pri podávaní žiadosti

Pokiaľ máte záujem študovať Ph.D. na UNYP, mali by ste najskôr kontaktovať študijného poradcu a prebrať vami zvolenú akademickú oblasť a povahu výskumu, ktorý by ste radi urobili. Študijný poradca vám povie, či môžeme na univerzite podporiť vašu špecializáciu. Takisto môžete navštíviť stránku Pedagogický zbor.

Prihlášku prosím podajte cez oddelenie prijímacieho riadenia. Dodajte nasledujúce dokumenty:

UNYP Chronicle Newsletter

The e-mail address you provide will be used only to send you the newsletter. Your privacy is important to us.

For more information download our UNYP Brochure.


UNYP logo

Contacts

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


ID no: 25676598
Phone: +420 224 221 261   Skype
Email: unyp@unyp.cz

Back to top