Předpisy a směrnice

Činnost UNYP je předmětem legislativních aktů české vlády, především zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).

Kromě toho má UNYP systém interních stanov, které stanoví institucionální řízení a definuje postupy, pravomoci, práva a povinnosti ve všech oblastech činnosti UNYP.

Tento systém se skládá z:

a) Statut UNYP a vnitřní předpisy registrované Ministerstvem školství ČR

UNYP Statute and Internal Regulations

b) Další pravidla a opatření

UNYP Policies

Student Code

Sledujte nás

Go to top