Magisterský program Mezinárodní management

 

 

Zlepšete své manažerské schopnosti a získejte titul z Mezinárodního managementu

Jsme hrdí na to, že nabízíme tento špičkový magisterský program ve spolupráci s University of Bolton. Cílem je poskytnout výhodu na stále globálnějším trhu práce; studium studenty vybaví všeobecnými základy pro mezinárodní obchodní kariéru. Pokud jste čerstvý absolvent bakalářského studia a máte ambice se komplexně připravit na kariéru v oblasti podnikání a řízení obchodu, splní tento program Vaše požadavky.

Je tento magisterský program UNYP pro mne to pravé?

Program M.Sc. v Mezinárodním managementu je určen studentům, kteří touží po manažerské kariéře v mezinárodních organizacích po celém světě. Důraz je kladen na globální rozhodování a úlohu managementu v multikulturním kontextu. S touto kvalifikací mohou absolventi požádat o status Member (MCMI) nebo Fellow (FCMI) v Chartered Management Institute. Úspěch však nezávisí pouze na kvalifikaci, ale i na jiných faktorech, například na typu pracovních povinností. Všechny podrobnosti jsou k dispozici na http://www.managers.org.uk/

Struktura programu M.Sc. Mezinárodní management

Tento program je zaměřen na rozvíjení intelektuálních schopnosti jako jsou kritické myšlení, syntéza, inovace a základy výzkumu, které studentí následně uplatňují v závěrečných disertačních pracích. Program dále rozvíjí akademické a odborné dovednosti umožňující zisk nových pracovních i studijních příležitosti potřebných pro celoživotní vzdělávání a osobní růst. S touto výbavou jsou absolventi schopni pracovat samostatně a autenticky a tím významně přispívat nejen oblasti obchodu, ale celé společnosti.

Na UNYPu se používají rozmanité výukové metody, které podporují aktivní a inkluzivní přístup ve všech ohledech. Naším cílem je zabránit možnosti vyloučení mezi studenty a zdokonalit jejich odborné i mezilidské dovednosti. Výuka probíhá prostřednictvím přednášek, seminářů, případových studií a zahrnuje týmovou práci, prezentace a přednášky hostujících instruktorů.

Techniky využívané našimi učiteli jsou obzvláště vhodné pro výuku ve specializovaných oblastech. Strategie výuky pro jednotlivé kurzy je podrobně popsána ve skriptech konkrétních kurzů. Výuku zajišťuje vysoce specializovaný tým, který má odborné znalosti v mnoha různých oblastech a úzké vazby na obchod a průmysl. University of Bolton má v tomto oboru silné vazby, což jí umožňuje poskytovat velké množství akreditovaných kurzů prostřednictvím partnerství, které zahrnuje i to s University of New York in Prague. University of Bolton má akreditovaných více než 30 programů, které dokládají rozmanitost odvětví obchodu i samotného studia na UNYP.

 

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top
X