Marek Vokoun
Marek Vokoun absolvoval studium hospodářské politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také obdržel doktorát (Ph.D.) v oboru ekonomie a hospodářské správy v roce 2014. Během svého působení na této instituci byl aktivním členem výzkumných i pedagogických projektů, kde pracoval jako metodik studia, systémový integrátor a také vyučoval. Od roku 2014 se zaměřoval především na Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Zde zastával pozice odborného asistenta a v roce 2018 se stal vedoucím katedry ekonomie a managementu. V roce 2018 přešel na Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní aktivně pracuje a usiluje o zisk docentury v oboru podnikové ekonomie a managementu. V roce 2022 navázal spolupráci s UNYP a vede výuku aplikovaných ekonomických metod v rámci kurzu ekonometrie. Marek Vokoun se také angažuje v redakční radě nakladatelství setuotbooks.cz a od roku 2023 působí jako výkonný redaktor časopisu New Perspective on Political Economy (CEVRO Institut). Je spoluautorem několika knih, jako například "Trhy práce v České republice po roce 1989," a má na svém kontě mnoho vědeckých článků. Jeho výzkumné zájmy zahrnují několik oblastí ekonomie, včetně inovací a chování podniků, regionálního rozvoje a dynamiky trhu práce, managementu lidských zdrojů a ekonomických souvislostí v České republice. Jeho interdisciplinární přístup se odráží i v jeho pracích, které zahrnují historické (kliometrický přístup), manažerské (procesní inovace) a politické aspekty aktivit (globalizace).

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru