Informace pro vyjíždějící Erasmus+ studenty

Vyjíždějící Erasmus+ studenti

Rozšiř své obzory - studuj na jedné z partnerských univerzit UNYP v programu Erasmus+.

UNYP pevně věří v hodnotu mezinárodního vzdělávání. Jako člen programu Erasmus + je UNYP schopen poskytnout svým studentům možnost studovat v rámci svého oboru na partnerských institucích v celé Evropě.

Evropská komise, která podporuje program Erasmus +, rovněž poskytuje podpůrné mechanismy pro studenty účastnící se programu Erasmus +, jako je bezplatné jazykové vzdělávání a podpora životních nákladů.

UNYP důrazně vybízí všechny své studenty, aby prozkoumali možnost studia v zahraničí. Informace o programu Erasmus + pro studenty UNYP jsou uvedeny níže:

 

 • Partneři v programu Erasmus+
 • Způsobilost

  Očekává se, že všichni žadatelé splní následující požadavky:

  • Musíte být diplomovým studentem bakalářského prezenčního studia
  • Než budete moci absolvovat pobyt v zahraničí, musíte mít splněn alespoň jeden rok studia
  • Musíte mít splněno aspoň 20 US kreditů před zahájením prvního semestru v zahraničí.
  • Při svém pobytu v zahraničí musíte splnit alespoň 12 amerických kreditů (24 ECTS)
  • Nesmíte mít žádné neúplné známky z předchozích semestrů
  • Musíte mít kumulativní GPA 2,80 nebo vyšší. (Poznámka - Některé hostitelské instituce mohou umístit ještě vyšší GPA.)
  • Nesmíte mít žádné nesplacené finanční závazky vůči UNYP
  • Musíte být považováni za dobrého velvyslance pro UNYP
  • Musíte splnit požadavky hostitelské instituce
  • Musíte vyplnit a odeslat UNYP přihlášku na Erasmus + v termínu
  • Každý držitel cestovního pasu ze zemí mimo EU by měl zvážit Jarní mobilitu Erasmus +, protože při obnově vašeho českého studentského víza ze zahraničí během podzimního semestru mohou nastat komplikace.

  Během vašeho výměnného pobytu se očekává, že budete v hostitelské instituci pokračovat docházku v prezenčním studiu a dodržovat pravidla a předpisy (akademické, kodexy chování, finanční) hostitelské instituce.

 • Přihláška a časová osa

  Přihláška​

  Po přihlášení​

  • Čekejte na rozhodnutí o výběru od CGE
  • Studenti, kteří podali přihlášku do výše uvedeného termínu, budou o výsledku informováni do jednoho týdne od uzávěrky.

  Když budete vybráni​

  • Vyplňte formulář Course selection - musí být schválen předsedou katedry a kanceláří ESC (pokud se to na vás vztahuje); minimální počet kreditů je: 12 kreditů v USA (24 ECTS) za semestr
  • Tým CGE vás nominuje do hostitelské školy
  • Začněte hledat bydlení
  • Začněte s žádostí o vízum (pokud ho potřebujete)

  Před odjezdem​

  • Vyžádejte si od vaší hostitelské instituce dopis s potvrzením o přijetí
  • Vytvořte si Online Learning Agreement (výběr kurzů) s pomocí našich instrukcí.
  • Seznamte se se Studentskou chartou Erasmus (Erasmus student Charter)
  • Podepište grantovou dohodu (grant agreement)
  • Získejte zdravotní pojištění
  • Vyplňte test OLS

  Když dorazíte do hostitelské instituce​

  • Získejte potvrzení o příjezdu podepsané ihned po příjezdu do hostitelské instituce
  • 70-100% z vašeho grantu bude odesláno na váš účet

  Během vašeho pobytu​

  • Musíte nás informovat o jakýchkoliv změnách

  Prodloužení pobytu​

  • Vyplňte formulář Extension of program (musí být proveden nejméně 1 měsíc před koncem prvního semestru)

  Než se vrátíte​

  • Požádejte o potvrzení o studiu (confirmation of study)
  • Požádejte o výpis známek (Transcript of records)

  Po návratu​

  • Vyplňte test OLS
  • Odevzdejte potvrzení o studiu od partnerské univerzity (musí to být originál podepsaný a orazítkovaný)
  • Vyplňte Erasmus report
  • Obdržte zbytek svého grantu

  Databáze reportů od studentů po jejich ERASMUS pobytu

  Stále se rozhodujete, kam jít, nebo prostě potřebujete vědět více o konkrétní škole, městě atd.?

  Nechte se inspirovat zde.

   

  UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

  Uzávěrky přihlášek

  • Fall 2022: 25 Února 2022
  • Jaro 2023: 14. října 2022

  * Vezměte prosím na vědomí, že některé programy mohou vyžadovat dřívější přihlášení. Podrobnosti viz koordinátor programu výměny studentů.

   

   

 • Finanční podpora Erasmus+

  ERASMUS + FINANČNÍ PODPORA (2018-2020)

  Jako student programu Erasmus + obdržíte od EU finanční podporu:

  • Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lucembursko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko a Norsko

  510 EUR / měsíc

  • Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Itálie, Řecko, Španělsko, Kypr, Nizozemsko, Malta, Portugalsko

  450 EUR / měsíc

  • Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Makedonie a Turecko

  350 EUR / měsíc

 • Kontaktní informace

  Veškeré dotazy můžete směřovat do Centra pro globální spolupráci UNYP (erasmus@unyp.cz).

   

 

Sledujte nás

Go to top