Bakalářský program Mezinárodní vztahy

 

Studujte obor Mezinárodní vztahy a objevte v sobě diplomata

University of New York in Prague nabízí americký a evropský bakalářský titul v oboru obchodní administrativa s ojedinělou příležitostí získat dva tituly ze State University of New York, Empire State College a titul UNYP (Bakalář, Bc.), akreditovaný v České republice. Všechny programy UNYP jsou vyučovány výhradně v angličtině.

Svět se změnil. Hranice ztratily svůj původní význam. Žijeme v globalizovaném světě. Pouze ti, kdo se přizpůsobí novému prostředí, z něj získají co nejvíce. Pokud se zajímáte o mezinárodní studium, chcete cestovat po světě, pracovat v prostředí obchodu nebo veřejné správy a poznávat jiné kultury, bakalářské studium oboru mezinárodní vztahy může být přesně tím, co potřebujete.  

Svět 21. století se rychle mění ve svět, který ovládají regionální a globální geopolitické problémy; ekonomické síly a jejich působení hrají stále významnější roli ve způsobu, jakým se státy navzájem chovají. Znamená to, že diplomacie a mezinárodní ekonomika se velmi rychle propojují do jediné koncepce, a na takovém novém základě budou v této nové éře spolu komunikovat vlády, podniky a mezinárodní organizace.

To jsou důvody, které vedly Katedru mezinárodních vztahů UNYP k tomu, aby nabídla moderní studijní plán, který kombinuje studium ekonomických věd se studiem mezinárodní politiky. Program klade důraz na to, aby studenti získali pevné základy v teorii politických, ekonomických i mezinárodních vztahů. Cílem programu je naučit studenty teoreticky a analyticky přemýšlet o politice a ekonomice v dnešním světě a docílit toho, aby byli schopni řešit problémy v multikulturním prostředí s využitím moderních technologií a etického myšlení. Tento čtyřletý program je završen udělením titulu z Empire State College, State University of New York. 

Absolventi bakalářského programu mezinárodních vztahů UNYP získají tyto dovednosti:

 • Pevné teoretické základy v oblastech srovnávací politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie, včetně mikro základů ekonomického myšlení a povědomí o makro problémech, kterým čelí dnešní národy a státy;
 • Důkladnou znalost politiky, dějin a diplomacie v obdobích, která předcházela 21. století;
 • Zvýšenou schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních mezinárodních problémech;
 • Vynikající ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost spolupracovat v týmu a v multikulturním prostředí.

Absolventi studijních programů UNYP jsou po skončení studia i nadále úspěšní při získávání profesních pozic ve svých oborech, a mnozí z nich pokračují v postgraduálním studiu v EU a v USA. Zpětná vazba od absolventů ukazuje na vysoký stupeň spokojenosti s tímto programem a studenti opakovaně uvádějí, že důraz na ústní a písemné komunikační dovednosti, a také výcvik v kritické analýze, měly zásadní význam pro nalezení a udržení si zaměstnání. Ojedinělým rysem našeho programu je dynamický interaktivní styl výuky. Naši učitelé pocházejí z celé EU a z USA a všichni mají vysoké akademické tituly a jsou ve svém oboru uznávanými odborníky. V neposlední řadě je tento program i vynikajícím odrazovým můstkem k postgraduálnímu studiu. Řada našich absolventů programu Mezinárodní vztahy pokračuje ve studiu na některé z nejprestižnějších univerzit, jako je the London School of Economics, John Hopkins University, nebo Cambridge University.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Možnost získání dvou titulů

  Studenti amerického bakalářského programu, kteří si vyberou jako hlavní předmět Obchodní administrativu, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy, nebo Psychologii, mohou po dokončení svého programu složit českou státní zkoušku. Úspěšní kandidáti poté získají dva diplomy, a to americký diplom ze State University of New York, Empire State College a evropský diplom z UNYP.

 • Obsah kurzu

  Základní předměty:

  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Úvod do politických věd
  • Mezinárodní politika
  • Moderní Evropa
  • Evropská integrace
  • Srovnávací ekonomické systémy
  • Statistika pro obchod a ekonomiku
  • Právní prostředí obchodu a podnikání
  • Mezinárodní organizace
  • Mezinárodní obchod a finance
  • Srovnávací politické systémy
  • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
  • Moderní diplomacie
  • Ekonomika práce
  • Mezinárodní konflikt a bezpečnost
  • Veřejný sektor a veřejná politika
  • Etika v podnikání a ve veřejné správě
  • Sociální a ekonomický kontext globalizace
  • Zahraniční vztahy Evropské unie
  • Organizační komunikace
  • Srovnávací mezinárodní obchodní právo

  Další  volitelné předměty:

  • Mezinárodní obchod
  • Mezinárodní vztahy
  • Management
  • Mezinárodní politika
  • Ekologická ekonomika
  • Regionální studia
  • Studia mezinárodních médií
  • Současné problémy politické ekonomie
  • Lidské zdroje

   

 • Možnosti uplatnění
  • Diplomacie
  • Politika a vláda
  • Státní a veřejná správa
  • EU - Státní služba 
  • Pozice v mezinárodních organizacích
  • Nevládní organizace
  • Politický analytik
  • Konzultant ve veřejné správě
  • Vzdělávání
  • Zájmové skupiny
  • Specialista a konzultant na globální záležistosti 
  • Práce ve zpravodajských službách nebo v bezpečnostních složkách
  • Specialista na import and export
  • Novinář
  • Analytik risku

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top