Bakalářský program Psychologie

 

 

Naučte se, jak pomáhat ostatním s bakalářským titulem z psychologie

Cílem tohoto bakalářského studijního programu v oboru psychologie University of New York v Praze je poskytnout studentům pevné základy této vědy a také praktickou zkušenost ve všech hlavních oborech psychologie. Psychologie nabízí velmi široké pole různých disciplín a program připravuje studenty na celou škálu možných cest, kterými se bude ubírat jejich kariéra. Po dokončení čtyřletého studia na vysoké škole uděluje titul  Empire State College, State University of New York a program je navržen tak, aby odpovídal požadavkům jak American Psychological Association, tak i souboru standardů Evropské unie EuroPSY.

Psychologie je jedním z nejoblíbenějších hlavních předmětů na celém světě. Nejen, že představuje jednu z nejvíce fascinujících a nejdynamičtějších oblastí vědy, ale je také odrazovým můstkem k široké škále příležitostí v postgraduálním studiu a k vzrušujícím kariérním možnostem.

Titul z psychologie, udělený UNYP, poskytuje široký přehled v široké škále psychologických témat. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, aby se mohli zabývat problémy a teoriemi z oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické aspekty umožňuje studentům získat zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled do běžných problémů, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí.

Studenti se seznamují nejen s terapií a s léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů i s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí. A konečně, studenti psychologie UNYP se naučí uplatňovat psychologické zásady ve firemním prostředí.

Jak se uplatním s diplomem v oboru psychologie?

Liberální humanitní vzdělání, kombinované s psychologií jako hlavním předmětem, otevírá širokou škálu potenciálních kariérních příležitostí, jak je zřetelně vidět na tom, co si vybrali absolventi studia psychologie v UNYP. Řada z nich pokračuje v postgraduálním studiu v programech psychologie na špičkových vysokých školách psychologie v České republice, v USA i napříč zeměmi Evropy (jako například v Cambridge).  Jiní studenti si zvolili možnost nastoupit rovnou do práce a naši absolventi našli uplatnění v různých pracovních pozicích; od školitelů vrcholového managementu poradenských firem a vedoucích oddělení lidských zdrojů ve významných mezinárodních firmách, až po poradce, kteří pracují s problémovými dětmi v dětských domovech, nebo Evropské unii v řešení problémů v oblasti kulturní diverzity. A někteří další pak úspěšně pokračují ve vyšším studiu v příbuzných oborech, jako je sociologie, vzdělávání dospělých, politika nebo public relations. S tak širokým výběrem různých budoucích možností vám diplom z psychologie pomůže udržet si otevřené všechny možnosti, až přijde čas rozhodnout se o budoucí profesní kariéře, a vaše praxe, získaná díky široké škále kurzů, nabízených v tomto oboru jako v hlavním předmětu, vám pomůže rozhodnout se správně. Abychom studenty lépe připravili pro budoucnost, nabízí naše vysoká škola dva studijní směry psychologie, postgraduální a průmyslový/obchodní. 

Psychologie: postgraduální směr

Postgraduální směr studia připravuje studenty na vyšší formy klinické psychologie a také na programy výzkumu poznávání, neuropsychologie, zdraví a dalších důležitých oblastí. 80% našich absolventů psychologie, kteří si tento směr zvolili s úmyslem dále pokračovat v magisterském, nebo doktorandském studiu, bylo přijato na špičkové univerzity po celém světě. Někteří z nich se rozhodli pokračovat ve svých studiích psychologie v UNYP.

Psychologie: průmyslový/obchodní směr

Průmyslový/obchodní směr umožňuje studentům získat praktické znalosti aplikované psychologie. Studenti zároveň získávají důkladnou znalost obchodu a podnikání, protože mají v studijním programu i příslušné odborné kurzy z naší obchodní školy. Díky tomu, že mají nezbytné dovednosti k tomu, aby svá studia uplatnili na trhu práce, 20% našich absolventů psychologie si vybralo tento směr a začalo si rovnou budovat velmi zajímavé kariéry na trhu práce, kde aplikují psychologii na firemní prostředí. 

 
 • Možnost dvojího titulu

  Studenti amerického bakalářského programu, kteří si vyberou jako hlavní předmět Obchodní administrativu, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy, Psychologii, si mohou zvolit po dokončení svého programu složení českých státních zkoušek. Úspěšní kandidáti poté získají dvojí diplom, který se skládá z amerického diplomu z Empire State College a z evropského diplomu z UNYP.

 • Obsah kurzu

  Examples of Core Courses:

  • Psychology of Infancy and Childhood
  • Psychology of Adolescence and Adulthood
  • Psychology of Adjustment
  • Social Psychology
  • Biology of the Brain
  • Cognition
  • Health Psychology
  • History and Systems of Psychology
  • Educational Psychology
  • Ethical Issues in Psychology
  • Statistics for Social Sciences
  • Multivariate Statistics
  • Group Work Processes
  • Living in Social & Political Crisis

  Examples of Elective Courses:

  • Personnel Psychology
  • Psychology of Art
  • Music and the Mind
  • Motivation and Emotion
  • Community Psychology
  • Personnel Psychology
  • Comparative Psychology
  • Mindfulness & Eastern Psychology
  • Positive Psychology
 • Možnosti uplatnění

  All of the careers below can include both active research as well as practice in the field.

  • Clinical Psychologist
  • Counseling Psychologist
  • Psychiatrist
  • Developmental Psychologist
  • School Counselor
  • Educational Psychologist (Science of Teaching & Learning)
  • Health Psychologist
  • Rehabilitation Psychologist
  • Geriatric Psychologist
  • Sports & Performance Psychologist
  • Cognitive Psychologist
  • Neuroscientist
  • University Researcher and Professor
  • Social Psychologist
  • Industrial & Organizational Psychologist
  • Human Factors & Engineering Psychologist

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top