Mezinárodní vztahy

Oscar Hidalgo-Rédondo
Vedoucí katedry

Naše mise

Pomáháme našim studentům pochopit politický, sociální a hospodářský vývoj, ke kterému dochází v globalizovaném světě. Náš program vybavuje studenty znalostmi, dovednostmi a nástroji, které jim umožní analyzovat mezinárodní vztahy a mezinárodní ekonomický vývoj. Naše katedra klade velmi silný důraz na schopnosti kritického myšlení, na etické rozměry a anglické komunikační dovednosti, které staví naše studenty do výhodné situace v jejich snaze vybudovat si solidní akademickou a profesní kariéru.

Naše vize

Chceme být jedním z předních poskytovatelů vzdělávání v anglickém jazyce v oboru mezinárodní vztahy v regionu střední Evropy.

Naše šířeji koncipované cíle vzdělávání studentů

 

Očekáváme, že naši studenti:

 • Získají znalosti a rozvinou dovednosti, které budou potřebovat ve své budoucí profesní kariéře.
 • Začnou myslet nezávisle, rozvinou své schopnosti kritického myšlení, které si uchovají i poté, co dokončí své vzdělání, aby byli nejen vynikajícími učenci, ale také cennými občany ve svých společnostech. 
 • Rozšíří své znalosti o globalizovaném světě, budou schopni uspět v multikulturním prostředí, přizpůsobovat se mu a získávat co nejvíce z interakcí s lidmi z různého sociokulturního prostředí.
 • Budou kreativní a nápadití, budou mít odvahu být sami sebou.
 • Získají etický postoj ke světu kolem nich a budou  přitom respektovat ostatní.

   

Naše šířeji koncipované pracovní cíle

Budeme:

 • Udržovat skvělý tým vyškolených, prvotřídních lektorů s nadšením pro oblast jejich odbornosti.
 • Podporovat výzkumné činnosti naší fakulty a propojení pedagogické a vědecké činnosti.
 • Usnadnit zaangažovanost studentů a podporovat iniciativy, v nichž budou studenti a fakulta spolupracovat.
 • Považovat naše studenty za ústřední bod své vzdělávací filozofie; od našich studentů se očekává, že převezmou odpovědnost, zapojí se, a budou se učit v akademickém prostředí, v němž je každý jedinec považován za cenný prvek procesu studia.

Zamýšlené výsledky studentů bakalářských programů v mezinárodních vztazích

Naši studenti budou absolvovat školu:

 • Se solidním teoretickým základem v ekonomii, včetně mikro základů ekonomického myšlení a makroekonomických nástrojů, které mohou používat mezinárodní a vnitrostátní subjekty.
 • Se schopností přemýšlet teoreticky a analyticky o současných problémech v mezinárodních vztazích.
 • S průpravou v dovednostech kvantitativní (statistické) analýzy, vyžadovaných od profesionála v tomto oboru.
 • Se schopností provádět výzkum a zpracovávat původní výzkumné práce.
 • S chápáním koncepčních a empirických otázek, spojených s mezinárodní a evropskou hospodářskou a sociální politikou a s jejich aplikací na mezinárodní vztahy.
 • S efektivními ústními a písemnými komunikačními schopnosti v angličtině.
 • Se znalostmi v používání softwarových aplikací a informačních technologií pro výzkum.
 • Se schopností pracovat v týmech a v multikulturním prostředí.
 • Se schopností efektivně využívat vhodné strategie při řešení problémů a rozhodování a aplikovat etické myšlení ve veřejném a soukromém sektoru způsoby, které jsou příznivé pro profesionální pracovní prostředí.
 • Se silnou schopností kriticky přemýšlet o mezinárodních vztazích a mezinárodním ekonomickém vývoji, trendech a událostech.

 

 

Členové katedry

Sledujte nás

Go to top