Bakalárske štúdium

UNYP je oficiálne uznaná inštitúcia, ktorá v Českej republike poskytuje vysokoškolské vzdelanie. Ponúka akreditované bakalárske a magisterské štúdium v anglickom jazyku. Jej partnermi sú prestížne medzinárodné univerzity v Spojených štátoch i v Európe. S dôrazom na medzinárodné vzdelanie ponúka UNYP bakalárske štúdium v mnohých odboroch. Na bakalárske štúdium nadväzuje magisterské štúdium a ďalej potom štúdium MBA, ktoré je určené pre ďalší kariérny rast, najmä v oblasti manažmentu. Naši študenti majú tiež možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia, zoznam vysokých škôl má cez 30 partnerských univerzít.

Ponúkané odbory pre americké bakalárske štúdium:

Ponúkané odbory pre európske bakalárske štúdium:

 

 

Študenti môžu voliť medzi týmito akademickými programami:

Bakalárske štúdium: Európsky akreditovaný program

Európsky bakalársky štúdijný program predstavuje trojročný program vysokoškolského štúdia, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu , Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a dáva absolventom právo používať pred menom skratku 'Bc'.  Študenti sa v rámci tohto európskeho programu môžu zamerať na obchodnú administratívu, financie alebo marketing.

 

Bakalárske štúdium: Americký akreditovaný program

Tento štvorročný štúdijný akademický program vedie k získaniu amerického titulu bakalára, ktorý udeľuje State University of New York, Empire State College v New Yorku. Empire State College je vysoká škola akreditovaná v USA americkou inštitúciou Middle States Association of Colleges and Schools. Bakalársky titul udeľovaný študentom v Prahe je totožný s titulom udeľovaným v Spojených štátoch.

 

Bakalárske štúdium pre získanie dvojitého diplomu (európsky/americký)

Študenti amerického bakalárskeho programu, ktorých zvoleným odborom je Obchodná administratíva, Komunikácia a médiá, Medzinárodné vzťahy alebo Psychológia, majú možnosť absolvovať na konci svojho štúdia české štátne skúšky. Úspešní študenti potom dostávajú DVOJITÝ vysokoškolský diplom - americký z Empire State College a k tomu český z UNYP.

Follow us

Go to top