Ondřej Dvouletý

Ondřej Dvouletý
Vedoucí výzkumu
doc. University of Economics, Prague (VŠE), Czech Republic Ing. University of Economics, Prague (VŠE), Czech Republic Ph.D. University of Economics, Prague (VŠE), Czech Republic M.Sc. Linnaeus University, Sweden
Ondřej Dvouletý vystudoval hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing.), a podnikání na Linnaeus University ve Švédsku (MSc.). V roce 2017 pak dokončil doktorské studium (Ph.D.) na Katedře podnikání, Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2020 úspěšně obhájil před vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze, habilitační práci s názvem Ekonomické dopady podpory podnikání v České republice, a na základě toho byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management. Dlouhodobě se věnuje výzkumu podnikatelské aktivity, vyhodnocování dopadů veřejných politik podpory podnikání, ekonomii podnikání a ekonomii trhu práce. Jeho výzkum byl publikován v předních mezinárodních vědeckých časopisech, jako jsou Small Business Economics, Journal of Small Business Management, nebo European Journal of Innovation Management. Za svoje výzkumné aktivity obdržel Ondřej Dvouletý řadu ocenění, mezi jinými i Cenu Josefa Hlávky (2017), nebo ocenění za mimořádně kvalitní výzkumný článek publikovaný v mezinárodním vědeckém časopise Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (2020). Aktivně se rovněž podílí na celé řadě mezinárodních projektů a na rozvoji vědecké komunity prostřednictvím hodnocení výzkumných projektů a odborných studií. Působí v několika redakčních radách vědeckých časopisů (např. Journal of Small Business Management, Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies), a zapojuje se i v řadě odborných uskupení. Je členem České evaluační společnosti a Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Volný čas věnuje procházkám v přírodě, sportu a návštěvě historických památek.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru