Studentská rada

Studentskou radu University of New York in Prague tvoří tým devíti studentů různého věku. Pocházejí z různých zemí a odlišného prostředí a studují různé obory. Všichni ale mají jeden společný zájem, kterým je zlepšování života studentů na škole.  

Co dělá Studentská rada?

Studentská rada UNYP je nezávislá, studenty vedená organizace, která zastupuje zájmy studentů v jejich studijním i mimostudijním životě. Zapojuje se do řady studentských aktivit, organizuje vlastní akce a podporuje školou organizované eventy, koordinuje studentské kluby a ve spolupráci s administrativním a akademickým vedením UNYP se zabývá řešením stížností studentů. Zastáváním vedoucí pozice a poskytováním služeb pro celou komunitu jsou její členové pro ostatní studenty příkladem profesionálního chování a jednání.

Vaši volení představitelé

Zapojte se!

Členem Studentské rady se můžete stát tak, že budete kandidovat ve volbách, které se konají jednou za rok. Noví členové jsou voleni online samotnými studenty UNYP. O jednotlivých pozicích ve Studentské radě se následně rozhoduje při interním hlasování zvolených členů.     

Každý student UNYP má také možnost se stát přidruženým členem Studentské rady (Student Council Associate), a to kdykoliv v průběhu semestru. Jedná se o status umožňující studentům, kteří nejsou členy rady, se aktivně zapojit do jejích projektů.

Pravidelné týdenní schůzky jsou přístupné každému, kdo má jakékoliv nápady, otázky nebo doporučení vztahující se ke studiu a životu na UNYP.

Kontakt

Více informací najdete na následujících odkazech: 

Sledujte nás

Go to top