Externí poradní komise

Externí poradní komise UNYP se schází půlročně, aby poskytla rady, nápady a poradenství prezidentovi a vrcholovému vedení UNYP. Komise bude přezkoumávat postavení UNYPu v českém i mezinárodním akademickém prostředí a bude průběžně vyhodnocovat, diskutovat a doporučovat příležitosti ke zkvalitnění vzdělávání v UNYPu. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím lépe nabízených vzdělávacích programů a zlepšením obsahu programu s větší relevancí pro potřeby společnosti a pro ekonomická odvětví, jež UNYP absolventi podporují. Představenstvo se skládá ze šesti významných členů z veřejného života, obchodu a akademické sféry, z nichž každý byl vybrán a pozván, aby sloužil na základě svých rozsáhlých odborných znalostí a zkušeností, které mohou být velmi přínosné pro plánování budoucího růstu, úspěchu a dopadu UNYP na komunity a volební obvody.

 

Členy Externí poradní komise UNYP jsou:

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bývalý předseda vlády ČR

Jan Fischer photoJan Fischer je bývalým předsedou vlády ČR a bývalým místopředsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). V současné době působí jako konzultant prezidenta Českého statistického úřadu a je profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po absolvování Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a získání doktorátu v oboru ekonomické statistiky v téže instituci nastoupil do Federálního statistického úřadu jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu sociálních a ekonomických informací. Fischer stál v čele různých týmů, které zpracovávaly výsledky několika voleb v zemi a měl na starosti vztahy s Eurostatem. V následujících letech působil jako viceprezident a později jako prezident Českého statistického úřadu (2003-2009). Dostal se do podnikatelských vod, sloužil jako ředitel produkce v marketingové výzkumné společnosti Taylor Nelson Sofres Factum a ředitel pro strategické projekty v soukromé energetické společnosti CE Group. V roce 2001 byl součástí mise Mezinárodního měnového fondu, která vyhodnotila a navrhla plány pro statistickou službu pro Východní Timor, který v té době získal svou nezávislost. Od září 2010 do listopadu 2012 byl místopředsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). V té době působil jako vedoucí společných výzkumných center Fakulty informatiky a statistiky a Vysoké školy ekonomické v Praze. Po vstupu do politické sféry byl Fischer předsedou vlády České republiky v období od dubna 2009 do července 2010 a byl tak předsedou vlády během českého předsednictví Evropské rady. V pozdějších letech byl rovněž místopředsedou vlády a ministrem financí. Kromě svých hlavních činností je Fischer rovněž členem různých rad, například správní rady Ekonomické univerzity v Praze, České statistické rady atd.

 

Tomáš Kubica, MBA

Absolvent UNYP; Ředitel společnosti KKR v Londýně

Tomáš Kubica photoTomáš Kubica je ředitelem společnosti KKR v Londýně se zaměřením na investice do soukromých kapitálových investic do společnosti TMT v celé Evropě. Začínal kariéru v McKinsey & Co v Praze a Goldman Sachs International v Londýně. Tomáš je hrdým absolventem UNYP, je držitelem diplomu MBA od společnosti INSEAD a je držitelem titulu CFA a CAIA.

 

Dr. Hadi Salavitabar

Bývalý děkan SUNY New Paltz University

Hadi Salavitabar photoDr. Hadi Salavitabar získal titul Ph.D. od státní americké univerzity v New Yorku v Binghamtonu v roce 1982. Dr. Salavitabar zastával funkční a administrativní funkce na State University of New York at New Paltz, College of Saint Rose a University At Albany- State University of New York. Jeho výzkumné články a knihy byly publikovány mezinárodně známými vydavateli. Pracoval ve velkém počtu národních a mezinárodních rad a v současné době působí ve správní radě Ulster Savings Bank, v představenstvu Mohonk Mountain House a v Business Advisory Board na University of New York v Praze. Dr. Salavitabar získal řadu ocenění, zejména ocenění kancléřem Státní univerzity v New Yorku a ocenění absolventů, a byl v květnu 2013 uveden do Síně slávy SUNY New Paltz School of Business.

 

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Bývalý guvernér České národní banky

Miroslav Singer photoMiroslav Singer patří k nejvýznamnějším českým ekonomům. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor matematické metody v ekonomii. V roce 1995 získal titul Ph.D. z University of Pittsburgh. Před jmenováním do bankovní rady České národní banky v roce 2001 zastával vyšší manažerské pozice ve skupině Expandia (finance a průmysl) a PricewaterhouseCoopers (poradenství v oblasti restrukturalizace). V letech 2005 až 2010 byl viceguvernérem a od roku 2010 do roku 2016 byl guvernérem České národní banky. Od ledna 2017 je ředitelem institucionálních vztahů a hlavním ekonomem společnosti Generali CEE Holding zodpovědným za Rakousko, střední a východní Evropu a Rusko. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru Generali CEE Holding. Je předsedou dozorčí rady České pojišťovny, Pojišťovny Generali (CZ), Poisťovny Generali (SK) a místopředsedou dozorčí rady Moneta Money Bank. Mimo jiná prestižní ocenění získal od měsíčníku The Banker titul Centrální bankéř v Evropě pro rok 2014.

 

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Členka bankovní rady České národní banky od 2008 do 2014

Eva Zamrazilová photoEva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která mezi lety 2008 a 2014 působila v bankovní radě České národní banky. Její profesní kariéra začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde po absolvování inženýrského i doktorského studia přednášela od roku 1990 teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance jako členka týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Prezident republiky ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu. První funkční období Evy Zamrazilové v Národní rozpočtové radě je šestileté. 

 

Dr. William Barnard, Ph.D.

Bývalý děkan UNYP

William Barnard photoWill pochází ze Spojených států a má dvacet let zkušeností v oblasti mezinárodního vzdělávání v České republice. Získal bakalářský titul na Princetonské univerzitě, magisterský titul na univerzitě v Severní Karolíně na Chapel Hill a doktorský titul na univerzitě v Michiganu. Za více než patnáctiletou kariéru v UNYP získal řadu zkušeností, působil mimo jiné jako viceprezident pro akademické záležitosti, děkan akademického rozvoje a provozní manažer. V současné době je Will ředitelem střediska v Praze pro CIEE: Rada na mezinárodní vzdělávací burze.

 

 

Sledujte nás

Go to top