Bakalářský program Komunikace a média

 

 

Titul z oboru Komunikace a média - neexistují žádné hranice

Komunikace je nejen jádrem každého odvětví, ale jádrem lidského života. Vzhledem k tomu, že se moderní technologie neustále vyvíjí, přibývá společností hledajících odborníky na komunikaci, kteří jim pomohou dosáhnout stanovených cílů a posílí pozitivní vztahy s veřejností. V pracovním světě je bakalářský titul v oboru komunikace velmi ceněný, ale může také sloužit jako základ pro ty, kteří si chtějí v budoucnu rozšířit své vzdělání a získat magisterský titul v jiných oborech. Cílem studia oboru Komunikace a média na UNYP je uspokojit poptávku po odbornících na komunikaci, kteří chápou, jak je komunikace v dnešním světě důležitá, a že je to způsob, jak přispět ke zlepšení stavu společnosti.

Naši absolventi skutečně nepoznají žádné hranice. Ti, kteří se rozhodli vydat na profesní dráhu, pracují ve společnostech jako jsou Socialbakers, Havas Worldwide, Unilever, SAP, Groupon, Nestlé, CNN a mnoha dalších. Ty, kteří si zvolili pokračování ve studiu, najdete v magisterských a doktorských programech po celém světě, od Spojených států až po Austrálii.

University of New York in Prague nabízí americký a evropský bakalářský titul v oboru Komunikace a média s ojedinělou příležitostí získat dva tituly, a to ze State University of New York, Empire State College a titul UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Možnost získání dvou titulů

  Studenti amerického bakalářského programu Komunikace a média mohou po dokončení studia složit českou státní zkoušku. Úspěšní absolventi poté získají dva diplomy, americký diplom ze State University of New York, Empire State College a evropský diplom z UNYP.

 • Americký bakalář Komunikace a média

  Cílem tohoto čtyřletého programu, završeného titulem, který uděluje State University of New York, Empire State College, je napomoci studentům stát se vysoce kvalifikovanými, všestrannými a nezávislými mysliteli se zkušenostmi z odborného výzkumu a s vysokou úrovní informační gramotnosti. Naší snahou je vybavit absolventy komunikačními a interpersonálními dovednostmi, které jsou potřebné pro úspěšnou profesní dráhu, nebo pro další akademické studium v magisterských či doktorských programech. V rámci tohoto programu University of New York in Prague pomáhá studentům stát se jedinci s rozsáhlými vědomostmi, kteří budou schopni uplatňovat své znalosti, dovednosti a postoje kreativně a flexibilně v širokém kulturním a společenském kontextu. Program byl vyvinut tak, aby reagoval na poptávku společnosti po absolventech, kteří rozumějí procesům, účinkům a kulturním implikacím komunikace v informační společnosti.

  Zaměřuje se na rozvoj organizačních a mezilidských komunikačních dovedností prostřednictvím standardních modulů, ale i specializovaných modulů zaměřených na kreativní psaní pro různé druhy médií, jako je tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, PR, či reklama. Práce mimo učebnu, práce na projektech, přednášky, semináře a práce ve studiu pomáhá studentům získávat dovednosti, které budou moci přenést a uplatňovat v nejrůznějších pracovních prostředích.

  Důraz kladený na pracovní uplatnění se dále odráží v oblastech, na které je program Komunikace a média orientován. Ve třetím roce studia mají studenti možnost vybrat si a studovat řadu předmětů ve třech hlavních oblastech, které se soustředí na rozvoj praktických dovedností: psaní pro média, public relations a reklama. Tyto oblasti kombinují teoretické znalosti a praktické zkušenosti a dávají studentům stabilní profesionální základ v odborné teorii a praxi, a připravují je tak na budoucí zaměstnání.

  Absolventi bakalářského programu Komunikace a média na UNYP:

  • získají špičkové vzdělání, které rozvíjí kritické koncepční porozumění i analytické schopnosti, technické dovednosti i schopnost bádat a zkoumat, které jim umožní pracovat v některé z profesí v oblasti komunikace;

  • se zaměří na zkoumání a pochopení dynamiky komunikace v jazyce, médiích a kultuře v teoretickém i praktickém rámci;

  • budou analyzovat a reagovat na různé komunikační a kulturní postupy a způsoby, které jednotlivci a skupiny používají;

  • budou zkoumat možnosti, jakými je konstruována a signalizována identita, jakož i složitost vztahů, které existují mezi komunikací, informací a mocí;

  • budou studovat struktury, formy a účinky komunikačních aktivit, jako je jazyk, film a fotografie;

  • budou zdokonalovat odborné a technické dovednosti v širším rámci strukturovaného myšlení, společenského povědomí a kritických i etických úvah;

  • umístí toto vzdělávání do kontextu interdisciplinárního, kolaborativního a mezinárodního vzdělávacího prostředí;

  • budou rozvíjet porozumění a dovednosti potřebné k tomu, aby byli flexibilní, kreativní a tolerantní ve společenském i pracovním prostředí, a aby k tomuto neustále se měnícímu prostředí aktivně přispívali.

  Absolventi programu se naučí využívat své teoretické znalosti, znalosti z výzkumné práce, a v mnoha případech i praktické zkušenosti ze stáží a/nebo práce na projektech, a budou pokračovat ve svém rozvoji jako tvůrčí jedinci, schopní uplatňovat laterální myšlení při řešení problémů dnešního globálního trhu. 

 • Obsah kurzu

  Základní předměty: 

  • Media and Society
  • Interpersonal Communication
  • Intercultural Communication
  • Public Relations Principles
  • Introduction to Advertising
  • Global Communication
  • Organizational Communication
  • Political Communication
  • Media Law & Ethics

  Volitelné předměty:

  • Mediation and Conflict Management
  • Advertising Strategies
  • Information Management
  • Marketing
  • Social Psychology
  • Visual Culture
  • Social Media Marketing
  • Cinema and Society
 • Možnosti uplatnění
  • Management mediálních vztahů
  • Lobista
  • Zprostředkovací a vyjednávací specialista
  • Úředník veřejných informací
  • Analytik průzkumu trhu
  • Kreativní ředitel
  • Kulturní poradce
  • Reklama
  • Oddělení pro styk s veřejností
  • Marketing
  • Management sociálních sítí
  • Podniková komunikace
  • Mediální plánování
  • Žurnalistika
  • Lidské zdroje
  • Politické kampaně

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Naši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top
X