Todd Nesbitt

Vedoucí katedry komunikací a masových medií

Ph.D. Charles University, Czech Republic
PhDr. Charles University, Czech Republic
M.A. Charles University, Czech Republic
B.A. University of Windsor, Canada

Dr. Todd Nesbitt vede katedru komunikací a hromadných sdělovacích prostředků University of New York in Prague a zároveň v Praze působí jako vedoucí magisterského programu Strategkomunikace, který je grantován univerzitou La Salle University.

Dr. Nesbitt má titul Ph.D., PhDr. a magisterský titul z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský titul v oboru komunikačních studií a nostrifikaci angličtiny z University of Windsor, Ontario, Kanada. Dr. Nesbitt vyučoval na Právnické fakultě, Fakultě humanitních studií a Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově. Získal ocenění za vynikající výuku UNYP. Do jeho výzkumné oblasti patří strategická politická komunikace, globalizace médií a vlastnictví médií, v komunitě se zapojuje do pořádání veřejných jednání a seminářů, přispívá do zdejšího tisku a přednáší ve výukových kurzech na středních školách na témata, která souvisejí s médii.

Dr. Nesbitt byl členem v redakci časopisu Nový prostor, který je prodáván na ulici a který nabízí bezdomovcům a lidem, kterým bezdomovectví hrozí, možnost příjmu s cílem pomoci jim znovu se začlenit do společnosti.

Sledujte nás

Go to top