Absolvent roku

Úspěchy absolventů UNYP si zaslouží uznání

Mimořádné úspěchy nemohou zůstat bez povšimnutí. Věříme, že každoroční oceňování absolventa či absolventky je důležitou součástí zachovávání komunity absolventů a jejich propojení s UNYP. Cena sama o sobě není pouze prostředkem uznání úspěchu absolventa či absolventky, ale je to také způsob, jak upozornit na to, že naši absolventi mají moc měnit svět k lepšímu. Ambice, entusiasmus a těžká práce, kterou naši absolventi věnují svým projektům, dokáže měnit svět v mnoha ohledech jak na lokální, tak i na globální úrovni.

Znáte nějakého absolventa či absolventku UNYP, který/á by si zasloužil/a být nominován/a na absolventa roku? Pošlete nám svoji nominaci!

 • Pro nominaci je nutné splnění těchto požadavků :

1) absolvent/ka musel/a odpromovat na UNYP nebo být absolventem/kou programu partnerské univerzity vyučovaného na UNYP

2)  má splaceno své školné v plné výši a bez dluhů vůči UNYP

Nominace je možné zasílat nejpozději do 5. dubna 2020

 • Nominace

  Nominační období na cenu absolventa roku 2020 je nyní OTEVŘENO!

   

  Alumni of the year - nomination

 • Komise pro udělení ceny

  Komise pro udělení ceny se skládá z: 

  • Generálního ředitele University of New York in Prague
  • Rektora University of New York in Prague
  • Marketingového ředitele UNYP
  • Ředitele pro studijní záležitosti UNYP
  • Dvou zástupců ze sdružení absolventů UNYP
  • Jednoho zástupce ze studentské rady UNYP
  • Jednoho zástupce profesorského sboru UNYP
  • Jednoho zástupce vedoucích kateder UNYP
 • Pravidla

   

  1. Úvod

  1. Cenu absolventa roku založil pan Sotiris Foutsis, generální ředitel University of New York in Prague, dne 15. února 2018.
  2. Cena je pod správou Absolventské kanceláře UNYP (UNYP Alumni office).

   

  2. Účel

  1. Účelem ceny absolventa roku je ocenit absolventa či absolventku, který/á dosáhla vynikajících výsledků v jedné či více z následujících kategorií:
   1. Služba společnosti
   2. Přínos ve zvoleném oboru
   3. Služba univerzitě

   

  3. Kritéria

  1. Kandidát musí splnit všechny následující požadavky, aby byl zvážen na cenu absolventa roku:
   1. Kandidát/ka musel/a odpromovat na University of New York in Prague nebo z jednoho z programů nabízených partnerskou univerzitou, který se vyučuje na University of New York in Prague.
   2. Kandidát/ka nemá žádný nedoplatek za školné ani žádné další dluhy vůči University of New York in Prague.

   

  4. Nominace

  1. Podat nominaci na cenu může kdokoli bez omezení.
  2. Počet nominací od jednoho člověka není omezen.
  3. Nominace vlastní osoby je povolena a přijímána.
  4. Nominace bude přijata pouze pokud bude podána přes online formulář, který naleznete zde.
  5. Nominace bude přijata, pouze pokud bude podána během daného časového období, které je určeno pro každý akademický rok.
  6. Nominace je platná pouze tehdy, jestliže kandidát/ka splnil/a všechny kritéria a přijal/a nominaci.
  7. Přijetí nominace se skládá z následujících kroků:
   1. Písemné potvrzení přijaté nominace
   2. Dodání životopisu nebo resumé
   3. Nepovinný motivační dopis vyjadřující důvody proč by kandidát/ka měl/a být vybrán/a pro cenu absolventa roku.
  8. Identita a všechny osobní údaje navrhovatelů nominací jsou důvěrné a jsou shromažďovány pouze za účelem možných doplňujících dotazů, které může vznést Komise pro udělení ceny.

   

  5. Výběr

  1. Výběrové řízení je vedeno Komisí pro udělení ceny, která se skládá z:
  1. Generálního ředitele University of New York in Prague
  2. Rektora University of New York in Prague
  3. Marketingového ředitele UNYP
  4. Ředitele pro studijní záležitosti UNYP
  5. Dvou zástupců ze sdružení absolventů UNYP
  6. Jednoho zástupce ze studentské rady UNYP
  7. Jednoho zástupce profesorského sboru UNYP
  8. Jednoho zástupce vedoucích kateder UNYP

        b. Výběrové řízení je plně na uvážení Komise pro udělení ceny.

        c. Z výběrového řízení musí vzejít 3 nejlepší kandidáti, kteří budou uveřejněni a následně jeden z nich obdrží cenu absolventa roku.

   

  6. Předání ceny

  1. Cena bude předána zástupcem Komise pro udělení ceny nebo zástupcem zvoleným Komisí pro udělení ceny.
  2. Cena bude předána během události, kterou určí Komise pro udělení ceny.
  3. Cena bude předána osobně výherci nebo zástupci výherce, který byl pověřen jednat jeho jménem.
  4. Podoba ceny je na uvážení Komise pro udělení ceny.

   

  7. Další ustanovení

  1. Výjimka z těchto pravidel může být udělena Komisí pro udělení ceny, pokud je Komisí považována za vhodnou.
  2. Výherce nemůže být vybrán více než jednou.
  3. Všichni kandidáti, kteří byli nominováni v roce 2019, můžou být znovu nominováni v roce 2020. 
  4. Jakýkoli případ, který není popsán v pravidlech, bude řešen Komisí pro udělení cen a rozhodnutí bude učiněno většinovým hlasováním (kde lze uplatnit).

 

Sledujte nás

Go to top