Magisterské programy

Magisterské programy v Praze

UNYP nabízí vlastní magisterský studijní program akreditovaný Ministerstvem školství ČR, americký akreditovaný magisterský program ve spolupráci s La Salle University a britské akreditované programy ve spolupráci s University of Bolton. Tyto magisterské programy jsou zajímavé zejména pro aspirující profesionály, kteří hledají specializované a vysoce kvalitní mezinárodní vzdělání v Praze, které vede k získání široce uznávaného českého, amerického nebo britského magisterského titulu.

 

Magistr v oboru Psychologie

Magisterský program Psychologie na University of New York v Praze poskytuje silné teoretické a praktické základy v psychologii a souvisejících oborech jako je klinická psychologie, psychologie zdraví a pedagogická psychologie. Absolventi programu získají specifické znalosti a odbornou způsobilost pracovat jako nezávislí psychologové s možností usilovat o další vzdělávání a kvalifikaci v různých oblastech psychologie. Tento studijní program je v souladu s mezinárodními požadavky pro evropský magisterský diplom v psychologii a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Úspěšné absolvování programu vede k zisku titulu Mgr.

 

Magistr v oboru Mezinárodní management

Magistr v programu Mezinárodní management, nabízený na UNYP prostřednictvím University of Bolton, je navržen tak, aby studentům poskytl výhodu na globálním trhu práce. Program studenty vybaví teoretickými základy pro mezinárodní obchodní kariéru. Pokud se čerstvý absolvent chce připravit ve větší míře na kariéru v oblasti podnikání a řízení mezinárodních společností, pak tento program splní jeho požadavky. V posledních letech absolventi tohoto programu obsadili širokou škálu manažerských pozic ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru. Jiní se rozhodli zahájit doktorandské studium. Držitelé titulu magistr v programu Mezinárodní management mohou požádat o status Member (MCMI) nebo Fellow (FCMI) v Chartered Management Institute. Zda bude absolvent přijat, bude záviset i na jiných než kvalifikačních faktorech, například na míře zodpovědnosti při práci.

 

Magistr v oboru Právo (LL.M.) 

Magisterské studium studijního programu Právo nabízíme ve spolupráci s University of Bolton (Spojené království). S rostoucím významem světového obchodu se od současných právních poradců očekává znalost přesahující hranice státní jurisdikce a pochopení problematiky evropského a mezinárodního formátu oboru práva. Program je zaměřen na právní rámec, kterým se řídí evropské a mezinárodní společnosti, stejně jako i na různé právní otázky týkající se mezinárodního obchodu a globálního trhu. Zaměstnavatelé nyní projevují velký zájem o absolventy s vynikajícími znalostmi a pochopením právních otázek mezinárodních společností.

Magistr v oboru Strategická komunikace

Magisterský program Strategická komunikace nabízíme ve spolupráci s La Salle University, renomovanou americkou univerzitou s více než 150-ti letou tradicí. Program je vyučován lektory z USA a Evropy a studenti čelí výzvám, které je učí budovat si a dále rozvíjet dovednosti i teoretické porozumění potřebné pro práci v klíčových pozicích v celé škále privátních i veřejných podniků a organizací. 

Sledujte nás

Go to top