Foundation program

Posil své základy pro studium univerzity v anglickém jazyce

Na University of New York v Praze probíhá studium výhradně v angličtině, a proto vyžadujeme, aby všichni studenti měli dostatečné znalosti z anglického jazyka, aby mohli mít prospěch z našich programů, které jsou završeny udělením akademického titulu, a aby se mohli aktivně účastnit výuky v třídách.

Cílem Foundation Program je zdokonalit dovednosti v anglickém jazyce potenciálních studentů UNYP, aby se mohli kvalifikovat na kurz, završený akademických titulem. U kurzů v rámci programu ESL2 lze započítat kredity u bakalářského titulu UNYP.

Přijetí

Zájemci o bakalářské studium, kteří dosáhnou skóre mezi 49 a 69 z celkových 120 bodů v institucionálním jazykovém testu angličtiny UNYP (nebo jeho ekvivalentu v případě jiných, mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny, které jsou uvedeny níže, či po schválení a posouzení studijním poradcem pro Foundation program a/nebo rektorem), a kteří splňují všechny ostatní náležitosti pro přijímací řízení, mohou být podmínečně přijati ke studiu ve Foundation programu UNYP.

Zařazení do programu

O umístění do Foundation programu se rozhoduje na základě výsledků, dosažených studentem ze zkoušky TOEFL nebo výše uvedeného institucionálního testu z anglického jazyka, nebo na základě výsledků, dosažených v mezinárodně uznávaných testech z anglického jazyka. Uchazeči jsou poté rozřazeni do jedné ze tří úrovní programu Foundation podle dosaženého skóre v rámci bodového ohodnocení.

Možnosti volby Foundation Program 

Angličtina jako druhý jazyk, úroveň 1 (ESL 1)

 • Délka: 1 semestr
 • Počet hodin ve třídě týdně: 15 (6 gramatika, 6 čtení a psaní; 3 poslech)
 • Očekávaný průměr hodin při samostudiu týdně (příprava, domácí úkol): 45
 • Možnost zařazení do programů UNYP s cílem získat vysokoškolský titul: žádný
 • Ohodnocení: uchazeči je přiřazen status "Prospěl" nebo "Neprospěl" proděkanem pro studijní záležitosti na základě výsledků dosažených v závěrečné zkoušce.

Angličtina jako druhý jazyk, úroveň 2 (ESL 2)

 • Délka: 1 semestr
 • Počet hodin ve třídě týdně 9 (3 gramatika; 3 čtení a psaní 3 poslech)
 • Očekávaný průměr hodin při samostudiu týdně (příprava, domácí úkol): 27
 • Možnost zařazení do UNYP programů s cílem získat vysokoškolský titul: omezeno na 3‐4 kredity za semestr/6‐8 ECTS (1 kurz ze seznamu dole):
  • Úvod do vysokoškolského vzdělání (1 kredit za semestr / 2 ECTS)
  • Počítače a aplikace (2 kredity za semestr / 4 ECTS)
  • Vysokoškolská algebra (3 kredity za semestr / 6 ETS)
  • Digitální fotografie (3 kredity za semestr / 6 ETCS)
  • Úvod do kreslení a designu (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
  • Úvod do malování (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
  • Úvod do čínské kaligrafie (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
 • Předpokládaný vývoj studia: bezpodmínečný vstup do bakalářského programu UNYP a/nebo do kurzu English Pre-Composition - závisí na dosažených výsledcích na konci semestru.
 • Ohodnocení za absolvování kurzu: student obdrží ohodnocení "Prospěl", nebo „Neprospěl „z kanceláře proděkana na základě výsledků závěrečné zkoušky (viz graf postupu). K dosažení hodnocení je třeba skóre 72, nebo vyšší.

Graf postupu

IBTCBTOther testsPlacemet
IBT
69–71
CBT
196 – 200
Ostatní testy
TOEIC 605‐680
Maturitní zkouška z anglického jazyka (známka 2)
FCE C
+ rozřazovací esej**
Zařazení
English Pre‐Composition
IBT
57 – 68
CBT
173
Ostatní testy
IELTS 5.0 nebo 5.5
TOEIC 500 ‐ 680
Maturitní zkouška z anglického jazyka (známka 3)
EIKEN TEST Pre‐2, 2 (CEFR B1, A2)
Zařazení
ESL 2 + English Pre‐Composition (doporučeno)
IBT
49 – 56
CBT
152
Ostatní testy
IELTS 4.5 (záleží také na vstupním pohovoru a eseji, pokud je tak vyžadováno)
TOEIC 405‐500
Zařazení
ESL 1
IBT
Below 49
CBT
Below 152
Ostatní testy
méně než IELTS 4.5 nebo TOEIC 405
Zařazení
Nepřijetí do Foundation programu

* Uvedené výsledky jsou pouze orientační; další diagnostické testy jsou nutné pro správné zařazení studenta do programu.

**Všichni studenti musejí napsat vstupní esej, pokud je třeba přijmout doporučení pro dodatečnou podporu v psaní, jako je English Pre‐Composition.

*** Seznam uvedených výsledků není zcela vyčerpávající. V úvahu se berou i dodatečné výsledky, které mohou být zváženy jako odpovídající a dostačující po schválení vedoucím katedry Anglického jazyka a literatury, proděkanem pro studijní záležitosti a rektorem.

 

V případě zařazení do programu Foundation může student opakovat univerzitní vstupní test z anglického jazyka, pořádaný UNYP, který dodá oddělení přijímacího řízení UNYP se svolením poradce pro Foundation program, nebo rektora. V závislosti na počtu zahraničních studentů mohou být kurzy ESL 1 a 2 sloučeny do jednoho, aby se programu mohli zúčastnit všichni zájemci.

Během pravidelně pořádaného zkouškového období ověří lektoři Foundation programu nebo členové oddělení přijímacího řízení jazykové znalosti studenta prostřednictvím institucionálního univerzitního vstupního testu z anglického jazyka pořádaného UNYP a/nebo oficiální verze TOEFL testu. Na základě dosažených výsledků z těchto testů oddělení pro studijní záležitosti předběžně registruje (nebo upraví předběžnou registraci) studenta pro příští semestr na základě tabulky.  

Pokud student postoupil dále z programu Foundation, ale přesto není zcela připraven na Composition I, bude zařazen do kurzu English Pre-Composition.

Studenti Pre-Composition budou mít přístup k programům UNYP, ze kterých jsou udělovány tituly, avšak Pre-Composition jim nezískají kredity pro takový titul.

 

Studenti, kteří nepostoupili ze svého původního umístění po dvou semestrech studia, nebo se nekvalifikovali pro studium na plný úvazek se záměrem získat vysokoškolský titul, a to ani po 3 měsících studia, budou vyřazeni z UNYP.

Docházka na UNYP se vztahuje také k Foundation programu. Studenti s vyšší, než maximální povolenou neomluvenou absencí z kterékoli úrovně programu Foundation, z kurzu propadnou; proděkan pro studijní záležitosti udělí studentovi okamžitě hodnocení „F“ a ten nebude mít možnost pokračovat v programu v průběhu daného semestru. Zájemce se může znovu zapsat do kurzu stejné úrovně Foundation Program v dalším semestru.

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top