Studium Ph.D. na UNYP

Jednou ze základních hodnot uznávaných na University of New York in Prague je plnohodnotný a kvalitní výzkum, a proto je zásadní ve spolupráci s partnerskými univerzitami New York College Athens a University of Bolton studentům možnost práce na doktorských studiích poskytnout. UNYP tradičně vybízí studenty všech disciplín, aby zvážili cestu doktorského studia – nejvyššího akademického titulu, který škola uděluje – alternativně titulu MPhil. V tomto kontextu UNYP svým studentům nabízí možnost studovat Ph.D. nebo MPhil v jakémkoli předmětu, ve kterém disponuje relevantní výzkumnou odborností, a to ve spolupráci s příslušnou a kompetentní akademickou skupinou, výzkumným centrem nebo institucí. 

Titul Ph.D. je udělován kandidátům, kteří obhájí odbornou práci prezentující důkladné prozkoumání a vyhodnocení vybraného tématu, které vede k nezávislému a originálnímu přínosu vědění a demonstruje porozumění příslušných výzkumných metod ve vybrané oblasti. Tento Ph.D. program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat výzkumu pod dohledem vedoucího pracovníka na doktorské úrovni. Ke studiu doktorského programu je možné přihlásit se přímo, nebo se vydat cestou získání titulu MPhil.

Kariérní možnosti s doktorátem z University of Bolton

Doktorát znamená víc než jen pokročilou kvalifikaci ve vámi zvolené oblasti studia. Úspěšné dokončení doktorátu je důkazem, že jste nabyli řadu přenosných a vysoce žádoucích dovedností, mezi které patří kritická analýza, řízení projektů, krizový management, vůdčí schopnosti a mentoring, poskytování alternativních perspektiv, pokročilé výzkumné a prezentační dovednosti, sebevědomí, odhodlání a vytrvalost.

Absolventi Ph.D. jsou úspěšnější v kariéře a mají vyšší příjem než ostatní absolventi. Jsou vnímáni jako profesionálové, kteří přinášejí pozitivní změnu na pracovišti, a inovativní zaměstnanci, kteří velkou měrou přispívají k růstu podniku.

Kvalifikační kritéria

Doktorát je udělen kandidátům, kteří prokáží:

 (i) využití originálního výzkumu nebo jiné formy akademického studia k vytvoření a interpretaci nových znalostí, vytvoření souboru práce, který je kvalitní a vyhovuje vzájemnému hodnocení, rozšiřuje meze porozumění v rámci předmětu a je hoden zveřejnění;

(ii) systematické osvojení a porozumění souboru znalostí, který je vrcholem akademické disciplíny nebo odborné praxe;

(iii) obecnou schopnost konceptualizovat, navrhnout a implementovat výzkumný projekt k získání nových znalostí, aplikaci a porozumění v rámci disciplíny, adaptaci a úpravy v případě nových záležitostí;

(iv) podrobné pochopení vhodných technik výzkumu a pokročilé akademické šetření v rámci disciplíny;

University of New York in Prague očekává od PhD. kandidátů schopnost:

(a) dělat a obhajovat úsudky v rámci komplexních záležitostí ve specializovaných oblastech, často s absencí kompletních dat, a být schopný komunikovat nápady a závěry jasně a efektivně směrem k odbornému i laickému publiku;

(b) provádět výzkum a vývoj na pokročilé úrovni, značně přispívat k rozvoji nových technik, myšlenek nebo přístupů v rámci disciplíny;

(c) prokázat osobní zodpovědnost a iniciativu při složitých a nepředvídatelných situacích, v akademickém i profesním prostředí, a další profesní kvality a přenositelné dovednosti, které jsou na této akademické úrovni očekávané.

Oblasti výzkumu

University of New York in Prague ve spolupráci s University of Bolton může podpořit kandidáty Ph.D. a MPhil se zájmem o výzkum v následujících oblastech:

 • Art and Design
 • Accounting and Business
 • Built Environment & Civil Engineering
 • Community Studies
 • Computer Science
 • Education
 • Engineering
 • English & Creative Writing
 • Health & Well-Being
 • Information Systems
 • Islamic Finance
 • Law
 • Materials, Research & Innovation
 • Mass Observation and Worktown Studies
 • Medical, Biomedical and Life Sciences
 • Photography
 • Psychology
 • Sport, Performance, Recovery & Rehab
 • Sport Sociology and Policy
 • Theatre and Performance
 • Renewable Energy & Environmental Technologies

Délka studia

3 až 4 roky (full-time), 5 až 7 let (part-time)

Požadavky

Kandidáti Ph.D. na UNYP by měli mít titul vyššího stupně druhé třídy (2.1) nebo ekvivalent v příslušném předmětu. Požadována je postgraduální kvalifikace a/nebo praxi ve výzkumu nebo relevantní profesionální vývoj. Osobní rozhovor standardně organizuje University of Bolton, ale může proběhnout i na dálku přes telefon nebo online. Kandidáti, pro které není angličtina mateřským jazykem, budou muset složit zkoušku IELTS na stupni 6.5 (nebo prokázat ekvivalentní úroveň angličtiny).

Postup při podávání žádosti

Pokud máte zájem studovat Ph.D. na UNYP, měli byste nejprve kontaktovat studijního poradce a probrat Vámi zvolenou akademickou oblast a povahu výzkumu, který byste rádi provedli. Studijní poradce Vám objasní, jestli může UNYP podpořit Vaši specializaci. Můžete také navštívit stránku Pedagogický sbor.

Přihlášku prosím podejte skrz oddělení přijímacího řízení. Dodejte následující dokumenty:

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Ke stažení​

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru