Bakalářský program Anglický jazyk a literatura

 

 

S titulem z Anglického jazyka a literatury najdete vlastní hlas

Literatura je jedním z hlavních výsledků tvořivosti lidstva, a studium literatury nejenže využívá naše schopnosti interpretace a kritického myšlení, ale umožňuje nám i poznat dějiny a myšlenky, které vytvářely náš svět.

Využijte tuto ojedinělou příležitost studia ve střední Evropě s talentovanými mezinárodními lektory anglického jazyka a literatury University of New York in Prague. Literární dějiny České republiky překlenují jazyky, žánry a staletí a znějí v nich tak zvučná jména, jako Karel Čapek, Franz Kafka, Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Program vhodným způsobem klade značný důraz na srovnávání světových literatur, literaturu v anglickém jazyce mimo hlavní centra tvorby literární produkce, a na nekanonickou literaturu.

Důraz, který program klade na mezioborové pojetí, podporuje vývoj široce vzdělaného jedince, který je schopen aplikovat své znalosti a dovednosti tvůrčím způsobem a flexibilně, v široké škále situací a připravuje jej na široké možnosti kariéry, nebo dalšího studia na postgraduální úrovni. Tento čtyřletý kurz je zakončen titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Americký bakalářský titul v oboru Anglický jazyk a literatura

  Hlavní oblasti programu Anglický jazyk a literatura:

  • Literatura, literární dějiny a literární kritika
  • Jazyk a kultura
  • Psaní na objednávku, profesionální psaní, psaní pro výzkum

  Program Bakalář umění v anglickém jazyce a literatuře z UNYP:  

  • Uvede studenty do dějin anglické literatury a do disciplíny literární kritika a interpretace;
  • Rozvine kritické myšlení a interpretační dovednosti, schopnosti provádět výzkum a zvýší jejich informační gramotnost, kterou úspěšní absolventi potřebují, aby našli uplatnění v široké škále oborů, nebo navázali dalším studiem na postgraduální úrovni;
  • Rozvine na vyšší úroveň schopnosti studentů interpretovat písemnou komunikaci, předkládat analytické i interpretační argumenty a vytříbeně a komplexně se vyjadřovat v anglických překladových textech.

  Jak se uplatním s diplomem bakaláře anglického jazyka a literatury? 

  Úspěšní absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu, mohou dále studovat v magisterských a doktorandských studijních programech v oborech:

  • Literatura
  • Profesionální komunikace
  • Kulturní studia
  • Studia médií a komunikace
  • Školství a vzdělávání

  Absolventi, kteří vstupují na trh práce s bakalářským diplomem v oboru Anglický jazyk a literatura, mohou najít uplatnění v široké škále profesí, často takových, kde je kladen důraz na schopnost provádět výzkum, analytické a interpretační dovednosti, schopnost vytvářet písemné materiály a komunikační dovednosti, ať už ústní nebo písemné.

 • Obsah kurzu

  Povinné kurzy anglického jazyka a literatury na nižší úrovni

  • Anglická kompozice 1
  • Anglická kompozice 2
  • Vysokoškolská algebra
  • Počítače a počítačové aplikace
  • Důvod a argument
  • Analýza a interpretace literárního díla
  • Studium literárních žánrů: 3 kredity, výběr z následujícího seznamu:
   • Krátká povídka
   • Román
   • Úvod do poezie
  • Studium literárních témat nebo období: 3 kredity, výběr z následujícího seznamu:
   • Velká díla: Literatura západního světa
   • Americká multikulturní beletrie
   • Ideální světy: utopická literatura
   • Problémy současného světa v literatuře
   • Mýty, symboly a bajky v literatuře
  • Společenské vědy/kulturní studia: 3 kredity, výběr z následujícího seznamu:
   • Úvod do komunikace
   • Kulturní antropologie
   • Úvod do sociologie
  • Úvod do psaní pro média
  • Kurz profesionálního psaní: 3 kredity, výběr z následujícího seznamu:
   • Novinové zpravodajství 
   • Zásady public relations

  Povinné kurzy anglického jazyka a literatury na vyšší úrovni 

  • Další světové literatury v angličtině
  • Shakespeare: Moc a spravedlnost
  • Významní britští a američtí spisovatelé 19. století
  • Britský a americký román 20. století
  • Britská a americká poezie 20. století
  • Světová literatura v překladech
  • Anglická gramatika a lingvistika
  • Teorie komunikace
  • Sociolingvistika
  • Rétorické dimenze rasy, společenské třídy a genderu
  • Výuka angličtiny jako cizího jazyka
  • Výzkum a psaní ‒ pro pokročilé
  • Profesionální psaní ‒ pro pokročilé: 3 kredity, výběr z následujícího seznamu:
   • Novinové zpravodajství
   • Public relations ‒ pro pokročilé
   • Překladatelský workshop
  • Návrh a plánování samostatného projektu na akademické úrovni
  • Samostatný projekt ‒ diplomová práce

  Doplňkové a volitelné kurzy

  Po konzultaci se svým studijním poradcem si studenti mohou vybrat doplňkové kurzy a zaměřit se na konkrétní oblast aplikovaných dovedností, jako je novinářské psaní, PR, výuka angličtiny, nebo překladatelství.

  Volitelné kurzy

  V každém semestru si studenti volí po konzultaci se svým studijním poradcem kurzy ze široké škály nabízených možností, včetně výběrových kurzů pro nejlepší studenty a kurzů v jiných oborech, které se na UNYP studují jako hlavní předměty (jako je Obchodní administrativa, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy & Psychologie).

  Povšimněte si prosím, že studenti musejí také splnit obecné požadavky jako součást studia jejich bakalářského programu.

 • Možnosti uplatnění
  • Asistent redakce
  • Učitel angličtiny
  • Lexikograf
  • Redaktor v novinách nebo v časopise
  • Učitel na základní škole
  • Spisovatel
  • Academický knihovník
  • Advertising account executive
  • Copywriter v reklamě

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top