Jan Daniel
Ph.D. in International Relations, Charles University, Prague
Jan Daniel se specializuje na výzkum míru, bezpečnosti a ozbrojených konfliktů v Evropě a na Středním východě. Získal doktorský titul v oboru mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově v Praze, kde napsal disertační práci o politice mírových operací OSN v Libanonu. Jan se připojil k UNYP v roce 2023 a pracuje také jako vedoucí výzkumný pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V ÚMV je vedoucím Centra pro studium globálních regionů a jedním z redaktorů časopisu Czech Journal of International Relations. Jeho akademický výzkum se zaměřuje na to, jak se diskuzy globálního míru a bezpečnosti projevují v místní praxi a jak se prolínají s místní politikou. Byl zapojen do výzkumných projektů zaměřených na mírové operace OSN, prevenci násilného extremismu v Evropě a na Středním východě a na porozumění politikám zaměřeným na řešení dezinformací a hybridní války v Evropě a v České republice. Jan se také účastnil řady projektů aplikovaného výzkumu v rámci spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, NATO Centrem excelence strategické komunikace a dalšími organizacemi. V těchto projektech zkoumal humanitární otázky spojené se syrskou uprchlickou krizí, mírovými operacemi OSN a ruskými strategickými komunikačními kampaněmi na Středním východě a mimo něj. Byl hostujícím výzkumníkem na European University Insitute, Orient Institut Beirut a American University of Beirut. Pravidelně vyučuje o otázkách bezpečnosti na Středním východě, politice Libanonu a Sýrie, kritických bezpečnostních studiích a politice dezinformací na Univerzitě Karlově a jako hostující lektor.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru