Studijní poradci

Každému studentovi na University of New York v Praze je od začátku jeho studií přiřazen studijní poradce. Studijní poradci jsou klíčovým prvkem studia na UNYP a jejich hlavním úkolem je podporovat všechny naše studenty. Přítomnost a práce akademických poradců je v souladu s posláním University of New York v Praze a jejím zaměřením na podporu, poradenství, vedení a udržení silných vztahů se všemi studenty v průběhu studia. Všichni studenti se se svým přiděleným poradcem individuálně setkají několikrát za semestr. Akademický poradce je první kontaktní osobou pro každého studenta, který má akademické problémy, potřebuje poradit ohledně studia nebo potřebuje navést na správnou studijní cestu. Akademičtí poradci jsou tu proto, aby Vám pomohli/poskytli:

 • s jakoukoliv akademickou či studijní záležitostí
 • poradenství v oblasti nejlepších možností pro úspěšné absolvování studia
 • se změnou studijního programu
 • s rozvojem studijních dovedností
 • s akademickými obtížemi
 • s předregistrací a registrací do studijního programu
 • se správným výběrem třídy
 • se zapisováním či vyřazením ze třídy
 • s rozhodnutím o dočasném přerušení studia
 • s možností studia v zahraničí
 • s možnostmi magisterského studia a následných možnostech po jeho absolvování

Obchodní administrace

Anglický jazyk a literatura

Komunikace a masová media

Mezinárodní a ekonomické vztahy

Psychologie

Studenti ESC

Sledujte nás

Go to top