V rámci tohoto programu prozkoumáš, jak funguje psychologie rozhodování při podnikání


Evropský bakalářský studijní program v Business Administration je v současné době v reakreditaci a nové přihlášky nejsou přijímány. Přihlášky ke studiu budou pozastaveny,
dokud proces reakreditace nebude dokončen.

Pro více informací kontaktujte náš tým přijímacího řízení na emailu admission@unyp.cz

Behaviorální ekonomie je obor, který čerpá z ekonomie a psychologie a zkoumá jak a proč se lidé chovají v reálném světě. Behaviorální ekonomie analyzuje způsoby, kterými se lidé rozhodují, psychologii spojenou s rozhodováním a jak tyto vlivy ovlivňují spotřebitelské chování a odbyt. Tuto oblast lze odlišit od tradiční ekonomie, kde se s lidmi počítá jako s čistě racionálními aktéry, kteří mají dokonalé sebeovládání a dokonale se soustředí na své dlouhodobé cíle. Naopak behaviorální ekonomie zkoumá instinkty, předsudky, emoce a kognitivní heuristiku, které všechny ovlivňují rozhodování člověka, spíše než faktory vedoucí k  rozhodnutím předpovídanými klasickou ekonomií. Studenti, kteří studují bakalářský obor Business Administration se zaměřením na behaviorální ekonomii na University of New York v Praze, se naučí využívat techniky a informace z oblasti psychologie k tomu, aby pohlíželi na lidi jako aktéry podléhající impulzivitě a emocím, které ovlivňují jejich pohledem na okolní svět.

Behaviorální ekonomie zkoumá instinkty, předsudky, emoce a kognitivní heuristiku, které všechny ovlivňují rozhodování člověka.

Studium behaviorální ekonomie poskytne studentům dovednosti a znalosti, které mohou přizpůsobit budoucí kariéře v různých oblastech. Korporace, nevládní organizace a vlády stále více využívají behaviorální ekonomii k utváření svých strategií. Tyto teorie jsou aplikovány na byznys, vymáhání práva, politiku a sociokulturní dynamiku. Behaviorální ekonomy lze nalézt jako vládní konzultanty, kteří pobízejí občany k lepším rozhodnutím, nebo jako firemní stratégy, kteří navrhují lepší způsoby vyjednávání, nebo ve finanční sféře, kde navrhují lepší portfolia. Pokud jde o lidské chování, behaviorální ekonomové by měli být experti.

Existují dvě možnosti pro studenty, kteří chtějí studovat zaměření na behaviorální ekonomii v rámci Business Administration. První cesta je pro studenty, kteří se chtějí zapsat do tříletého evropského programu vedoucího k bakalářskému titulu (bakalář, Bc.) udělovaného institucí UNYP a akreditovaného Americkou mezinárodní akreditační radou pro podnikové vzdělávání (IACBE) a Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ). Případně pro získání amerického titulu i titulu UNYP zároveň, musí být studenti zapsáni na State University of New York, Empire State University a na UNYP v duálním studijním programu. V obou případech, pro získání bakalářského titulu v programu Business Administration se zaměřením na behaviorální ekonomii musí studenti získat 12 US kreditů (24 kreditů ECTS) z tematicky zaměřených předmětů  a téma bakalářské práce musí být v oblasti daného zaměření. Student musí složit  státní závěrečnou zkoušku a získat bakalářský titul od UNYP. Zaměření studijního programuje uvedeno v dodatku k diplomu UNYP.

UNYP Alumni

Alexander Raiman

Founder and Partner at Saleshero
"UNYP supports ambitious people who are interested in building an international career, and if you want to make money, a UNYP degree is definitely a great help. UNYP students have two big advantages: they know a lot of people, and they speak many languages – including perfect English!"
 • Behavioral Economics
 • ​General Psychology
 • Personnel and Work Psychology
 • Social Psychology
 • Evolutionary Psychology
 • Introduction to Neuroscience
 • Marketing Specialist
 • Incentive Designer
 • Policy Maker
 • Product Manager
 • Economist

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X