Ph.D. na základě výzkumu

University of New York in Prague spolupracuje s University of Bolton a nabízí na základě publikování doktorskou akademickou hodnost ve formě Ph.D.

Co znamená Ph.D. na základě publikování?

Titul Ph.D. na základě publikování je podobný tradičnímu Ph.D., ale zohledňuje výzkumnou činnost, prováděnou podnikatelskými společnostmi a akademickými organizacemi, která vede k novým publikovatelným výsledkům a zjištěním.

V UNYP vyžaduje studium Ph.D. na základě publikování obvykle nejméně tři roky. Během této doby by měly vzniknout tři publikace, jejichž vydání poté schvaluje University of Bolton. Zmíněné publikace by měly souviset s diplomovou prací studenta a s jeho specializací. Měly by současně rozvíjet studentovu znalost předmětu. Titul Ph.D. se uděluje pouze u těchto tří zmíněných publikovaných prací, a jako takový tedy oceňuje spíše probíhající aktivity, spíše než práci navíc.

Program PhD. na základě publikování se liší od všech ostatních alternativ Ph.D., protože se zakládá na pracích, které budou publikovány. Do těchto publikací se započítávají i studie v renomovaných odborných časopisech, nebo plné mezinárodními patenty; proto je tento doktorandský kurz mimořádně všestranný a lze jej uplatnit na všechny aspekty podnikání, od byznysu a vědy, až po umění.

Studenti programu Ph.D. UNYP jsou povinni předložit svou diplomovou práci v anglickém jazyce a zároveň obhájit nové znalosti (novou filozofii), které tak vznikla. 

Program Ph.D. na základě publikování je vhodný pro uchazeče, kteří:

 • Mají dobrý titul z nižší formy studia, než je postgraduální studium a chtějí se posunout výše;
 • Mají několik let praxe ve firmách, jejichž rozvoj závisí na výsledcích výzkumů a budou pokračovat v práci v tomto oboru i během svého studia v programu Ph.D., nebo kteří pracují na svém vlastním výzkumu či projektu;
 • Nemohou věnovat svůj čas tradičnímu doktorandskému studiu na zkrácený úvazek;
 • Mají možnost využívat potřebné vybavení a odborné znalosti v rámci spolupracujících akademických institucí.
 • Dovedou doplňovat znalosti, získané pomocí inovace s vědeckým základem;
 • Usilují o získání nejvyšší akademické odbornosti jako odměny za úsilí, vynaložené v oboru.

Přínosy pro uchazeče o doktorský titul

 • Prohloubí si znalosti
 • Získá nejvyšší akademickou kvalifikaci (doktorát)
 • Získá kontakty na další uchazeče o titul Ph.D. i na partnery v oboru
 • Stane se mezinárodně známým ve vybraném oboru

Přínosy pro spolupracující podnik nebo organizaci

 • Má snadný přístup k odborným znalostem i do alternativních výzkumných pracovišť
 • Dva odborní poradci z akademické instituce
 • Přístup k dalším osobám, které poskytují technickou podporu

Formát Ph.D. UNYP na základě publikování

 • Tři vzájemně propojené projekty, zpracovávané pod dohledem akademického a odborného vedení
 • Účast v každoročním Fóru znalostí a inovací
 • Publikování 3 prací (akceptuje se jeden patent) – originalitu práce budou posuzovat redakce žurnálů nebo patentové úřady

Formát disertační práce Ph.D. UNYP:

 • Tři publikace
 • Úvodní kapitola, která propojuje 3 vydané publikace a přináší novou „filozofii“
 • Kapitola „Závěry a další doporučení“
 • Obhajoba před komisí odborníků
 • Hodnocení příspěvku ‒ nově získané znalosti, jejichž autorem je uchazeč

Účast na událostech, organizovaných University of Bolton

Od studenta Ph.D. programu se vyžaduje, aby dvakrát nebo třikrát navštívil osobně University of Bolton, a to nejméně jednou na začátku a jednou na konci programu Ph.D. Je povinen odpovědět na otázky v souvislosti s jeho disertační prací, které bude klást pětičlenná komise. Tři členové této komise jsou zástupci University of Bolton a další dva členové jsou externí spolupracovníci. V průběhu prvního roku nasměřuje vedoucí studia daného uchazeče o titul k tomu, jak by měl postupovat ve svém výzkumu. Univerzitní události budou zahrnovat:   

 • Postgraduální úvodní program
 • Každoroční dvoudenní akce, jejichž účelem je seznámit studenty s pravidly praxe provádění výzkumu, zejména v oblasti publikování a práv k duševnímu vlastnictví
 • Výzkumné fórum
 • Půldenní událost, která se koná každý měsíc, kde uchazeči prezentují svá zjištění kolegům ze stejného oboru
 • Výzkumné a inovační fórum
 • Každoroční čtyřdenní konference, což je událost pro vytváření kontaktů, včetně prezentace všech uchazečů o titul Ph.D. v písemné podobě, prezentace ve formě plakátů, a prezentace formou sborníků
 • Soutěž podnikatelských plánů ‒ ve skupinách s absolventy doktorandského a bakalářského studia v ekonomických oborech (DBA a MBA)
 • Předání ocenění a cen

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top