Rozjet startup není lehké. Ujisti se, že začneš se správnými znalostmi a dovednostmi

Podnikání není pro slabé povahy. Podnikatel musí naplánovat, zahájit a provozovat vlastní podnikání od základů. Má většinou omezené zdroje a musí převzít všechna rizika podnikání. Velká část podnikání spočívá v poučení se ze svých neúspěchů nebo z neúspěchů jiných podnikatelů. Klíčová je analýza předešlých chyb a dalších informací, které mohou být přínosné ke správnému podnikatelskému rozhodnutí. Podnikatelé musí rozvíjet své obchodní instinkty, naučit se identifikovat nové cíle a reagovat na měnící se situace. Dále také identifikovat nové příležitosti a rychle analyzovat, jak je nejlépe využít. Podnikání zahrnuje spoustu rizik a vyžaduje velké úsilí, má ale také spoustu benefitů. Podnikatelé jsou skutečně svobodní a autonomní. Jejich dovednosti v oblasti spolupráce, kreativity a inovací je mohou vést k novým příležitostem. V nestálém a dynamickém světě podnikatel vždy najde nové cesty, jak se přizpůsobit, když se paradigmata změní.

Podnikatelé musí rozvíjet své obchodní instinkty, naučit se identifikovat nové cíle a reagovat na měnící se situace. Dále také identifikovat nové příležitosti a rychle analyzovat, jak je nejlépe využít.

Bakalářský program Business Administration se zaměřením na podnikání je ideální pro ambiciózní studenty, kteří mají podnikatelské plány, motivaci a odhodlání založit svůj vlastní podnik a mají zájem dozvědět se, co je potřeba k uskutečnění velkých nápadů. Studium podnikání umožní cílevědomým a motivovaným studentům rozvíjet všechny dovednosti a zkušenosti, které potřebují, aby uspěli jako zakladatelé svých vlastních podniků. Navíc stále více podnikových pracovišť si uvědomuje přidanou hodnotu, kterou přispívají zaměstnanci, kteří na pracoviště vnášejí své podnikatelské kompetence a myšlení.
Existují dvě možnosti pro studenty, kteří chtějí studovat program se zaměřením na podnikání v rámci Business Administration. První cesta je pro studenty, kteří se chtějí zapsat do tříletého evropského programu vedoucího k bakalářskému studiu (bakalář, Bc.) udělovaného institucí UNYP a akreditovaného Americkou mezinárodní akreditační radou pro podnikové vzdělávání (IACBE) a Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ). Případně pro získání amerického titulu i titulu UNYP zároveň, musí být studenti zapsáni na State University of New York, Empire State University a na UNYP duálním studijním programu. V obou případech, pro získání koncentrace v podnikání, musí studenti získat 12 kreditů (24 kreditů ECTS) v předmětech ze seznamu předmětů koncentrace; vybrat téma bakalářské práce v tématu souvisejícím se zaměřením koncentrace; a uspět v české státní zkoušce a získat bakalářský titul UNYP. Název koncentrace se objeví v dodatku k diplomu UNYP spolu se specifikací oboru.

UNYP Alumni

Monika Hansson Tutter

Management Coach
"The most valuable asset I gained at UNYP was connecting business with education. Studying there gave me insight into the different aspects of business, such as accounting and economics, and gave me exposure to companies that exist in the real world."
  • Entrepreneurship Essentials
  • Startup Internship
  • Business Strategy
  • E-Commerce and Marketing Technologies
  • Business Development Competition
  • Startup Finance
  • Entrepreneur
  • Startup Owner
  • Business Developer

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru