Bakalářský program Psychologie

 

 

Naučte se, jak s bakalářským titulem z psychologie pomáhat ostatním 

Cílem bakalářského studijního programu v oboru psychologie na University of New York in Prague je poskytnout studentům pevné teoretické základy a především také praktickou zkušenost ve všech hlavních odvětvích psychologie. Tento obor nabízí široké spektrum různých disciplín a program připravuje studenty na celou řadu možných cest, kterými se může ubírat jejich kariéra. Po dokončení čtyřletého studia na naší univerzitě uděluje titul Empire State College, State University of New York, a program je navržen tak, aby odpovídal jak požadavkům American Psychological Association, tak i souboru standardů Evropské unie EuroPSY.

Psychologie je jedním z nejoblíbenějších oborů studia na celém světě. Nejen, že představuje jednu z nejvíce fascinujících a nejdynamičtějších oblastí vědy, ale je také odrazovým můstkem k velkému počtu příležitostí v postgraduálním studiu a k rozmanitým kariérním možnostem.

Titul z psychologie, udělený UNYP, poskytuje rozsáhlý přehled ve velkém množství psychologických témat. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, aby se mohli zabývat problémy a teoriemi v oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické aspekty umožňuje studentům získat zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled do běžných problémů, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí.

Studenti se seznamují nejen s terapií a s léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů i s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí. A konečně, studenti psychologie UNYP se naučí uplatňovat psychologické zásady ve firemním prostředí.

Jak se uplatním s diplomem v oboru psychologie?

Liberální humanitní vzdělání, kombinované s psychologií jako hlavním předmětem, otevírá cestu k četným příležitostem, což dokazuje následné uplatnění absolventů studia psychologie na UNYP. Mnozí z nich pokračují v postgraduálním studiu v programech na špičkových vysokých školách v České republice, v USA i Evropě (jako například v Cambridge). Jiní se vydali na profesní dráhu a našli uplatnění v různých pracovních pozicích; od školitelů vrcholového managementu poradenských firem a vedoucích oddělení lidských zdrojů ve významných mezinárodních firmách, až po poradce, kteří pracují s problémovými dětmi v dětských domovech, nebo v Evropské unii řeší problémy v oblasti kulturní diverzity. A někteří další pak úspěšně pokračují v dalším studiu v příbuzných oborech, jako jsou sociologie, vzdělávání dospělých, politika nebo public relations. 

Magisterské studium psychologie

Absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat ve studiu magisterského programu psychologie přímo na UNYP. Studium se zaměřuje na vyšší formy klinické psychologie a na výzkum poznávání, neuropsychologie, zdraví a další důležité oblasti. 

 

 
 • Možnost získání dvou titulů

  Studenti amerického bakalářského programu Psychologie si po dokončení studia mohou zvolit složení české státní zkoušky. Úspěšní absolventi poté získají dva diplomy, americký diplom z Empire State College a evropský diplom z UNYP.

 • Obsah kurzu

  Examples of Core Courses:

  • Psychology of Infancy and Childhood
  • Psychology of Adolescence and Adulthood
  • Psychology of Adjustment
  • Social Psychology
  • Biology of the Brain
  • Cognition
  • Health Psychology
  • History and Systems of Psychology
  • Educational Psychology
  • Ethical Issues in Psychology
  • Statistics for Social Sciences
  • Multivariate Statistics
  • Group Work Processes
  • Living in Social & Political Crisis

  Examples of Elective Courses:

  • Personnel Psychology
  • Psychology of Art
  • Music and the Mind
  • Motivation and Emotion
  • Community Psychology
  • Personnel Psychology
  • Comparative Psychology
  • Mindfulness & Eastern Psychology
  • Positive Psychology
 • Možnosti uplatnění

  All of the careers below can include both active research as well as practice in the field.

  • Clinical Psychologist
  • Counseling Psychologist
  • Psychiatrist
  • Developmental Psychologist
  • School Counselor
  • Educational Psychologist (Science of Teaching & Learning)
  • Health Psychologist
  • Rehabilitation Psychologist
  • Geriatric Psychologist
  • Sports & Performance Psychologist
  • Cognitive Psychologist
  • Neuroscientist
  • University Researcher and Professor
  • Social Psychologist
  • Industrial & Organizational Psychologist
  • Human Factors & Engineering Psychologist

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Naši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

 

Sledujte nás

Go to top
X