Předpisy a směrnice

Činnost UNYP je předmětem legislativních aktů české vlády, především zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).

Kromě toho má UNYP systém interních stanov, které stanoví institucionální řízení a definuje postupy, pravomoci, práva a povinnosti ve všech oblastech činnosti UNYP.

Tento systém se skládá z:

  1. interní předpisy podléhající schválení a registraci českou vládou (ministerstvo školství);
  2. další pravidla a opatření.

 

  1. V současné době platné zákony UNYP:

Statut a vnitřní předpisy UNYP registrované Ministerstvem školství ČR
Statut a vnitřní předpisy UNYP

      2. Další pravidla a opatření

Sledujte nás

Go to top