Dan Šťastný

Vedoucí katedry obchodní administrativa

Ph.D. University of Economics, Prague (VŠE), Czech Republic
M.A. University of Economics, Prague (VŠE), Czech Republic

Dan Šťastný vystudoval Mezinárodní obchod a podnikání na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal také titul Ph.D. v ekonomické teorii a historii ekonomického myšlení v roce 2004. V téže instituci učil a sloužil v různých administrativních pozicích (např. kolegium děkana pro akademické záležitosti) až do roku 2013. Předtím a do roku 2018, kdy převzal funkci předsedy (od roku 2000 působil jako pomocný člen), byl členem fakulty a spolupracovníkem děkana pro výzkum na jedné z vysokých škol na Univerzitě JE Purkyně v Ústí nad Labem v České republice.

V roce 2005 působil jako hostující učenec na univerzitě Georgea Masona a na univerzitě v New Yorku v USA a v roce 2008 byl jmenován docentem v oboru ekonomie. Vedle svých pedagogických činností zastával také výkonné nebo redakční rady několika časopisů a zabýval se mnoha překlady knih a editací (včetně české edice Wealth of Nations od Adama Smitha) a dalšími typy popularizace ekonomického vzdělávání (letní školy, organizace konferencí, veřejné diskuse a přednášky). Napsal několik knih (mezi nimi Economics of Economics), a publikoval četné vědecké články. Jeho výzkumné zájmy zahrnují ekonomickou politiku, behaviorální vědu, ekonomiku výchovy a sociologii ekonomie.

Sledujte nás

Go to top