Bakalářský program Komunikace a média

 

 

Titul z oboru Komunikace a média - neexistují žádné hranice

Komunikace je nejen jádrem každého odvětví, ale jádrem lidského života. Vzhledem k tomu, že se moderní technologie vyvíjí, stále více společností hledá komunikační profesionály, kteří jim pomohou dosáhnout svých cílů a podpoří pozitivní vztahy s veřejností. Bakalářský titul v oboru komunikace je v pracovním světě nejen hodnotný, ale může také sloužit jako základ pro ty, kteří se snaží rozšířit své studium v ​​budoucnu o magisterský diplom v mnoha různých oborech. Cílem komunikačního a mediálního studia na UNYP je uspokojit naléhavou potřebu komunikačních profesionálů, kteří chápou ústřední roli komunikace v dnešním světě, a chtějí pracovat na zlepšení společnosti.

Naši absolventi skutečně nepoznají žádné hranice. Ti, kteří se rozhodli vykonávat profesionální kariéru, pracují ve společnostech jako jsou Socialbakers, Havas Worldwide, Unilever, SAP, Groupon, Nestlé, CNN a mnoho dalších. Ti, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu, najdete v magisterských a doktorských programech po celém světě, od Spojených států až po Austrálii.
 

University of New York in Prague nabízí americké a evropské bakalářské tituly v oboru Komunikace a média s ojedinělou příležitostí získat dvojí titul ze State University of New York, Empire State College a titul UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Možnost dvojího titulu

  Students in an American bachelor’s degree program that choose to major in Business Administration, Communication & Media, International Relations, or Psychology have the option of sitting the Czech state exams upon completion of their program. Successful candidates are then awarded dual degrees consisting of both an American degree from the State University of New York, Empire State College and a European degree from UNYP.

 • Americký bakalář Komunikace a média

  Cílem tohoto čtyřletého programu, završeného titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College, je napomoci studentům stát se vysoce kvalifikovanými, všestrannými a nezávislými mysliteli se zkušenostmi z odborného výzkumu, s vysokou úrovní informační gramotnosti, a vybavit je komunikačními a interpersonálními dovednostmi, které jsou potřebné pro špičkovou profesní kariéru, nebo pro další akademické studium v magisterských či doktorských programech. V rámci tohoto programu University of New York in Prague napomáhá vytvářet kreativní interdisciplinární vazby, aby se ze studentů mohli stát jedinci s rozsáhlými vědomostmi, kteří budou schopni uplatňovat své znalosti, dovednosti a postoje kreativně a flexibilně a v širokém kulturním a společenském kontextu. Tento program byl vyvinut, aby reagoval na poptávku společnosti po absolventech, kteří rozumějí procesům, účinkům a kulturním implikacím komunikace v informační společnosti.

  Program klade důraz na rozvoj organizačních i mezilidských komunikačních dovedností pomocí standardních modulů, jakož i pomocí profesionálních modulů v psaní pro různé druhy médií, jako je tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, PR, či reklama. Práce mimo učebnu, práce na projektech, stejně tak jako přednášky, semináře a práce ve studiu pomáhá studentům získávat dovednosti, které budou moci přenést a uplatňovat v nejrůznějších pracovních prostředích.

  Důraz kladený na pracovní uplatnění se dále odráží v oblastech, na které je program Komunikace a média orientován. V třetím roce studia mají studenti příležitost vybrat si a studovat řadu předmětů ve třech hlavních oblastech, které zdůrazňují rozvoj praktických dovedností: psaní pro média, public relations a reklama. Tyto oblasti kombinují teoretické a praktické znalosti a dávají studentům solidní profesionální základy v odborné teorii a praxi, a připravují je tak na jejich budoucí zaměstnání.

  Absolventi bakalářského programu Komunikace a média na UNYP:

  • získají špičkové vzdělání, které rozvíjí kritické koncepční porozumění i analytické schopnosti, technické dovednosti i schopnost bádat a zkoumat, které jim umožní pracovat v některé z profesí v oblasti komunikací;

  • se zaměří na zkoumání a pochopení dynamiky komunikace v jazyce, médiích a kultuře v teoretickém i praktickém rámci;

  • budou analyzovat a reagovat na řadu komunikačních a kulturních postupů a způsoby, které jednotlivci a skupiny používají;

  • budou zkoumat způsoby, jakými je konstruována a signalizována identita, jakož i složitost vztahů, které existují mezi komunikací, informací a mocí;

  • budou studovat struktury, formy a účinky komunikačních aktivit, jako je jazyk, film a fotografie;

  • budou rozvíjet odborné a technické dovednosti v širším rámci strukturovaného myšlení, společenského povědomí a kritických i etických úvah;

  • umístí toto vzdělávání do kontextu interdisciplinárního, kolaborativního a mezinárodního vzdělávacího prostředí;

  • budou budovat porozumění a dovednosti potřebné k tomu, aby byli flexibilní, přizpůsobiví, kreativní a tolerantní v sociálním a profesionálním prostředí, vyznačujícím se konvergencí a změnou a aby k tomuto prostředí přispívali.

  Absolventi programu budou schopni využívat své teoretické znalosti, znalosti z výzkumné práce, a v mnoha případech i praktické zkušenosti ze stáží a/nebo práce na projektech, a budou pokračovat ve svém rozvoji jako tvůrčí lidé, schopní uplatňovat laterální myšlení v řešení problémů dnešního globálního trhu. Naši absolventi dnes pokračují v dalším studiu na vysokých školách v Austrálii, ve Spojených státech nebo ve Velké Británii a v ostatních státech Evropské unie. Ti, kteří dali přednost profesní kariéře, dnes pracují ve významných novinách a televizních a rozhlasových stanicích v České republice, a také v oboru reklamy, public relations, marketingu a lidských zdrojů.

 • Obsah kurzu

  Základní předměty: 

  • Média a společnost
  • Interpersonální komunikace
  • Zásady public relations
  • Úvod do reklamy
  • Úvaha a argumentace
  • Komunikace v organizaci
  • Komunikace v politice
  • Médiální právo a etika

  Volitelné předměty:

  • Mediální zprotředkování
  • Reklamní strategie
  • Sociolingvistika
  • Kulturní antropologie
  • Vizuální kultura
  • Marketing
  • Sociální psychologie
  • Organizační chování
 • Možnosti uplatnění
  • Management mediálních vztahů
  • Lobista
  • Zprostředkovací a vyjednávací specialista
  • Úředník veřejných informací
  • Analytik průzkumu trhu
  • Kreativní ředitel
  • Kulturní poradce
  • Reklama
  • Oddělení pro styk s veřejností
  • Marketing
  • Management sociálních sítí
  • Podniková komunikace
  • Mediální plánování
  • Žurnalistika
  • Lidské zdroje
  • Politické kampaně

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top