Externí oborové rady

Externí oborové rady UNYP hrají klíčovou roli při zajišťování trvalého významu našich studijních programů – sdružují zkušené odborníky, experty z průmyslu a akademické špičky a poskytují tak neocenitelné informace o současných trendech, nových technologiích a vyvíjejících se požadavcích průmyslu. Tato kolektivní moudrost umožňuje našim studijním programům přizpůsobovat jejich učební plány, výukové metody a zaměření výzkumu tak, aby byly v souladu s potřebami studentů a trhu práce. Členové oborových rad navíc mohou zprostředkovat partnerství, stáže a výzkumné příležitosti, což dále zvyšuje uplatnitelnost programu v reálném světě a zajišťuje, že absolventi jsou dobře připraveni významně přispět ve zvoleném oboru. Oborové rady v podstatě slouží jako důležité mosty mezi akademickou obcí a průmyslem a pomáhají UNYP udržovat dynamické a relevantní studijní programy.

Rada Business Advisory Board se schází dvakrát ročně, aby posoudila dosažený pokrok a budoucí vývoj v rámci univerzitního Business oddělení. Ačkoli všechny aspekty pravidel, postupů a funkcí oddělení jsou pravidelně přezkoumávány touto radou, zvláštní pozornost je věnována kontrole kvality osnov bakalářských a magisterských studentských oborů a jejich správě.

Rada se skládá z jedenácti významných členů akademické a podnikatelské komunity, každý z nich byl vybrán nebo pozván na základě vynikajícího vzdělání a dovedností v rámci svých oborů. Kromě zastupování klíčových akademických funkcí univerzity je Správní Rada UNYPu zdrojem zkušeností a rad, nabízených výjimečnými podnikavými lidmi, a to jak z české, tak i zahraniční komunity:

Jan Havel

Jan se narodil a žije v Praze. Vystudoval Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde rovněž později získal doktorát v oblasti ekonomické teorie. S odstupem mnoha let poté vystudoval General Management na Wharton School of the University of Pennsylvania.

Ve svých 21 letech založil společnost ACTUM Digital, kde doposud zůstává. Jeho hlavní oblastí působení korporátní strategie a strategické rozvoj firmy. Janovy zkušenosti v oblasti výuky pramení z jeho působení na Vysoké škole ekonomické v Praze, Universitě Karlově, CEVRO Institutu, ale i na samotném UNYPu. V současné době vyučuje na České zemědělské univerzitě předměty v mezinárodních program v oblasti strategického managementu a strategického marketingu. Jan je vášnivým maratonským běžcem, bývalým hráčem národního týmu v ultimate frisbee, zapřísáhlým nepřítelem centrálního bankovnictví a zároveň bývalým poradcem Rady ČNB, příznivcem rakouské ekonomické školy, členem Rady Liberálního institutu a fandou science-fiction a technologie.

Petr Havelka

Petr je v současné době generálním manažerem a viceprezidentem PLEX Operations EMEA ve společnosti Rockwell Automation, zodpovídá za regionální zákaznickou základnu společnosti a řídí iniciativy napříč společností, jejichž cílem je přiblížit platformu Plex Smart Manufacturing Platform více světovým výrobcům. Před nástupem do společnosti Plex zastával Petr řadu globálních a regionálních vedoucích pozic v nadnárodních společnostech, jako jsou DHL, Global Payments a Deloitte. Naposledy působil jako výkonný ředitel dodacího centra společnosti SAP Ariba v Praze a viceprezident organizace EMEA Cloud Services.

Má více než 25 let zkušeností v oboru IT, zaměřuje se na úspěch u zákazníků a dodávání a zavádění podnikových softwarových řešení. Disponuje hlubokými odbornými znalostmi v oblasti cloudového softwaru a softwaru SaaS a vyniká v budování a realizaci komplexních programů digitální transformace pro globální zákazníky z různých odvětví.

Petr vystudoval Českou zemědělskou univerzitu a získal titul MBA na UNYP. Je hrdým tátou tří dětí. Má rád lyžování a závodní motorky.

Josef Karásek

Josef má přes 25 let zkušeností v průmyslu rychloobrátkového spotřebního zboží ve střední Evropě. 13 let byl výkonným ředitelem společnosti Coca-Cola Company (ze seznamu Fortune TOP 100) v České a Slovenské republice, Pobaltí a Slovinsku. Josef úspěšně řídil několik zásadních změn v podnikové výkonnosti a rovněž významně přispěl k vytvoření vysoce produktivních týmů ve střední a severní Evropě. Po dobu jeho působení došlo v České republice k navýšení podílu na trhu sycených limonád dvojnásobně a v Pobaltí se konzumace nápoje Coca-Cola na osobu zdvojnásobila v letech 2009-2014 (kdy zároveň nastal jednomístný pokles trhu). Jeho zkušenost a expertíza zahrnuje strategické plánování, marketing, obchodní strategie, strategie řízení tržeb, rozvoj organizace a řízení lidských zdrojů. 

Diana Rádl Rogerová

Diana Rádl Rogerová pracuje ve společnosti Deloitte od roku 1996. V posledních 12 letech působila jako partnerka v oddělení auditních služeb a současně jako vedoucí pro odvětví nemovitostí ve střední Evropě a pro sektor finančních institucí v České republice. Během více než dvaadvacetileté kariéry ve společnosti Deloitte pracovala pro významné bankovní domy, realitní společnosti, fondy i developery a získala bohaté zkušenosti v auditu, v účetním i finančním výkaznictví, v poradenství v oblasti financování podniků a mnoha dalších oblastech. Od 1. prosince 2016 je Diana Rádl Rogerová řídící partnerkou Deloitte ČR a členkou výkonné rady Deloitte Central Europe. Diana Rádl Rogerová vystudovala VŠE a hovoří španělsky a anglicky.

Hadi Salavitabar

Akademické zázemí Dr. Salavitabara se soustředí do oblasti ekonomie a financí. Od získání Ph.D. titulu již téměř třicet let působí v akademickém prostředí jako profesor, vedoucí katedry, děkan obchodní školy, a jako děkan a viceprezident pro akademické záležitosti. Dr. Salavitabar je členem správní rady velké banky v USA.    

Ivana Šedivá

Ivana má bohaté zkušenostmi z vrcholového managementu. Téměř 30 let působila ve vedení společností, jako jsou Johnson&Johnson či McDonald’s. V roce 2020 opustila korporátní svět a vydala se vlastní cestou. Za minulých pár let strávila více jak 1000 hodin osobním mentorováním korporátních lídrů a jejich týmů, a pracovala s více než 500 startupy po celém světě. Je certifikovanou Flow konzultantkou a trenérkou Google Founders Lab, OKR a Storytelling Lab. Mentoruje i další mentory. Jejím posláním je pomoci motivovaným lidem akcelerovaně dosáhnout svých cílů, a přitom mít pocitu smysluplnosti, velkého dopadu, a to bez vyhoření. Ivana má postgraduální titul v umělé inteligenci a MBA.

Blake Wittman

Pan Wittman je generální ředitel společnosti GoodCall, průrazné náborové organizace, která se snaží přinést revoluci do oblasti HR a poskytuje skutečně nový, inovativní koncept HR marketingu a budování značky zaměstnavatele. Wittmanova 17-letá kariéra se vyznačuje vášní pro lidi a poslání. Své zkušenosti sbíral napříč širokým spektrem firem – z internetových start-upů až po společnosti Fortune100 jako je Citibank a Philip Morris International.

Communication and Media Advisory Board hraje klíčovou roli při poskytování cenných poznatků, zpětné vazby a strategického vedení programů souvisejících s komunikačními a mediálními studii na University of New York in Prague. Radu tvoří různorodá skupina odborníků a expertů s rozsáhlými zkušenostmi v oborech souvisejících s komunikací a médii, které jsou pro nabízené programy nejdůležitější.

Poradní komise pro komunikaci a média spolupracuje se studijními programy na různých úrovních. Pomáhají zajišťovat, aby studijní programy byly stále aktuální a odpovídaly trendům a pokroku v oboru. Poskytují doporučení ohledně obsahu kurzů a zajišťují, aby studenti byli vybaveni nejnovějšími znalostmi a dovednostmi potřebnými k úspěchu ve stále se vyvíjejícím mediálním prostředí. Kromě toho často pomáhají při navazování partnerství a stáží, čímž pomáhají studentům získat zkušenosti z reálného světa a přístup k cenným možnostem navazování kontaktů. Poradní sbor může navíc poskytnout poradenství v oblasti náboru vyučujících a výzkumných priorit, čímž přispívá k celkové akademické excelenci programu. Tato rada v podstatě slouží jako důležitý most mezi akademickou obcí a profesionálním světem a zajišťuje, aby programy komunikačních a mediálních studií UNYP zůstaly relevantní, konkurenceschopné a dobře připravené na potřeby studentů i průmyslových odvětví.

Lenka Tungova

Lenka Tungová je profesionálkou v oblasti PR s více než 20 lety zkušeností v interních i agenturních pozicích se zaměřením na zábavní průmysl, služby a pohostinství. Posledních 10 let pracovala pro společnost The Walt Disney Company, kde pokrývala nejen Českou republiku a Slovensko, ale také Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu. V současné době se stará o propagaci služby Disney+ v Česku a na Slovensku od jejího spuštění v regionu v roce 2022. Paní Tungová získala bakalářský titul v oboru komunikace a masmédií na Empire State College a UNYP a magisterský titul na Univerzitě Karlově v oboru masové komunikace.

Mladen Grebo

Pan Grebo zahájil svou kariéru v oblasti marketingu a reklamy před 20 lety. Poté, co pracoval pro několik špičkových světových agentur na největších světových značkách, jako jsou McDonald’s, Procter & Gamble, Volkswagen, MARS, Pepsi, Škoda nebo UNICEF, spoluzaložil vlastní agenturu Goodkin, kde uplatňuje své zkušenosti u lokálních i globálních klientů. Jeho cesta v marketingu začala v oblasti digitálních technologií, ale postupně vedla ke strategičtějším rolím, kde se vyprofiloval jako strategický plánovač se specializací na brandové a komunikační strategie. Je držitelem bakalářského titulu v oboru komunikace a masmédií na Empire State College a UNYP a magisterského titulu v oboru mediálních a komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pan Grebo je především hrdým otcem holčičky Iskry a vášnivým fanouškem fotbalových klubů Velež Mostar a Viktoria Žižkov.

Daniela Nemcova

Daniela Němcová je stratég a manažerka firemní komunikace s dvacetiletou praxí. Je bývalou ředitelkou a v současnosti konzultantkou neziskové organizace propojující odpovědné a udržitelné podnikání a studentkou filozofie a naturopatie. Paní Němcová získala bakalářský titul v oboru komunikace a masmédií na Empire State College, State University of New York, a magisterský titul v oboru profesionální komunikace na La Salle University ve Filadelfii.

Viktorie Janackova

Viktorie Janáčková je v současné době seniorní specialistkou na interní komunikaci ve společnosti SAP v oblasti Global Finance & Administration. Mezi její pracovní povinnosti patří vývoj, správa a realizace interních komunikačních kanálů a formátů včetně tvorby copywritingu a vizuálních materiálů, podpora a koučování v oblasti komunikace vedoucích pracovníků, facilitace a moderování virtuálních a osobních schůzek, komunikace v oblasti projektů a změn a rozvoj talentů. Před svou současnou rolí získala zkušenosti v různých oblastech podnikové komunikace a marketingu, jako je PR, event management, Employer Branding, krizová komunikace nebo dokonce reklama a mediální strategie a plánování, a to během práce v agenturním prostředí. Kromě toho, že se Viktorie věnuje komunikaci v praxi, má v tomto oboru i solidní teoretické zázemí, neboť po dokončení bakalářského studia komunikace a masmédií na Empire State College a UNYP pokračovala v magisterském studiu na University of Manchester, obor Corporate Communications & Reputation Management.

Darina Seiglova

Po absolvování bakalářského studia komunikace a masmédií na Empire State College a UNYP začala Mgr. Seiglová svou kariéru v novinách, ale brzy přešla do potravinářského časopisu Apetit, kde zůstala dodnes. Mezitím pokračovala ve studiu, získala magisterský titul v oboru marketingu a managementu a také zahájila nebo se podílela na mnoha dalších projektech. Založila a poté prodala reklamní agenturu, je pravidelným hostem pořadu České televize Sama doma a také různých rozhlasových pořadů. Darina také natáčela podcasty, hrála v seriálu Pohlreichův Souboj Restaurací, pomáhá různým klientům připravovat a natáčet reklamy a advertorialy a kromě toho učí lidi základům podnikání a školí mladé lidi v dovednostech, které potřebují k tomu, aby v životě uspěli.

Martin Pavlicek

Martin Pavlíček je profesionál v oblasti PR a komunikace s patnáctiletou praxí na straně klienta i konzultanta. Měl možnost podílet se na rozsáhlých 360stupňových komunikačních projektech, které sahaly od uvádění produktů na trh až po kampaně na podporu značky, od krizové komunikace až po aktivity v oblasti public affairs, od budování programů společenské odpovědnosti až po poradenství firmám v oblasti fúzí a akvizic. Martin vedl velké komunikační týmy, pracoval s agenturní podporou i samostatně, hovořil s médii jak v zákulisí, tak na kameru a v prostředí televizního studia. Martin získal bakalářský titul v oboru komunikace a masmédií na Empire State College, magisterský titul na La Salle University v USA a titul MBA na Institut Universitaire Kurt Bosch ve Švýcarsku.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X