Výzkum a publikace

Posledních několik let bylo klíčových pro UNYP a její transformaci v instituci silně zaměřenou na výzkumné aktivity a projekty. Zaměstnanci věnují velkémnožství svého času výzkumu, včetně publikování a účasti na evropských a mezinárodních projektech. UNYP se také zapojuje do výzkumné spolupráce s různými mezinárodními partnery. 

Iveta Hlouchová

Osobou zodpovědnou za vedení institucionálního výzkumu UNYP a za rozvoj a správu stávajícího výzkumného portfolia UNYP je naše vedoucí výzkumu, Dr. Iveta Hlouchová. Koordinuje výzkumné aktivity a projekty se výzkumnými vedoucími na jednotlivých školách UNYPu, řídí vztahy mezi UNYPem a financujícími institucemi/agenturami a udržuje vztahy s výzkumnými partnery a potenciálními spolupracovníky a podporovateli financování. Dr. Hlouchová dohlíží na databázi výzkumných výstupů UNYPu, stejně jako na relevantní zadaní do RIV, schvaluje jednotlivé žádosti o odměnu za výzkumnou činnosti a podporu výzkumu a podle potřeby koordinuje s Ministerstvem školství ČR. Manažerka výzkumu UNYPu také koordinuje činnost související s výzkumnými příležitostmi v České republice a v místním regionu, které jsou relevantní pro každou školu UNYPu a organizuje na UNYPu výzkumné akce a konference.   

Kontakt: ihlouchova@unyp.cz    

UNYP Research Vision 2024-2029

University of New York in Prague (UNYP) představuje svou výzkumnou vizi na příštích 5 let, zaměřenou na podporu interdisciplinárního výzkumu, regionální angažovanosti a společenského dopadu. Tato vize zdůrazňuje mezinárodní spolupráci a výzkum s jasným účelem, který má řešit výzvy reálného světa. Tato vize slouží jako stručný a dynamický průvodce, posouvající UNYP směrem k budoucnosti, kde se výzkum a vzdělávání spojují pro pozitivní dopad.

Celý text Výzkumné vize UNYP 2024-2029 lze najít zde: [Odkaz na text]

Výzkumná centra

Pro vytváření a podporu prostředí, ve kterém se může vykonávat a vzkvétat vysoce kvalitní výzkum, UNYP provozuje čtyři výzkumná centra. Ta doplňují výzkumnou a výukovou činnost jednotlivých škol UNYP. Inovativní interdisciplinární výzkum spolu se základními pilíři kriticko – analytického myšlení a reflexe a hodnoty demokracie a otevřené společnosti zde jsou kultivovány a podporovány. Výzkumná centra UNYP také pomáhají zvyšovat mezinárodní profil a viditelnost školy budováním konstruktivních a dlouhodobých partnerství s regionálními a mezinárodními partnery.

Pro více informací:

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X