Akreditace

Evropské akreditace

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky oficiálně uznalo UNYP jako soukromou vysokou školu a akreditovalo pět bakalářských programů UNYP. Studenti, kteří absolvují bakalářské programy v oborech obchodní administrativa, komunikace a média, evropská administrativa, mezinárodní vztahy a psychologie, obdrží z UNYP titul bakaláře. MŠMT také akreditovalo absolventský program Psychologie k udělení akademického titulu magistr (Mgr.).
   

 UNYP je od roku 2003 také akreditován a uznán Českou asociací MBA škol (CAMBAS).
   
​ ​

 UNYP je od roku 2001 akreditována jako nezávislá instituce vysokoškolského vzdělání organizací British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education.
   

 

Zkoušky skládané v Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) patří mezi nejvíce uznávané odborné kvalifikace v Evropě. ACCA uznává několik UNYP kurzů, kterým poskytuje výjimku z některých zkoušek, které by jinak bylo třeba skládat v ACCA.

   

 The European Mentoring and Coaching Council (EMCC) je jednou z předních globálních institucí poskytující institucionální i individuální akreditaci té nejlepší praxi v mentoringu, koučování a supervizi. Studenti MBA programu, kteří na UNYPu úspěšně absolvují Coaching and mentoring course, budou kvalifikování akreditací EMCC jako kouči/mentoři.

Americké akreditace

 

UNYP získala pro své obchodně zaměřené programy speciální akreditaci amerického nezávislého Mezinárodního shromáždění kolegia pro obchodní vzdělávání International Accreditation Council for Business Education (IACBE).

 Americké ministerstvo pro záležitosti veteránů  (U.S. Department of Veterans Affairs) schválilo několik pro- gramů UNYP. Znamená to, že američtí veteráni a jejich oprávnění rodinní příslušníci, kteří projeví zájem o studia v Evropě, mohou čerpat specifické benefity. Jedná se o čtyřleté bakalářské programy, MBA programy a Ph.D. programy.

SUNY Empire State College

 Všechny čtyřleté americké bakalářské programy UNYP vedou k získání amerického diplomu bakaláře ze SUNY Empire State College. SUNY/ESC je americká univerzita akreditovaná příslušnou komisí Middle States Commi- ssion on Higher Education, která je nejdůležitějším akreditačním orgánem pro americké vysoké školy a univerzity.

 

Pro detailnější a aktuální informace ohledně akreditace navštivte stránku Accrediation details.

Sledujte nás

Go to top