Center for Business and Economic Research (CBER)

School of Business Research Center

Center for Business and Economic Research (CBER) zaměřuje svůj výzkum na nepřeberné množství problémů souvisejících s obchodem, aby lépe porozuměla klíčovým rysům, charakteristikám a fungování obchodní administrativy. Hlavními výzkumnými koncentracemi jsou ekonomika, management, marketing, informační technologie a právo.

Specifické oblasti zájmu výzkumu zahrnují:

  • Trh práce, veřejný sektor, instituce, mezinárodní obchod
  • Lidské zdroje, motivace, sport, riziko, inovace
  • Spotřebitelské chování, neurověda, sport
  • Neutrální sítě, bezdrátové sítě, beamforming
  • Obchodní předpisy, IFRS, mezinárodní předpisy

Výzkumné projekty

Centrum pro podnikání a ekonomický výzkum (CBER) spravuje rozmanitou škálu výzkumných projektů zaměřených na různé důležité otázky. Naše iniciativy, realizované ve spolupráci s mezinárodními partnery, ukazují závazek UNYP k významným příspěvkům v oblasti akademie, průmyslu a společnosti.

EASE

Název projektu: Posílení dospělých přeživších domácího násilí prostřednictvím podnikání (EASE)

Trvání: 2022-2024

Finanční agentura: Erasmus+

Stav: V implementaci

Stručný popis: Projekt EASE si klade za cíl posilovat přeživší domácího násilí prostřednictvím podnikání. Za tímto účelem se EASE snaží spoluvytvářet školicí program speciálně navržený k usnadnění přijetí podnikatelské identity po přežití domácího násilí, který lze replikovat napříč Evropou.

Webová stránka: https://www.easeproject.eu/

Lidé v tomto centru

Vedoucí výzkumu

Ondřej Dvouletý
doc. VŠE, Czech Republic Ing. VŠE, Czech Republic Ph.D. VŠE, Czech Republic MSc. Linnaeus University, Sweden

Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing.), a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku (MSc.). V roce 2017 pak dokončil doktorské studium (Ph.D.) na Katedře podnikání, Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2020 úspěšně obhájil před vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze, habilitační práci s názvem Ekonomické dopady podpory podnikání v České republice, a na základě toho byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání, ekonomii podnikání a ekonomii trhu práce. (…)

Výzkumní pracovníci

Děkan, School of Business

Novinky

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X