Bakalářské programy

Studenti mohou získat americký bakalářský titul ze State University of New York, Empire State College a/nebo evropský titul Bakalář, který uděluje UNYP. Zahraniční a přestupující studenti jsou vítáni; pro více informací prosím kontaktujte admissions@unyp.cz. Přestupující studenti mohou požádat o uznání kreditů z předchozího studia. 

Americké tituly 

Americké bakalářské tituly uděluje naše partnerská škola State University of New York, Empire State College. Jedná se o akademický titul Bachelor of Arts (BA) nebo Bachelor of Science (BS). Vysokoškolské tituly se udělují na základě dokončeného studijního oboru. Tyto programy lze dokončit za čtyři roky.

Evropské tituly 

UNYP nabízí akreditované bakalářské programy vyučované výhradně v angličtině. Po úspěšném dokončení studia zakončeném státní zkoškou je studentovi udělen český titul Bakalář. Tyto programy lze dokončit za tři roky.

Dva tituly

Díky podobnému obsahu studia lze po splnění všech studijních požadavků a úspěšném složení státní zkoušky získat americký bakalářský titul ze SUNY Empire State College a zároveň český bakalářský titul z UNYPu. Uvedené koncentrace se týkají českého akreditovaného programu a budou uvedeny na dodatku k diplomu. Dva tituly lze získat za čtyři roky.

Sledujte nás

Go to top