Ph.D. na základě výzkumu

Studujte Ph.D. na UNYP

Jednou ze základních hodnot University of New York in Prague je výzkum na vysoké úrovni. Jako část tohoto závazku se UNYP snaží podpořit absolventy všech oborů v pokračování na doktorská studia (Ph.D. je nejvyšší akademický titul udělovaný na naší univerzitě) nebo studia vedoucí k získání titul MPhil. Uchazeči mohou studovat a získat titul Ph.D. nebo MPhil v každém oboru, ve kterém má univerzita relevantní výzkumné odborné znalosti, ve spolupráci s příslušnou akademickou skupinou, výzkumným střediskem nebo ústavem.

Titul Ph.D. by publication je udělen kandidátům, kteří prezentují a obhájí odbornou práci, po důkladném prozkoumání a vyhodnocení vybraného tématu, které vede k nezávislému a originálnímu přínosu znalosti a demonstruje porozumění příslušných výzkumných metod ve vybrané oblasti. Tento Ph.D. program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat výzkumu pod dohledem vedoucího na doktorské úrovni. Vede k publikování tradiční doktorské práce dostačující kvality. Ta musí být považována za originální a nezávislý příspěvek k existujícímu souboru znalostí, aby mohla vést k udělení titulu. Ke studiu doktorátu je možné přihlásit se přímo, nebo se vydat cestou získání titulu MPhil.

Kariérní možnosti s doktorátem z UNYP

Doktorát znamená víc než jen pokročilou kvalifikaci ve vámi zvolené oblasti studia. Úspěšné dokončení doktorátu je důkazem, že jste nabyli řadu přenosných a vysoce žádoucích dovedností, jako je kritická analýza, řízení projektů, krizový management, vůdčí schopnosti a mentoring, poskytování alternativních perspektiv, pokročilé výzkumné a prezentační dovednosti, sebevědomí, odhodlání a vytrvalost.

Absolventi Ph.D. jsou úspěšnější v kariéře a mají vyšší příjem než ostatní absolventi. Jsou vnímáni jako profesionálové, kteří přinášejí pozitivní změnu na pracovišti, a zaměstnanci, kteří přicházejí s inovacemi vedoucími k růstu podniku.

Kvalifikační kritéria

Doktorát je udělen kandidátům, kteří prokáží:

 (i)využití originálního výzkumu nebo jiné pokročilé formy vědy k vytvoření a interpretaci nových znalostí, vytvoření souboru práce, který je kvalitní a vyhovuje vzájemnému hodnocení, rozšiřuje meze porozumění v rámci předmětu a je hoden zveřejnění;

(ii)systematické osvojení a porozumění souboru znalostí, který je vrcholem akademické disciplíny nebo odborné praxe;

(iii)obecnou schopnost konceptualizovat, navrhnout a implementovat výzkumný projekt k získání nových znalostí, aplikaci a porozumění v rámci disciplíny, adaptaci a úpravy v případě nových záležitostí;

(iv)podrobné pochopení vhodných technik výzkumu a pokročilé akademické šetření v rámci disciplíny;

University of New York in Prague očekává od Ph.D. kandidátů schopnost:

(a)dělat a obhajovat úsudky v rámci komplexních záležitostí ve specializovaných oblastech, často s absencí kompletních dat, a být schopný komunikovat nápady a závěry jasně a efektivně směrem k odbornému i laickému publiku;

(b)provádět výzkum a vývoj na pokročilé úrovni, značně přispívat k rozvoji nových technik, myšlenek nebo přístupů v rámci disciplíny;

(c)prokázat osobní zodpovědnost a iniciativu při složitých a nepředvídatelných situacích, v akademickém i profesním prostředí, a další profesní kvality a přenositelné dovednosti, které jsou na této akademické úrovni očekávané.

Oblasti výzkumu

University of New York in Prague ve spolupráci s University of Bolton může podpořit kandidáty Ph.D. a MPhil se zájmem o výzkum v následujících oblastech:

 • Art and Design
 • Accounting and Business
 • Built Environment & Civil Engineering
 • Community Studies
 • Computer Science
 • Education
 • Engineering
 • English & Creative Writing
 • Health & Well-Being
 • Information Systems
 • Islamic Finance
 • Law
 • Materials, Research & Innovation
 • Mass Observation and Worktown Studies
 • Medical, Biomedical and Life Sciences
 • Photography
 • Psychology
 • Sport, Performance, Recovery & Rehab
 • Sport Sociology and Policy
 • Theatre and Performance
 • Renewable Energy & Environmental Technologies

Délka studia

3 až 4 roky (full-time), 5 až 7 let (part-time)

Požadavky

Kandidáti Ph.D. na UNYP by měli mít titul vyššího stupně druhé třídy (2.1) nebo ekvivalent v příslušném předmětu. Požadována je postgraduální kvalifikace a/nebo trénink ve výzkumu nebo relevantní profesionální vývoj. V případě, že se nenacházíte ve VB, osobní rozhovor s University of Bolton proběhne na dálku přes telefon nebo internet. Kandidáti, pro které není angličtina mateřským jazykem, budou muset složit zkoušku IELTS na stupni 6.5 (nebo prokázat ekvivalentní úroveň angličtiny).

Postup při podávání žádosti

Pokud máte zájem studovat Ph.D. na UNYP, měli byste nejprve kontaktovat studijního poradce a probrat vámi zvolenou akademickou oblast a povahu výzkumu, který byste rádi provedli. Studijní poradce vám řekne, jestli můžeme na univerzitě podpořit vaší specializaci. Můžete také navštívit stránku Pedagogický sbor.

Přihlášku prosím podejte skrz oddělení přijímacího řízení. Dodejte následující dokumenty:

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top