Výzkumná centra

Pro vytváření a podporu prostředí, ve kterém se může vykonávat a vzkvétat vysoce kvalitní výzkum, UNYP provozuje čtyři výzkumná centra. Ta doplňují výzkumnou a výukovou činnost jednotlivých škol UNYP. Inovativní interdisciplinární výzkum spolu se základními pilíři kriticko – analytického myšlení a reflexe a hodnoty demokracie a otevřené společnosti zde jsou kultivovány a podporovány. Výzkumná centra UNYP také pomáhají zvyšovat mezinárodní profil a viditelnost školy budováním konstruktivních a dlouhodobých partnerství s regionálními a mezinárodními partnery.

School of Business Research Center (BRC) zaměřuje svůj výzkum na nepřeberné množství problémů souvisejících s obchodem, aby lépe porozuměla klíčovým rysům, charakteristikám a fungování obchodní administrativy. Hlavními výzkumnými koncentracemi jsou ekonomika, management, marketing, informační technologie a právo.

Specifické oblasti zájmu výzkumu zahrnují:

 • Trh práce, veřejný sektor, instituce, mezinárodní obchod
 • Lidské zdroje, motivace, sport, riziko, inovace
 • Spotřebitelské chování, neurověda, sport
 • Neutrální sítě, bezdrátové sítě, beamforming
 • Obchodní předpisy, IFRS, mezinárodní předpisy

School of Psychology Research Center (PRC) – tamní aktivita je soustředěna kolem hlavních témat špičkového výzkumu v psychologii, který je často propojený s jinými akademickými disciplínami.

Mezi hlavní oblasti výzkumu v PRC patří:

 • Vývoj dítěte
 • Vzdělávací psychologie
 • Vnímání jinakosti
 • Posttraumatický stres a růst
 • Srovnávací psychologie
 • Ekopsychologie
 • Sociální psychologie
 • Osobnost (např. předsudky, chování k ostatním)
 • Motivace a inhibice (např. prevence obezity)
 • Hudební psychologie – kognitivní a terapeutické aplikace
 • Pozitivní psychologie a wellness
 • Neurověda a duševní zdraví (např. Alzheimerova choroba)

School of Communication and Media Research Center (CMRC) – se zaměřuje na širokou škálu různých témat ve snaze přispět k pochopení dopadu médií na společnost. Nedávné iniciativy se zaměřily na roli hromadných sdělovacích prostředků v demokratizačních procesech, jazykové aspekty politických projevů, charakteristiky řetězových dezinformačních e-mailů a dopad informačních a komunikačních technologií na děti.

Mezi obecné oblasti zájmu výzkumu patří:

 • Politická komunikace
 • Politická kampaň/komunikace kampaně
 • Nové problémy/hodnoty
 • Rozvoj komunikace/médií
 • Média a demokratický přechod, média a demokratizace
 • Mediální reformní hnutí
 • Občanská společnost a reformy médií
 • Strategická komunikace
 • Komunikace pro sociální změnu
 • Mediální efekty (kognitivní, behaviorální, postoje)
 • Sociolingvistika

School of International Relations Research Center (IRRC) – je výzkumné centrum UNYPu, které se zabývá interdisciplinárními výzkumnými projekty jak v rámci UNYPu, tak s externími partnery. Jeho výzkum je metodologicky různorodý, orientovaný na politiku a zaměřuje se na klíčová témata politické komunikace, mezinárodních organizací a kolektivní bezpečnosti, mírových studií, analýzy konfliktů, rozvoje bezpečnostní politiky a strategie, mezinárodního práva.

Mezi hlavní oblasti současného výzkumu na IRRC patří:

 • Komunikace & média, propaganda, politická komunikace
 • Demokratizace, etika
 • Volební chování, stranická politika, populismus
 • Americké a světové dějiny, dějiny EU, studená válka
 • Africká studia
 • Mezinárodní organizace, EU, NATO, kolektivní bezpečnost
 • Mírové studie, mírové operace, budování míru
 • Analýza konfliktů, zvládání a transformace konfliktů, prevence konfliktů
 • Privatizace bezpečnosti
 • (proti)terorismus, (proti)povstání, hybridní/neregulérní válka, moderní válka
 • Environmentální bezpečnost
 • Plánování a rozvoj bezpečnostní strategie a obranné politiky
 • Mezinárodní právo, mezinárodní humanitární právo, lidská práva

Pro více informací:

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru