Informace pro vyjíždějící Erasmus+ studenty

Rozšiř své obzory – studuj na jedné z partnerských univerzit UNYP v programu Erasmus+.

UNYP pevně věří v hodnotu mezinárodního vzdělávání. Jako člen programu Erasmus + je UNYP schopen poskytnout svým studentům možnost studovat v rámci svého oboru na partnerských institucích v celé Evropě.

Evropská komise, která podporuje program Erasmus +, rovněž poskytuje podpůrné mechanismy pro studenty účastnící se programu Erasmus +, jako je bezplatné jazykové vzdělávání a podpora životních nákladů.

UNYP důrazně vybízí všechny své studenty, aby prozkoumali možnost studia v zahraničí. Informace o programu Erasmus + pro studenty UNYP jsou uvedeny níže:

Očekává se, že všichni žadatelé splní následující požadavky:

 • Musíte být diplomovým studentem bakalářského prezenčního studia
 • Než budete moci absolvovat pobyt v zahraničí, musíte mít splněn alespoň jeden rok studia
 • Musíte mít splněno aspoň 20 US kreditů před zahájením prvního semestru v zahraničí.
 • Při svém pobytu v zahraničí musíte splnit alespoň 12 amerických kreditů (24 ECTS)
 • Nesmíte mít žádné neúplné známky z předchozích semestrů
 • Musíte mít kumulativní GPA 2,80 nebo vyšší. (Poznámka – Některé hostitelské instituce mohou umístit ještě vyšší GPA.)
 • Nesmíte mít žádné nesplacené finanční závazky vůči UNYP
 • Musíte být považováni za dobrého velvyslance pro UNYP
 • Musíte splnit požadavky hostitelské instituce
 • Musíte vyplnit a odeslat UNYP přihlášku na Erasmus + v termínu
 • Každý držitel cestovního pasu ze zemí mimo EU by měl zvážit Jarní mobilitu Erasmus +, protože při obnově vašeho českého studentského víza ze zahraničí během podzimního semestru mohou nastat komplikace.

Během vašeho výměnného pobytu se očekává, že budete v hostitelské instituci pokračovat docházku v prezenčním studiu a dodržovat pravidla a předpisy (akademické, kodexy chování, finanční) hostitelské instituce.

Přihláška​

Hodnocení přihlášek

Centrum pro Globální spolupráci vyhodnotí každou žádost o výjezd v rámci programu Erasmus +/ Výměný pobyt podle níže uvedených kritérií.  Po jejím podání bude vaše přihláška vyhodnocena a na základě Vašich preferencí a získaných bodů Vám bude přiřazena jedna z univerzit z Vašeho seznamu preferencí.

Vzhledem k tomu, že na každé partnerské univerzitě je pro každý rok omezený počet míst, a hodně studentů se hlásí na stejné university, budou místa na preferovaných univerzitách přidělena studentům, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů na níže uvedené stupnici.

Jakmile Vám přiřadíme místo na univerzitě z vašeho listu preferencí, oddělení CGE Vás bude kontaktovat, abyste nám potvrdili, že Váš zájem o danou univerzitu stále přetrvává a vy si přejete pokračovat v procesu přihlášky.

Rubrika pro hodnocení přihlášek

– Větší váha pro studenty, kteří podají přihlášku včas (nejdříve 6 týdnů před uzávěrkou).

– Větší váha pro studenty, kteří jsou ve 2. a 3. ročníku studia na VŠ UNYP

– Větší váha pro studenty, kteří se hlásí na školu, která nabízí kurzy v jejich programu

– větší váha pro studenty, kteří odevzdají působivý a poutavý motivační dopis

– Body navíc pro studenty, kteří se se zapojují do chodu univerzity (vedení studentského klubu, pomoc při Gaudeamu/TEDx/orientačním týdnu atd.).

Jak se přihlásit

Po přihlášení​

 • Čekejte na rozhodnutí o výběru od CGE
 • Studenti, kteří podali přihlášku do výše uvedeného termínu, budou o výsledku informováni do jednoho týdne od uzávěrky.

Když budete vybráni​

 • Vyplňte formulář Course selection – musí být schválen Academic Advisorem a kanceláří ESU (pokud se to na vás vztahuje); minimální počet kreditů je: 12 kreditů v USA (24 ECTS) za semestr
 • Tým CGE vás nominuje do hostitelské školy
 • Začněte hledat bydlení
 • Začněte s žádostí o vízum (pokud ho potřebujete)

Před odjezdem​

 • Vyžádejte si od vaší hostitelské instituce dopis s potvrzením o přijetí
 • Vytvořte si Online Learning Agreement (výběr kurzů) s pomocí našich instrukcí.
 • Seznamte se se Studentskou chartou Erasmus (Erasmus student Charter)
 • Podepište grantovou dohodu (grant agreement)
 • Získejte zdravotní pojištění
 • Podívejte se na test OLS

Když dorazíte do hostitelské instituce​

 • Získejte potvrzení o příjezdu podepsané ihned po příjezdu do hostitelské instituce
 • 70% z vašeho grantu bude odesláno na váš účet

Během vašeho pobytu​

 • Musíte nás informovat o jakýchkoliv změnách

Prodloužení pobytu​

 • Kontaktujte CGE Office (cge@unyp.cz) a požádejte o prodloužení. To je nutné provést nejpozději měsíc před koncem semestru. Některé univerzity však mohou mít early deadline. Prodloužení závisí na dostupnosti míst a může být zamítnuto.
 • V případě přijetí budete muset dodat aktualizovaný Course Selection Sheet a podepsat nový Leaning Agreement a Grant Agreement

Než se vrátíte​

 • Požádejte o potvrzení o studiu (confirmation of study)
 • Požádejte o výpis známek (Transcript of records)

Po návratu​

 • Vyplňte test OLS
 • Odevzdejte potvrzení o studiu od partnerské univerzity (musí to být originál podepsaný a orazítkovaný)
 • Vyplňte Erasmus report
 • Obdržte zbytek svého grantu

Databáze reportů od studentů po jejich ERASMUS pobytu

Stále se rozhodujete, kam jít, nebo prostě potřebujete vědět více o konkrétní škole, městě atd.?

Nechte se inspirovat zde.

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

Uzávěrky přihlášek

 • Podzim 2024: 23. února 2024
 • Jaro 2025: 11. října 2024

* Vezměte prosím na vědomí, že některé programy mohou vyžadovat dřívější přihlášení, které je stanoveno na 22. Září. Podrobnosti viz koordinátor programu výměny studentů.

ERASMUS + FINANČNÍ PODPORA

Jako student programu Erasmus + obdržíte od EU finanční podporu:

 • Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko
  • 600 EUR/měsíc
 • Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Itálie, Řecko, Španělsko, Kypr, Nizozemsko, Malta, Portugalsko
  • 600 EUR/měsíc
 • Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Makedonie, Turecko
  • 480 EUR/měsíc

V rámci programu Green Erasmus mají studenti šanci přispět ke snaze eliminovat negativní dopady, které cestování letadlem přináší.

Účastníci, kteří se rozhodnou využít zelený dopravní prostředek, obdrží 50 EUR a 1 cestovní den navíc. Využít lze vlak, autobus, kolo nebo sdílené auto.

Studenti musí podepsat prohlášení potvrzující použití výše uvedeného dopravního prostředku.

Dokument ke stažení zde.

GREEN ERASMUS NENÍ OD PODZIMU 2024 AKTIVNÍ.

Erasmus+ se snaží co nejvíce zpřístupnit zahraniční studijní pobyty. To je důvod, proč někteří studenti se speciálními potřebami mohou získat další finanční podporu v rámci European Special Needs Support Programme. Studenti s fyzickými, duševními nebo zdravotními problémy mohou tuto podporu využít ke zlepšení a zjednodušení svého pobytu. Pro více informací a jak postupovat prosím kontaktujte CGE.

Více informací naleznete zde: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/students-and-staff-with-physical-mental-or-health-related-conditions.

Nízkopříjmoví studenti a účastníci se speciálními dietními omezeními mohou také získat další finanční podporu ve výši 250 EUR. Pro více informací kontaktujte CGE.

Veškeré dotazy můžete směřovat do Centra pro globální spolupráci UNYP (cge@unyp.cz).

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru