Naše mise

Připravujeme studenty na to, aby uspěli ve stále více se globalizujícím světě psychologie. Naše osnovy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly jak standardům Americké psychologické asociace, tak i souboru standardů Evropské unie EuroPSY.  

Naše vize

Zvýšit zviditelnění naší katedry jako jediného programu psychologie v regionu, nabízejícího studentům dvojí titul v oboru psychologie, který je plně akreditován ve Spojených státech amerických a v celé Evropské unii díky naší zdejší akreditaci od Ministerstva školství ČR. Společně s našimi partnerskými univerzitami, jakož i fakultě a studentům z celého světa se snažíme překlenout kulturní rozdíly pomocí vzdělávání, spolupráce a výzkumu.

Naše šířeji koncipované cíle vzdělávání studentů

Studenti:

  • Získají příslušné znalosti a kompetence v oboru, které odpovídají jejich studijnímu programu.
  • Budou mít příležitost k sebepoznání a zaměřit se jasně na své budoucí kariérní cíle.
  • Získají teoretické a praktické zkušenosti v rámci výuky i mimo ni, jako je práce dobrovolníka, které jim poskytnou výhody, až budou později usilovat o postgraduální studium nebo o získání zaměstnání.

Naše šířeji koncipované pracovní cíle

Katedra psychologie bude:

  • Zaměstnávat a udržovat skvělý tým fakulty, který vyniká ve vyučovacích aktivitách a neustále se podílí na profesorských a/nebo výzkumných činnostech v různých oblastech psychologie. 
  • Podporovat atmosféru otevřené intelektuální diskuse a prosazovat toleranci, vzájemné pochopení a rovnostářský přístup k učení a studiu.  
  • Vytvářet multikulturní prostředí, v němž jsou studenti středobodem a které ctí diverzitu ve všech jejích formách.

Zamýšlené výsledky studentů psychologie

Studenti:                                                    

  • Budou chápat mnoho oblastí psychologie, které se jim nabízejí v jejich budoucí kariéře.
  • Budou mít základní potřebné znalosti, aby mohli hladce a úspěšně přejít ke studiu postgraduálních programů v psychologii nebo ve společenských vědách.
  • Budou mít praktické zkušenosti v oblasti duševního zdraví, získané díky naší spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními duševního zdraví, jako je Psychiatrické centrum v Praze v nemocnici v Bohnicích. Kromě toho nabízí naše spolupráce s Českou akademií věd studentům příležitosti k účasti na výzkumech developmentální a kognitivní vědy.
  • Získají pevné základní výzkumné dovednosti v oblasti navrhování, provádění, sběru dat, analýz dat a prezentace výsledků výzkumu.

Členové katedry

Vedoucí katedry psychologie
M.A. Charles University, Czech Republic
Jana je pedagožka pohybující se na mezinárodní úrovni se zkušeností s výukou mezikulturní komunikace a schopností, pedagogiky vyššího vzdělávání a… Read more »

Ph.D. Candidate, Charles University, Prague
M.A. Haigazian University, Beirut
B.A. summa cum laude, Haigazian University, Beirut
Talar Agopian se narodila v Bejrútu v Libanonu. Promovala s vyznamenáním na Haigazian University v bakalářském programu učitelství, kde rovněž… Read more »

Garant studijního programu
doc. Palacký University, Czech Republic
Ph.D. Charles University, Czech Republic
M.A. Charles University, Czech Republic
Dr. Marek Preiss pracuje na UNYP na plný úvazek jako instruktor a výzkumný pracovník. Získal svůj akademický titul Ph.D. z… Read more »

prof. Charles University, Czech Republic
Ph.D. in General Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University
MBA Esucela Superior de Marketing y Administración, Spain
M.A. and PhDr. in Clinical Psychology, Faculty of Philosophy, Charles University
M.A. and PhDr. in Education, Faculty of Education, Charles University
Dr. Ptáček je klinický psycholog, soudem jmenovaný forenzní psycholog a psychoterapeut. Kromě výuky na Policejní akademii České republiky a na… Read more »

Ph.D. Charles University, Czech Republic
PhDr. Charles University, Czech Republic
Mgr. Charles University, Czech Republic
Tereza Vandrovcová je absolventkou katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyučuje Sociologii, Sociální psychologii (UNYP) a Animal… Read more »

Ph.D. Charles University, Prague
M.A. Charles University, Prague
M.A. Haigazian University, Beirut
B.A. summa cum laude, Haigazian University, Beirut
Vartan Agopian získal titul PhD. na Pedagogické fakultě na Katedře hudební výchovy při Karlově univerzitě v Praze. Vášeň pro hudbu… Read more »

B.A. State University of New York Empire State College
Bc. (B.A.) University of New York in Prague, Czech Republic
Nur Farizah Sedek je akademická poradkyně, lektorka a poradkyně v oblasti duševního zdraví, která v současnosti žije v Praze v… Read more »

Ph.D. Psychology, University of Bolton, UK
M.Phil. Psychoanalytic Studies, Sheffield University, UK
M.A. Psychoanalytic Studies, Sheffield University, UK
B.Sc. Psychology and Neuroscience, Manchester University, UK
Dr. Joseph Dodds je diplomovaný psycholog (CPsychol) a přidružený výzkumný pracovník (AFBPsS) Britské psychologické společnosti a jako Chartered Scientist (CSci)… Read more »

M.A. Psychology, University of New York in Prague, Czech Republic
B.A. Empire State College, Human Development: Psychology
Bc. (B.A.) Psychology, University of New York in Prague, Czech Republic
Milena Ferenčíková je doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením profesorky Papězové (vedoucí oddělení poruch příjmu… Read more »

Ph.D. University of Calcutta, India
Chandreyee Goswami, Ph.D. se narodila v Indii a získala doktorát z geologických věd na univerzitě v Kalkatě za práci na… Read more »

Ph.D. Charles University, Czech Republic
Mgr. Charles University, Czech Republic
Psycholožka se zaměřením na vývoj psychické odolnosti, sociální a vývojovou psychologii. Během svého působení na Katedře psychologie na Filozofické fakultě… Read more »

Ph.D. candidate at the 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Mag. Psych. (M.A.) University of Zagreb, Croatia
Lea Jakob je doktorandkou v oboru neurovědy při 3. LF UK, kde zkoumá aspekty poruchy schizofrenického spektra, což zahrnuje např.… Read more »

Mgr. (M.A.) Masaryk University, Czech Republic
Bc. (B.A.) Masaryk University, Czech Republic
Pavla absolvovala studium v oboru psychologie, politologie a mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě a Bard College v USA. Přes deset… Read more »

M.A. Charles University, Philosophy
B.A. Charles University, Philosophy
Barbora vystudovala bakalářský i magisterský titul v oboru Filozofie na Karlově univerzitě v Praze. Její výzkum se zaměřuje na to,… Read more »

Emma Kvevik v současné době působí jako postgraduální výzkumná asistentka a lektorka statistiky pro UNYP Read more »

Mgr. Charles University, Czech Republic
Bc. (B.A.) Charles University, Czech Republic
Doktor Michal Lehečka je sociální antropolog, ale zabývá se i urbánní antropologií - antropologií města. Pracuje při Fakultě humanitních studí… Read more »

Ph.D. in Neuroscience, Charles University in Prague, Czech Republic
M.Sc. in Animal and Human Physiology, Charles University in Prague, Czech Republic
B.Sc. in General Biology, Charles University in Prague, Czech Republic
David Levčík je vědeckým pracovníkem Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Zabývá se tím, jak mozek kóduje behaviorální… Read more »

DEdPsy The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, UK
PGCE Brunel University London, UK
B.Sc. Royal Holloway, University of London, UK
Zkušená pedagogická a dětská psycholožka se zkušenostmi z raného věku, školy a rodiny. Specializuje se na podporu dětí, škol a… Read more »

M.A. University of New York in Prague, Czech Republic
B.A. University of New York in Prague, Czech Republic
Su je psychologický poradce s bohatou zkušeností s prací s dospívajícími a vysokoškolskými studenty. V současnosti dokončuje doktorský program psychologie… Read more »

PhDr. Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic
Mgr. Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic
Bc. Ecology and Chemistry of Environment, UJEP, Czech Republic
Ph.D. Psychology, candidate at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic
Linda pracuje ve své soukromé praxi, ale také jako externí konzultantka a lektorka pro nejrůznější poradenské firmy. Rovněž je organizátorkou… Read more »

Ph.D. Charles University, Czech Republic
Mgr. (M.A.) Masaryk University, Czech Republic
Jiří Motýl, Ph.D., získal doktorát z neurovědy na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze na základě své dizertace, která… Read more »

Ph.D. in Neuroscience University of L'Aquila, Italy - "Sapienza" Univeristy of Rome, Italy
M.Sc. in Experimental Neuropsychology "Sapienza" University of Rome, Italy
Výzkumný pracovník s rozsáhlými znalostmi a praxí v neuropsychologii a neurobiologii psychiatrických chorob. Mám výraznou zkušenost v multikulturních týmech, protože… Read more »

Ph.D. candidate at the Olomouc University Social Health Institute, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Mag. Psych. (M.A.) Palacký University, Czech Republic
Markéta je psycholožka, v současné době absolvuje i psychoterapeutický trénink, a zároveň studuje doktorát na Institutu sociálního zdraví v Olomouci,… Read more »

Ph.D. Charles University, Czech Republic
RNDr. Charles University, Czech Republic
Mgr. Charles University, Czech Republic
Michaela Pixová je geografka zabývající se výzkumem, psaním, výukou a aktivismem. Na UNYP vyučuje problematiku environmentální krize a globální udržitelnosti… Read more »

M.A. Charles University, Czech Republic
Milan Polák získal svůj akademický titul M. A. z Univerzity Karlovy v oboru klinické psychologie. V současné době je zapsán… Read more »

Vedoucí výzkumu
Ph.D. University of Cambridge, UK
M.A. Ed.M., Columbia University Teachers College, USA
B.A. summa cum laude, Phi Beta Kappa, Columbia University, USA
Edel, fascinovaná fungováním rozvíjející se mysli, získala dva magisterské tituly (MA, EdM) na Columbia University, na které absolvovala summa cum… Read more »

Master in Psychology, University of New York in Prague, Czech Republic
Stasy je psychologická poradkyně pracující především s dospívajícími a dospělými, čemuž se věnuje už 3 roky. Bakalářský a magisterský titul… Read more »

Ph.D. in Medical Psychology and Psychopathology First Faculty of Medicine, Charles Univiersity
MA in Clinical Counseling Psychology LaSalle University
BS in Psychology University of Maryland University College
Simon Weissenberger je psycholog, výzkumník a pedagog z bikulturního prostředí (italsko-americký) se silnou vášní pro sebepoznání a objev. Jeho primárním… Read more »

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
https://www.unyp.cz/cs/psychologie/