Historie a tradice

The University of New York in Prague (UNYP) byla založena v dubnu 1998 ve spolupráci se  State University of New York, New Paltz,  a State University of New York Empire State College. Díky této spolupráci nabízí UNYP svým studentům příležitost získat mezinárodně uznávaný americký titul bakaláře ze State University of New York. UNYP také úzce spolupracuje se svou sesterskou vysokou školou  New York College v řeckých Aténách. New York College má více než dvacetileté zkušenosti s nabídkou mezinárodních bakalářských a magisterských programů, včetně mezinárodních programů MBA v rámci partnerství s akreditovanými americkými i evropskými univerzitami.

Co poskytujeme

Naše vysokoškolské programy jsou založené na metodách výuky používaných na amerických univerzitách. Programy mají studentům představit širokou škálu akademických disciplín, naučit je kriticky přemýšlet a efektivně komunikovat. Studenti získají znalosti v oblasti analýzy a výzkumu a dalších oblastech potřebných pro odbornou specializaci v daném oboru. Všechny naše studijní programy jsou vyučovány v angličtině. 

Kdo jsme

UNYP je největší a nejvýznamnější institucí vysokoškolského vzdělávání s anglickou výukou v České republice. Přes 800 studentů z více než 60 zemí tvoří společně se skupinou mezinárodních lektorů živou akademickou komunitu. Naše fakulta má v současné době 100 pedagogů z více než 30 zemí (většina z nich jsou anglicky mluvící rodilí mluvčí). UNYP je hrdá na to, že umí spojit bohatou akademickou historii České republiky s nejlepšími tradicemi amerického a evropského vysokoškolského vzdělávání. Náš tým pedagogů investuje do rozvoje vzdělávání a těší se na další úspěšná léta. 

S kým spolupracujeme

UNYP se těší podpoře pražských veřejných univerzit a udržuje úzké vztahy s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou ekonomickou a Českým vysokým učením technickým v Praze. Řada lektorů UNYP jsou zároveň členy učitelských sborů těchto univerzit. UNYP také úzce spolupracuje s velkými mezinárodními společnostmi se sídlem v Praze a posílá do nich své studenty na stáže; dává tak studentům možnost uplatnit své dovednosti v prostředí byznysu.

Naše historie

 • 1998 University of New York in Prague otevřela své dveře prvním studentům
 • 1998 UNYP uzavřela partnerství se State University of New York, New Paltz, aby mohla nabízet americké bakalářské programy. Program se první dva roky koná v České republice a další dva roky v New Yorku.
 • 1999 UNYP uzavřela partnerství se State University of New York, Empire State College, aby mohla nabízet čtyřleté americké bakalářské programy v Praze.
 • 2000 UNYP byla oficiálně uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako cizí soukromá vzdělávací instituce fungující v České republice
 • 2001 UNYP byla oficiálně uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soukromá vysokoškolská instituce v České republice
 • 2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akredituje první bakalářské programy UNYP, které od té doby získávají každé čtyři roky novou akreditaci.   
 • 2001 Britská akreditační rada pro nezávislé další a vyšší vzdělávání (BAC) akredituje UNYP jako instituci, která poskytuje vyšší vzdělání.
 • 2002 UNYP uzavírá partnerství s La Salle University Philadelphia, Pennsylvania, aby mohla nabízet celoživotní vzdělávací program s akademickým titulem magistr v komunikacích.
 • 2004 UNYP uzavírá partnerství s Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) ve Švýcarsku, aby mohla v Praze nabízet celoživotní vzdělávací program MBA. V témže roce byl tento program akreditován Českou asociací MBA škol  (CAMBAS).
 • 2005 UNYP se stává členem mezinárodní Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) International, jejímiž členy jsou vzdělávací instituce, podniky, neziskové a státní organizace, které podporují rozvoj vyššího vzdělání v oblastech obchodní administrace a řízení.
 • 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky akredituje tříletý bakalářský program Komunikace a Masová Média, který od té doby získává každé čtyři roky novou akreditaci.   
 • 2005 UNYP program je poprvé uznán U.S. Department of Veterans Affairs, kde američtí veteráni a jimi oprávnění lidé mohou využít veteránské benefity.
 • 2005 UNYP získává akreditaci od  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 • 2009 UNYP uzavírá partnerství s University of Greenwich v Londýně, institucí, která získala celosvětovou proslulost za své vynikající bakalářské programy a navazjící programy potřebné k tomu, aby mohla nabízet titul LL.M z mezinárodního a obchodního práva.
 • 2009 UNYP uzavírá partnerství s britskou University of Bolton, která nabízí širokou škálu vysokoškolských a postgraduálních programů a má své  vlastní rozsáhlé a světově proslulé výzkumné centrum. UNYP začíná udělovat doktoráty v široké škále akademických činností ve spolupráci s University of Bolton.
 • 2009 UNYP zahajuje svůj vlastní celoživotní vzdělávací program, který vede k získání akademického titulu MBA pro studenty, kteří studují v partnerském programu MBA. Tento akademický titul je nyní plně akreditován organizací International Assembly for Collegiate Business Association (IACBE).  
 • 2009 UNYP uzavírá partnerství s La Salle University ve Filadelfii, aby mohla nabízet celoživotní vzdělávací program, který vede k získání akademického titulu  MA v oboru klinicko-poradenské psychologie.
 • 2010 Katedra psychologie obdržela akreditaci Ministerstva školství, mládeže  tělovýchovy České republiky.  
 • 2010 UNYP se stává členem Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a východní Evropě (Central and East European Management Development Association - CEEMAN), největší asociace poskytovatelů podnikatelského vzdělávání ve střední a východní Evropě.
 • 2013 Katedra obchodní administrace UNYP obdržela akreditaci Mezinárodního shromáždění kolegia pro obchodní vzdělávání (International Assembly for Collegiate Business Education - IACBE) pro své evropské bakalářské programy obchodní administrace (BBA) a celoživotního vzdělávacího MBA programu v oboru obchodní administrace.
 • 2014 UNYP začala poskytovat akademický titul M.Sc. mezinárodního managementu a nabízet tento titul prostřednictvím britské University of Bolton. Tento jednoroční program umožňuje studentům připravit se na rychlý kariérní postup do manažerských pozic.
 • 2015 UNYP je hrdá na svůj první postgraduální akademický titul s českou akreditací. Ministerstvo školství, mládeže  tělovýchovy České republiky akreditovalo akademický titul Master in Psychology  a úspěšní studenti obdrží magisterský titul.  
 • 2018 UNYP se stává první univerzitou v České republice s americkými bakalářskými programy akreditovanými MŠMT.
 • 2018 UNYP program Komunikace a mediální studia získal akreditaci na nejvyšší možný počet let (10) od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

Sledujte nás

Go to top