Bakalářský program Komunikace a média

 

Titul z oboru Komunikace a média Vám otevře spoustu dveří

University of New York in Prague nabízí americké a evropské bakalářské tituly v oboru Komunikace a média s ojedinělou příležitostí získat dvojí tituly ze State University of New York, Empire State College a titul UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Možnost dvojího titulu

  Studenti amerického bakalářského programu, kteří si vyberou jako hlavní předmět Obchodní administrativu, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy, nebo Psychologii, mají možnost po dokončení svého programu složit českou státní zkoušku. Úspěšní kandidáti poté získají dvojí diplom, který se skládá z amerického diplomu z Empire State College a z evropského diplomu z UNYP.

 • Americký bakalář komunikace a médií

  Cílem tohoto čtyřletého programu, završeného titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College, je napomoci studentům stát se vysoce kvalifikovanými, všestrannými a nezávislými mysliteli se zkušenostmi z odborného výzkumu, s vysokou úrovní informační gramotnosti, a vybavit je komunikačními a interpersonálními dovednostmi, které jsou potřebné pro špičkovou profesní kariéru, nebo pro další akademické studium v magisterských či doktorských programech. V rámci tohoto programu, University of New York in Prague napomáhá vytváření kreativních interdisciplinárních vazeb, aby se ze studentů mohli stát jedinci s rozsáhlými vědomostmi, kteří budou schopni uplatňovat své znalosti, dovednosti a postoje kreativně a flexibilně a v širokém kulturním a společenském kontextu. Tento kurz byl vyvinut, aby reagoval na poptávku společnosti po absolventech, kteří rozumějí procesům, účinkům a kulturním implikacím komunikace v informační společnosti.

  Program klade důraz na rozvoj organizačních i mezilidských komunikačních dovedností pomocí standardních modulů, jakož i pomocí profesionálních modulů v psaní pro různé druhy médií, jako je tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, public relations, či reklama. Práce mimo učebnu, práce na projektech, stejně tak jako přednášky, semináře a práce ve studiu pomáhá studentům získávat dovednosti, které budou moci přenést a uplatňovat v nejrůznějších pracovních prostředích.

  Důraz kladený na pracovní uplatnění se dále odráží v oblastech, na které je program Komunikace a média orientován. V třetím roce studia mají studenti příležitost vybrat si a studovat řadu kurzů ve třech hlavních oblastech, které zdůrazňují rozvoj praktických dovedností: psaní pro média, public relations a reklama. Tyto oblasti kombinují teoretické a praktické znalosti a dávají studentům solidní profesionální základy v odborné teorii a praxi, a připravují je tak na jejich budoucí zaměstnání.

  Absolventi bakalářského programu Komunikace a média na UNYP:

  • získají špičkové vzdělání, které rozvíjí kritické koncepční porozumění i analytické schopnosti, technické dovednosti i schopnost bádat a zkoumat, které jim umožní pracovat v některé z profesí v oblasti komunikací;

  • zaměří se na zkoumání a pochopení dynamiky komunikace v jazyce, médiích a kultuře v teoretickém i praktickém rámci;

  • budou analyzovat a reagovat na řadu komunikačních a kulturních postupů a způsoby, které jednotlivci a skupiny používají;

  • budou zkoumat způsoby, jakými je konstruována a signalizována identita, jakož i složitost vztahů, které existují mezi komunikací, informací a mocí;

  • budou studovat struktury, formy a účinky komunikačních aktivit, jako je jazyk, film a fotografie;

  • budou rozvíjet odborné a technické dovednosti v širším rámci strukturovaného myšlení, společenského povědomí a kritických i etických úvah;

  • umístí toto vzdělávání do kontextu interdisciplinárního, kolaborativního a mezinárodního vzdělávacího prostředí;

  • budou budovat porozumění a dovednosti potřebné k tomu, aby byli flexibilní, přizpůsobiví, kreativní a tolerantní v sociálním a profesionálním prostředí, vyznačujícím se konvergencí a změnou a aby k tomuto prostředí přispívali.

  Absolventi programu budou schopni využívat své teoretické znalosti, znalosti z výzkumné práce, a v mnoha případech i praktické zkušenosti ze stáží a/nebo práce na projektech, a budou pokračovat ve svém rozvoji jako tvůrčí lidé, schopní uplatňovat laterální myšlení v řešení problémů dnešního globálního trhu. Naši absolventi dnes pokračují v dalším studiu na vysokých školách v Austrálii, ve Spojených státech nebo ve Velké Británii a v ostatních státech Evropské unie. Ti, kteří dali přednost profesní kariéře, dnes pracují ve významných novinách a televizních a rozhlasových stanicích v České republice, a také v oboru reklamy, public relations, marketingu a lidských zdrojů.

 • Obsah kurzu

  Základní předměty: 

  • Média a společnost
  • Interpersonální komunikace
  • Zásady public relations
  • Úvod do reklamy
  • Úvaha a argumentace
  • Komunikace v organizaci
  • Komunikace v politice
  • Médiální právo a etika

  Volitelné předměty:

  • Mediální zprotředkování
  • Reklamní strategie
  • Sociolingvistika
  • Kulturní antropologie
  • Vizuální kultura
  • Marketing
  • Sociální psychologie
  • Organizační chování
 • Možnosti uplatnění
  • Media planner
  • Specialista multimédií
  • Programme researcher, broadcasting/film/video
  • PR manažer
  • Runner, broadcasting/film/video
  • Television/film/video producer
  • Reklama/marketing
  • Broadcast/magazine journalist
  • Editorial assistant
  • Event organiser
  • Spisovatel

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top