Ondřej Zindulka

doc. University of Western Bohemia
Ph.D. Univerzita Karlova, Praha
RNDr. Univerzita Karlova, Praha

Dr. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc. absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během své kariéry zastával různé pozice na University of California a v Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

Dr. Zindulka je v současné době děkanem matematiky na Českém vysokém učení technickém a vyučuje matematiku v UNYP. Dr. Zindulka je autorem několika učebnic o kalkulu a řady vědeckých pojednání v renomovaných žurnálech. Jeho výzkum se soustřeďuje na topologii a geometrii metrických prostor, teorii míry a fraktální geometrii.  

Sledujte nás

Go to top