Informace pro vyjíždějící výměnné studenty

Příležitost pro studenty UNYP rozšířit si své obzory

University of New York in Prague spolupracuje na výměnných programech studentů s dalšími univerzitami na čtyřech kontinentech. Studenti UNYP rozumí tomu, jaký přínos má mezinárodní vzdělávání a strávit semestr v zahraničí na partnerské univerzitě je pro studenty vynikající příležitostí, jak si rozšířit obzory.

Podporujeme všechny naše studenty, aby zvážili možnost strávit semestr v zahraničí, a CGE je tu proto, aby vám pomohl s případnými dotazy.

Evropa

Albánie

Francie

Německo

Řecko

Nizozemsko

Spojené Království

Severní Amerika

Kanada

Mexiko

USA

Jižní Amerika

Argentina

Chile

Ekvádor

Peru

Asie

Čína

Gruzie

Irak

Japonsko

Kyrgyzstán

Malajsie

Korejská Republika

Filipíny

Thajsko

Turecko

Uzbekistán

Vietnam

POŽADAVKY K PŘIJETÍ DO PROGRAMU

Očekává se, že všichni žadatelé splní následující požadavky:

 • Musíte být diplomovým studentem bakalářského prezenčního studia na naší univerzitě.
 • Před zahájením prvního výměnného semestru v zahraničí musíte mít splněné alespoň 20 USA kreditů.
 • Musíte mít kumulativní GPA 2,80 nebo vyšší. (Poznámka – Některé hostitelské instituce mohou požadovat ještě vyšší GPA.)
 • Nesmíte mít žádné neukončené známky z předchozích semestrů.
 • Nesmíte mít žádné nesplacené finanční závazky vůči UNYP.
 • Musíte být považováni za dobrého reprezentanta pro UNYP.
 • Musíte splnit požadavky hostitelské instituce.
 • Ve stanoveném termínu musíte vyplnit a odeslat přihlášku do programu studentské výměny.

Během vašeho výměnného pobytu se očekává, že budete v hostitelské instituci pokračovat docházku v prezenčním studiu a dodržovat pravidla a předpisy (akademické, kodexy chování, finanční) hostitelské instituce.

Přihláška

Hodnocení přihlášek

Centrum pro Globální spolupráci vyhodnotí každou žádost o výjezd v rámci programu Erasmus +/ Výměný pobyt podle níže uvedených kritérií.  Po jejím podání bude vaše přihláška vyhodnocena a na základě Vašich preferencí a získaných bodů Vám bude přiřazena jedna z univerzit z Vašeho seznamu preferencí.

Vzhledem k tomu, že na každé partnerské univerzitě je pro každý rok omezený počet míst, a hodně studentů se hlásí na stejné university, budou místa na preferovaných univerzitách přidělena studentům, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů na níže uvedené stupnici.

Jakmile Vám přiřadíme místo na univerzitě z vašeho listu preferencí, oddělení CGE Vás bude kontaktovat, abyste nám potvrdili, že Váš zájem o danou univerzitu stále přetrvává a vy si přejete pokračovat v procesu přihlášky.

* Některé Univerzity mohou nabízet finanční podporu ve formě stipendia. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Rubrika pro hodnocení přihlášek

– Větší váha pro studenty, kteří podají přihlášku včas (nejdříve 6 týdnů před uzávěrkou).

– Větší váha pro studenty, kteří jsou ve 2. a 3. ročníku studia na VŠ UNYP

– Větší váha pro studenty, kteří se hlásí na školu, která nabízí kurzy v jejich programu

– větší váha pro studenty, kteří odevzdají působivý a poutavý motivační dopis

– Body navíc pro studenty, kteří se se zapojují do chodu univerzity (vedení studentského klubu, pomoc při Gaudeamu/TEDx/orientačním týdnu atd.).

Jak se přihlásit:

Před vyplněním přihlášky se ujistěte, že:

Přihláška

 • Vyplňte přihlášku do programu výměnných pobytů. Formuláře, které nejsou zcela vyplněny, nebudou brány v úvahu.
 • Napište motivační dopis o 300 slovech- prohlášení o tom, proč chcete jet na studijní výměnu. Prohlášení považujte za písemný pohovor. Řekněte nám, proč by vás UNYP měl upřednostnit před ostatními uchazeči. Měli byste uvést: 1. Kam chcete vyjet (první preferovaná instituce). 2. Proč tam chcete jet (akademické důvody, osobní zájem, kariérní vyhlídky atd.). 3. Jaký přínos vám tento program přinese (osobně, akademicky a / nebo pro vaše kariérní výkony) 4. Jakékoli relevantní zkušenosti, které jste získaly
 • Získejte výpis vašich studijních výsledků (transcript)
 • Zašlete dokumenty na: cge@unyp.cz
 • Nezapomeňte věnovat pozornost termínům ukončení přijímání přihlášek: 
  • Podzim 2024: 23. února 2024
  • Jaro 2025: 11. října 2024

* Vezměte prosím na vědomí, že některé programy mohou vyžadovat dřívější termín přihlášek, který je stanoven na 22. září. Podrobnosti získáte od koordinátora programu výměny studentů.

Po přihlášení

 • Studenti, kteří podali přihlášku ve výše uvedeném termínu, absolvují výběrové řízení a budou informováni o výsledku do jednoho týdne od uzávěrky.

Žádáme studenty, aby uvedli tři univerzity, na kterých by rádi studovali v zahraničí. Toto doporučení je z důvodu, že na každé partnerské univerzitě máme omezený počet míst. Při zpracování vaší přihlášky si klademe za cíl umožnit vám studium na univerzitě, která byla vaší první volbou na seznamu, ale v závislosti na poptávce vás můžeme přidělit na kteroukoli z univerzit, které jste si vybraly. Žádáme proto studenta, aby o všechny měl stejný zájem.

Když budete vybráni

 • Vyplňte formulář course selection – musí být schválen Academic Advisorem a kanceláří ESU (pokud se to na vás vztahuje); minimální počet kreditů je: 12 USA kreditů (24 ECTS) za semestr
 • Tým CGE zašle vaši nominaci na hostitelskou univerzitu
 • Začněte hledat bydlení
 • Začněte proces žádati o vízum (pokud ho potřebujete)

Před odjezdem

 • Vyžádejte si od vaší hostitelské instituce dopis potvrzující vaše přijetí
 • Dokončete první část zprávy z vašeho výměnného pobytu
 • Podepište dohodu
 • Založte si zdravotní pojištění

Během vašeho pobytu

Než se vrátíte

 • Požádejte o výpis vašich studijních výsledků

Po návratu

Všechny otázky mohou být směrovány na UNYP Center for Global Engagement (cge@unyp.cz).

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X