Bakalářský program Umění digitálních médií

 

O programu Umění digitálních médií

Bakalářský program Umění digitálních médií na University of New York in Prague kombinuje důraz na mediální a komunikační teorii, na kritické myšlení a inovativní technické schopnosti s cílem studenty vybavit kreativními dovednostmi aplikovatelnými v dnešních technologicky zaměřených a integrovaných ekonomických systémech.

Tento multidisciplinární program integruje tradiční okruhy oboru Komunikace a médií (včetně mediálních efektů, kultury, politické ekonomie, lingvistiky a psychologie) a kreativitu v rámci digitálních médií, tvorbu videa, webových stránek a mobilních aplikací.

Spojením těchto okruhů bude možné studentům zprostředkovat znalosti a porozumění mediálním a komunikačním teoriím a efektům digitálních technologií na naši společnost. Zároveň však získají praktické schopnosti umožňující zapojit se do umělěcké tvorby v rámci digitálních médií. Kombinací aspektů komunikace, obchodu, umění a digitálních médií ve výsledku umožní aplikovat získané dovednosti v různorodých odvětvích a nastartovat rozmanité kariérní cesty od tvorby psané, přes vizuální umění, multimediální produkci, podníkání, apod. 

Pro více informací rozklikněte menu níže:

 • Americký bakalář v Uměni Digitálních médií

  Absolventi tohoto programu získají pevný základ ve společenských vědách. Interdisciplinární přístup k programu zprostředkuje studentům odborný a obsáhlý pohled na komunikační a mediální problémy v mezinárodním kontextu, přičemž si osvojí praktické dovednosti uplatitelné v rámci digitálních médií – nástroje, technologie a techniky.

  Absolventi oboru Umění digitálních médií: 

  • získají pevný teoretický a technologický základ potřebný pro rozvoj kariéry v odvětví digitálních médií

  • naučí se kriticky myslet, získají kreativní, analytické a technické dovedosti, naučí se inovativně přistupovat k řešení problémů v oblasti digitálních médií 

  • osvojí si základy v mediálních technologiích, zázemí v umění a porozumí efektům, kterými média mohou ovlivňovat společnost, naučí se inovativním přístupům a zodpovědnosti

  • vybudují si vynikající komunikační dovednosti a naučí se přemýšlet o způsobech, kterými média utváří naši kulturu

 • Specifikace amerického titulu

  Titul: Bachelor of Arts (B.A.)

  Oblast studia: Cultural Studies

  Zaměření: Digital Media Arts 

  Pro více informací o partnerství se State University of New York in Prague, Empire State College (SUNY, ESC) navštivte příslušnou stránku University of New York in Prague. 

 • Obsah kurzu

  První dva roky jsou zaměřeny na zprostředkování silného backgroundu vztahujícího se ke komunikačním a mediálním studiím včetně předmětů spojených s oblastmi efektů médií, kultury, historie médií, politické ekonomie, lingvistiky a kognitivní psychologie. 

  Předměty ve vyšších ročnících se více zaměřují na elementy digitálních médií a slouží k poznávání uměleckých přístupů k novým médiím. 

  Povinné předměty:

  • History and Theory of New Media
  • Psychology of Technology
  • Sociolinguistics
  • Intro to Digital Art & Design
  • Digital Storytelling
  • Game Design and Development

  Volitelné předměty:

  • Image and Text in Visual Arts
  • Digital Art and Design
  • Images of Women in Western Civilization
  • Indigenous Knowledge in Art
  • Two Dimensional Design
 • Možnosti uplatnění

  Exploze možností, kterou s sebou nová média přinesla, způsobila vznik celé řady zajímavých pozic. Několik možností: 

  • Digital media design
  • Multimedia journalist
  • Digital marketer
  • Social media manager
  • Web content developer
  • Photojournalist
  • Interactive artist
  • Digital creative manager
  • Web project manager
  • E-business consultant

 

Do you have a question? Are you ready to apply?

Our admissions team is ready to answer your questions or help you with your application! Our team can also arrange a campus visit to meet our students and professors or sit in on a class.  If you would like to try the UNYP experience you can even be a UNYP student for a day.

Sledujte nás

Go to top