Předpisy a směrnice

Činnost UNYP je předmětem legislativy české vlády, především zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).

Kromě toho má UNYP systém interních regulí, které stanoví institucionální řízení a definují postupy, pravomoci, práva a povinnosti ve všech oblastech činnosti UNYP.

Tento systém se skládá z:

a) Statutu UNYP a vnitřních předpisů registrovaných Ministerstvem školství ČR

UNYP Statute and Internal Regulations

b) Dalších pravidel a opatření

UNYP Policies

Student Code

c) Důležitých informací o programech

Přehled programů

d) Veřejně přístupný katalog závěrečných prací Thesis Repository

Sledujte nás

Go to top