Akreditace

Evropské akreditace

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oficiálně uznalo UNYP jako soukromou vysokou školu a akreditovalo pět bakalářských programů UNYP. Studenti, kteří absolvují bakalářské programy v oborech obchodní administrativa, komunikace a média, evropská administrativa, mezinárodní vztahy a psychologie, obdrží z UNYP titul bakaláře. MŠMT také akreditovalo absolventský program Psychologie k udělení akademického titulu magistr (Mgr.).
   

 UNYP je od roku 2003 také akreditován a uznán Českou asociací MBA škol (CAMBAS).
   
​ ​

 UNYP je od roku 2001 akreditována jako nezávislá instituce vysokoškolského vzdělání organizací British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education.
   

 

Zkoušky skládané v Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) patří mezi nejvíce uznávané odborné kvalifikace v Evropě. ACCA uznává několik UNYP kurzů, kterým poskytuje výjimku z některých zkoušek, které by jinak bylo třeba skládat v ACCA.

   

 The European Mentoring and Coaching Council (EMCC) je jednou z předních globálních institucí poskytující institucionální i individuální akreditaci té nejlepší praxi v mentoringu, koučování a supervizi. Studenti MBA programu, kteří na UNYPu úspěšně absolvují Coaching and mentoring course, budou kvalifikování akreditací EMCC jako kouči/mentoři.

Americké akreditace

 

UNYP získala pro své obchodně zaměřené programy speciální akreditaci amerického nezávislého Mezinárodního shromáždění kolegia pro obchodní vzdělávání International Accreditation Council for Business Education (IACBE), se sídlem v Strang Line Road 11374, Lenexa, Kansas, USA.

Programy s akreditací IACBE uvádíme níže:

Magistr obchodní administrativy se zaměřením:

  • Podnikání 
  • Finance
  • Management
  • Marketing
  • Projektové řízení

Evropský bakalář obchodní administrativy se zaměřením:  

  • Obchodní administrativa (celkové řízení)
  • Finance
  • Marketing

 Americké ministerstvo pro záležitosti veteránů  (U.S. Department of Veterans Affairs) schválilo několik pro- gramů UNYP. Znamená to, že američtí veteráni a jejich oprávnění rodinní příslušníci, kteří projeví zájem o studia v Evropě, mohou čerpat specifické benefity. Jedná se o čtyřleté bakalářské programy, MBA programy a Ph.D. programy.

SUNY Empire State College

 Všechny čtyřleté americké bakalářské programy UNYP vedou k získání amerického diplomu bakaláře ze SUNY Empire State College. SUNY/ESC je americká univerzita akreditovaná příslušnou komisí Middle States Commi- ssion on Higher Education, která je nejdůležitějším akreditačním orgánem pro americké vysoké školy a univerzity.

 

Pro detailnější a aktuální informace ohledně akreditace navštivte stránku Accrediation details.

Sledujte nás

Go to top