Psychologie

Edel Sanders
Vedoucí katedry

Naše mise

Připravujeme studenty na to, aby uspěli ve stále více se globalizujícím světě psychologie. Naše osnovy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly jak standardům Americké psychologické asociace, tak i souboru standardů Evropské unie EuroPSY.  

Naše vize

Zvýšit zviditelnění naší katedry jako jediného programu psychologie v regionu, nabízejícího studentům dvojí titul v oboru psychologie, který je plně akreditován ve Spojených státech amerických a v celé Evropské unii díky naší zdejší akreditaci od Ministerstva školství ČR. Společně s našimi partnerskými univerzitami, jakož i fakultě a studentům z celého světa se snažíme překlenout kulturní rozdíly pomocí vzdělávání, spolupráce a výzkumu.

Naše šířeji koncipované cíle vzdělávání studentů

Studenti:

  • Získají příslušné znalosti a kompetence v oboru, které odpovídají jejich studijnímu programu.
  • Budou mít příležitost k sebepoznání a zaměřit se jasně na své budoucí kariérní cíle.
  • Získají teoretické a praktické zkušenosti v rámci výuky i mimo ni, jako je práce dobrovolníka, které jim poskytnou výhody, až budou později usilovat o postgraduální studium nebo o získání zaměstnání.

Naše šířeji koncipované pracovní cíle

Katedra psychologie bude:

  • Zaměstnávat a udržovat skvělý tým fakulty, který vyniká ve vyučovacích aktivitách a neustále se podílí na profesorských a/nebo výzkumných činnostech v různých oblastech psychologie. 
  • Podporovat atmosféru otevřené intelektuální diskuse a prosazovat toleranci, vzájemné pochopení a rovnostářský přístup k učení a studiu.  
  • Vytvářet multikulturní prostředí, v němž jsou studenti středobodem a které ctí diverzitu ve všech jejích formách.

Zamýšlené výsledky studentů psychologie

Studenti:                                                    

  • Budou chápat mnoho oblastí psychologie, které se jim nabízejí v jejich budoucí kariéře.
  • Budou mít základní potřebné znalosti, aby mohli hladce a úspěšně přejít ke studiu postgraduálních programů v psychologii nebo ve společenských vědách.
  • Budou mít praktické zkušenosti v oblasti duševního zdraví, získané díky naší spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními duševního zdraví, jako je Psychiatrické centrum v Praze v nemocnici v Bohnicích. Kromě toho nabízí naše spolupráce s Českou akademií věd studentům příležitosti k účasti na výzkumech developmentální a kognitivní vědy.
  • Získají pevné základní výzkumné dovednosti v oblasti navrhování, provádění, sběru dat, analýz dat a prezentace výsledků výzkumu.

 

 

Členové katedry

Sledujte nás

Go to top