Externí poradní komise

Externí poradní komise UNYP se schází dvakrát ročně, aby poskytla prezidentovi a vrcholovému vedení rady, nápady a připomínky. Komise zkoumá postavení UNYP v českém i mezinárodním akademickém prostředí a průběžně vyhodnocuje, diskutuje a doporučuje potřebné kroky ke zkvalitnění vzdělávání na UNYP. Toho může být dosaženo prostřednictvím lepší nabídky vzdělávacích programů a změn v kvalitě a obsahu nabízených kurzů. Důraz je přitom kladen na relevanci pro potřeby společnosti a odvětví, kam se absolventi UNYP ubírají profesně. Představenstvo tvoří šest významných členů veřejného života, obchodu a akademické sféry. Každý z nich byl vybrán, aby přispěl svými rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi, které mohou být přínosné pro budoucí růst, úspěch a dopad univerzity na společnost. 

 

Členy Externí poradní komise UNYP jsou:

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bývalý předseda vlády ČR

Jan Fischer photoJan Fischer je bývalým předsedou vlády ČR a bývalým místopředsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). V současné době působí jako konzultant prezidenta Českého statistického úřadu a je profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po absolvování Národohospodářské fakulty VŠE a získání doktorátu v oboru ekonomické statistiky v téže instituci nastoupil do Federálního statistického úřadu jako výzkumný pracovník, kde působil ve Výzkumném ústavu sociálních a ekonomických informací. Fischer stál v čele různých týmů, které zpracovávaly výsledky několika voleb v zemi a měl na starosti vztahy s Eurostatem. V následujících letech působil jako viceprezident a později jako prezident Českého statistického úřadu (2003-2009). Byl ředitelem produkce v marketingové výzkumné společnosti Taylor Nelson Sofres Factum a ředitelem pro strategické projekty v soukromé energetické společnosti CE Group. V roce 2001 se stal součástí mise Mezinárodního měnového fondu, která vyhodnotila a navrhla plány pro statistickou službu Východního Timoru, který v té době získal svou nezávislost. Od září 2010 do listopadu 2012 byl místopředsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). V té době pracoval jako vedoucí společných výzkumných center Fakulty informatiky a statistiky a Vysoké školy ekonomické v Praze. Po vstupu do politické sféry byl Fischer předsedou vlády České republiky v období od dubna 2009 do července 2010, tedy v období českého předsednictví v Evropské radě. V pozdějších letech byl rovněž místopředsedou vlády a ministrem financí. Kromě svých hlavních činností je Fischer členem různých rad, například správní rady VŠE, České statistické rady atd.

 

Tomáš Kubica, MBA

Absolvent UNYP, ředitel společnosti KKR v Londýně

Tomáš Kubica photoTomáš Kubica je ředitelem společnosti KKR v Londýně se zaměřením na investice do soukromých kapitálových investic TMT po celé Evropě. Kariéru začínal v McKinsey & Co v Praze a v Goldman Sachs International v Londýně. Tomáš je hrdým absolventem UNYP, je držitelem diplomu MBA od společnosti INSEAD a titulu CFA a CAIA.

 

Dr. Hadi Salavitabar

Bývalý děkan SUNY New Paltz University

Hadi Salavitabar photoDr. Hadi Salavitabar získal titul Ph.D. od státní americké univerzity v New Yorku v Binghamtonu v roce 1982. Zastával akademické a administrativní funkce na State University of New York at New Paltz, College of Saint Rose a University At Albany- State University of New York. Jeho výzkumné články a knihy byly publikovány mezinárodně známými vydavateli. Pracoval jako člen mnoha národních a mezinárodních rad a v současné době působí ve správní radě Ulster Savings Bank, v představenstvu Mohonk Mountain House a v Business Advisory Board na University of New York in Prague. Dr. Salavitabar získal řadu ocenění, jako např. ocenění kancléře State University of New York nebo ocenění absolventů. V květnu 2013 byl uveden do Síně slávy SUNY New Paltz School of Business.

 

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Bývalý guvernér České národní banky

Miroslav Singer photoMiroslav Singer patří k nejvýznamnějším českým ekonomům. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor matematické metody v ekonomii. V roce 1995 získal titul Ph.D. z University of Pittsburgh. Před jmenováním do bankovní rady České národní banky v roce 2001 zastával vyšší manažerské pozice ve skupině Expandia (finance a průmysl) a PricewaterhouseCoopers (oblast restrukturalizace). V letech 2005 až 2010 byl viceguvernérem a od roku 2010 do roku 2016 guvernérem České národní banky. Od ledna 2017 je ředitelem institucionálních vztahů a hlavním ekonomem společnosti Generali CEE Holding zodpovědným za Rakousko, střední a východní Evropu a Rusko. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru Generali CEE Holding. Je předsedou dozorčí rady České pojišťovny, Pojišťovny Generali (CZ), Poisťovny Generali (SK) a místopředsedou dozorčí rady Moneta Money Bank. Kromě jiných prestižních ocenění získal od měsíčníku The Banker titul Centrální bankéř v Evropě pro rok 2014.

 

Magdalena Souček, CPA

Vedoucí partnerka společnosti EY

Magdalena Souček, externí poradní komiseMagdalena Souček je vedoucí partnerkou společnosti EY a má dlouholeté zkušenosti v oblasti auditu. Vystudovala University of Massachusetts. Získala titul Certified Public Accountant a je členkou American Institute of Certified Public Accountants. Je také českou statutární auditorkou a členkou Komory auditorů České republiky. Svou kariéru zahájila v Bostonu jako asistentka auditora v mezinárodní poradenské společnosti Arthur Andersen. Po návratu do České republiky v roce 1990 Magdalena Souček založila českou pobočku Arthur Andersen v Praze. V roce 2002 byla pobočka začleněna do mezinárodní sítě EY (dříve Ernst & Young). V letech 2006 až 2008 byla prezidentkou Americké obchodní komory v České republice. Dnes zde působí jako členka představenstva. V roce 2007 získala titul Nejvlivnější žena byznysu v anketě „Top ženy českého byznysu“ deníku Hospodářských novin. Nyní je členkou poroty. Pravidelně se umisťuje v žebříčku magazínu Forbes mezi 50 nejvlivnějšími ženami České republiky. V září 2015 obdržela významné ocenění Medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého za osobní přínos v oboru a integraci v rámci Evropy. Magdalena Souček je mecenáškou Národního divadla, působí také v dozorčích radách CARE, Czech National Trust a Espira. Pravidelně přispívá svými komentáři a články do českých médií a aktivně se účastní odborných konferencí.

 

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Členka bankovní rady České národní banky od 2008 do 2014

Eva Zamrazilová photoEva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která mezi lety 2008 a 2014 působila v bankovní radě České národní banky. Její profesní kariéra začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde po absolvování inženýrského i doktorského studia přednášela od roku 1990 teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance jako členka týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Prezident republiky ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu. První funkční období Evy Zamrazilové v Národní rozpočtové radě je šestileté. 

 

Dr. William Barnard, Ph.D.

Bývalý děkan UNYP

William Barnard photoDr. Will Barnard pochází ze Spojených států a má dvacet let zkušeností v oblasti mezinárodního vzdělávání v České republice. Získal bakalářský titul na Princeton University, magisterský titul na University of North Carolina at Chapel Hill a doktorský titul na University of Michigan. Za více než patnáct let práce na UNYP získal řadu zkušeností, působil mimo jiné jako viceprezident pro akademické záležitosti, děkan akademického rozvoje a provozní manažer. V současné době je ředitelem Councel On International Educational Exchange v Praze.

 

 

Sledujte nás

Go to top