Bakalárske štúdium

UNYP je oficiálne uznaná inštitúcia, ktorá v Českej republike poskytuje vysokoškolské vzdelanie. Ponúka akreditované bakalárske a magisterské štúdium v anglickom jazyku. Jej partnermi sú prestížne medzinárodné univerzity v Spojených štátoch i v Európe. S dôrazom na medzinárodné vzdelanie ponúka UNYP bakalárske štúdium v mnohých odboroch. Na bakalárske štúdium nadväzuje magisterské štúdium a ďalej potom štúdium MBA, ktoré je určené pre ďalší kariérny rast, najmä v oblasti manažmentu. Naši študenti majú tiež možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia, zoznam vysokých škôl má cez 30 partnerských univerzít.

Ponúkané odbory pre americké bakalárske štúdium:

Ponúkané odbory pre európske bakalárske štúdium:

Študenti môžu voliť medzi týmito akademickými programami:

Bakalárske štúdium: Európsky akreditovaný program

Európsky bakalársky štúdijný program predstavuje trojročný program vysokoškolského štúdia, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu , Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a dáva absolventom právo používať pred menom skratku ‚Bc‘.  Študenti sa v rámci tohto európskeho programu môžu zamerať na obchodnú administratívu, financie alebo marketing.

Bakalárske štúdium: Americký akreditovaný program

Tento štvorročný štúdijný akademický program vedie k získaniu amerického titulu bakalára, ktorý udeľuje State University of New York, Empire State College v New Yorku. Empire State College je vysoká škola akreditovaná v USA americkou inštitúciou Middle States Association of Colleges and Schools. Bakalársky titul udeľovaný študentom v Prahe je totožný s titulom udeľovaným v Spojených štátoch.

Bakalárske štúdium pre získanie dvojitého diplomu (európsky/americký)

Študenti amerického bakalárskeho programu, ktorých zvoleným odborom je Obchodná administratíva, Komunikácia a médiá, Medzinárodné vzťahy alebo Psychológia, majú možnosť absolvovať na konci svojho štúdia české štátne skúšky. Úspešní študenti potom dostávajú DVOJITÝ vysokoškolský diplom – americký z Empire State College a k tomu český z UNYP.

UNYP Chronicle Newsletter

The e-mail address you provide will be used only to send you the newsletter. Your privacy is important to us.

For more information download our UNYP Brochure.


UNYP logo

Contacts

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


ID no: 25676598
Phone: +420 224 221 261   Skype
Email: unyp@unyp.cz

Back to top