MBA kurz koučinku a mentoringu

 

 

 

EMCC (The European Mentoring and Coaching Council) je jednou z nejvlivnějších globálních institucí na poli poskytování institucionálních i individuálních akreditací pro koučink a mentoring v praxi. MBA kurz koučinku a mentoringu, který je součástí MBA programu na UNYPu, obdržel pětiletou akreditaci EMCC na úrovni Practitioner. Studenti UNYPu, kteří tento kurz úspěšně dokončí, získají individuální akreditaci kouč/mentor přímo od této uznávané instituce.

Kurz koučinku a mentoringu kombinuje teoretické přístupy a různé metodologie jako například person-centered a pozitivní psychologii, kognitivně behaviorální koučování, techniky zaměřené na řešení, tzv. brief coaching, apod. Studenti projdou programem strukturovaným do 150 hodin, z nichž 36 je věnováno teorii, přičemž zbytek je věnován praxi, vzájemnému koučování, přípravě reflektivních záznamů výkonu a supervizi. Kurz je rigorózním procesem, který je v souladu s kompetenčním rámcem a etickým kódem EMCC, čímž je garantována jeho vysoká kvalita a status.  

EMCC existuje od roku 1992 a snaží se vytvářet, nastavovat a povznášet očekávání spojená s tou nejlepší praxí v men-toringu, koučování a manage-mentu ku prospěchu globální společnosti.

Pouze na základě úspěšného dokončení kurzu splní účastníci všechny náležitosti k tomu, aby obdrželi individuální akreditaci EMCC a získali status kouč/mentor na úrovni Foundational nebo Practitioner (v závislosti na předchozích znalostech a zkušenostech). Absolventi s nulovou předchozí zkušeností mohou po zisku potřebných dodatečných zkušeností žádat o akreditaci vyšší úrovně. Benefit pro naše studenty je v zisku oficiálně uznávané kvalifikace jakožto kouč/mentor, což je skvělým podkladem pro další růst v rámci dosavadní profese, ale i v potenciálních kariérách koučů. V dobách, kdy je po těchto službách vysoká poptávka a mnoho koučů pracuje bez oficiálních akreditací, získají zásadní konkurenční výhodu. Budou důkladně a komplexně trénovaní, budou splňovat nejvyšší nároky současné praxe. Musíme také poznamenat, že tento kurz je vhodný a otevřený i pro odborníky z jiných oblastí, kteří nemají zájem o studium MBA programu, ale chtějí jít směrem zisku akreditace a kvalifikace jakožto kouči/mentoři. 

Zisk EMCC akreditace je výsledkem přísného procesu evaluace a validace hodnotící skupinou, která detailně zkoumá a hodnotí obsah kurzu, ujišťuje se, že vše odpovídá vysokým standardům nastavených EMCC. Můžeme hrdě prohlásit, že náš kurz byl bezpodmínečně akreditován, což jen potvrzuje, že UNYP je zavázán konstantně zlepšovat kvalitu svých vzdělávacích programů – a to především díky inovativním kurzům a podobným aktivitám. Tohle je vůbec poprvé, kdy individuální MBA kurz dosáhl takto vysoké úrovně uznání od prestižní akreditační komise jakou je EMCC.

Do you have a question? Are you ready to apply?

Our admissions team is ready to answer your questions or help you with your application! Our team can also arrange a campus visit to meet our students and professors or sit in on a class.  If you would like the try the UNYP experience you can even be a UNYP student for a day.

 

Sledujte nás

Go to top