O bakalářském programu Politologie

Žijeme ve světě charakteristickém rychlými změnami, které transformovaly tradiční chápání společenských vztahů i interakci s ostatními. Naše lokální, regionální, národní i kontinentální prostředí se razantně proměnily, naše společnosti jsou dnes otevřenější než kdy před tím. Zároveň tyto změny způsobily nárůst hnutí, která buď odporují anebo propagují ještě zásadnější proměny. Z hlediska historických a společenských transformací se nacházíme ve velmi vzrušujícím období – rozmach demokracie, boj autoritativních vůdců a vlád o přežití, vznik náboženského fundamentalismu, posílení populistických hnutí, zesílení mezinárodní spolupráce a integrace, vítězství globálního kapitalismu – to vše se děje kolem nás a má to zásadní dopady na naše životy.

Tento bakalářský program, který University of New York in Prague nabízí, analyzuje komplexní svět kolem nás, přičemž má za cíl vybavit studenty nástroji a dovednostmi, které jim pomůžou našim společnostem porozumět. Program kombinuje evropské a americké tradice v politologii a zaměřuje se na současné trendy, mísí pevné teoretické porozumění s praktickým pohledem na ty největší výzvy, kterým momentálně čelíme. 

Katedra mezinárodních vztahů na UNYPu navrhla moderní program, který zahrnuje studium politických institucí, aplikované ekonomiky, mezinárodních organizací, veřejné politiky a sociálních hnutí. Cíl programu je připravit studenty ke kritickému uvažování a komplexnímu porozumění politiky 21. století. Titul je udělen State University of New York, Empire State University a jako všechny ostatní programy je vyučován kompletně v angličtině. 

Absolventi studijního programu Politologie na UNYPu získají následující dovednosti: 

 • důkladné porozumění praxe a významu politiky v současných společnostech,
 • excelentní schopnost kritického a analytického myšlení, rozšířenou kapacitu rozumět komplexnímu modernímu světu,
 • A strong understanding of the theoretical framing of political science, and the capacity to understand the political processes currently developing in our world;
 • chápání teoretického záběru oboru politologie a schopnost porozumět politickým procesům probíhajícím v současném světě,
 • excelentní komunikační dovednosti v anglickém jazyce (slovem i písmem),
 • odborné dovednosti ve využívání softwarových aplikací a informačních technologií v rámci výzkumu,
 • schopnost pracovat v týmu a multikulturnímu uspořádání.

Důvody pro studium Politologie na UNYPu

Naši absolventi získají skvělý základ pro start kariéry v příslušných odvětvích, ale i pro další pokračování v rámci magisterského studia. Zpětná vazba od našich studentů dokazuje vysokou míru spokojenosti s našimi programy, přičemž je opakovaně zmiňováno, že náš důraz na komunikační dovednosti a rozvoj analytického myšlení hrály zásadní roli v zajištění adekvátního zaměstnání. Náš vyučovací styl je vysoce interaktivní a naši studenti jsou podporováni v aktivní účasti a sdílení svých životních zkušeností a perspektiv. Náš učitelský sbor je multikulturní a jejich odborná zázemí vznikla na prestižních univerzitách v EU i Americe. Potenciální kariérní příležitosti pro absolventy oboru Politologie je možné najít v politice, státních službách a veřejné správě, poradenství v rámci veřejných záležitostí, na akademické půdě, v diplomacii, neziskovém sektoru i PR. 

Pro více informací rozklikněte menu níže:

Titul: Bachelor of Arts (B.A.) nebo Bachelor of Science (B.S.) – na základě volby studenta

Oblast studia: Social Science

Zaměření: Political Science

Pro více informací o partnerství se State University of New York in Prague, Empire State University (SUNY, ESU) navštivte příslušnou stránku University of New York in Prague. 

Povinné předměty:

 • Introduction to Political Science
 • History of International Systems
 • Modern Political Theory
 • Power and inequality
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • International Political Economy 
 • Public Finance and Budgeting
 • Public Sector and Public Policy
 • Legal and Ethical Foundations of Public Service 
 • European Integration
 • External Political Relations of the EU
 • International Conflict and Security
 • Terrorism
 • The American Political System: An Introduction
 • The US Constitution: A Survey
 • The American Political System: Advanced
 • The American Presidency
 • Comparative Political Systems
 • The Civil Rights Movement 
 • Environmental Crisis and Global Sustainability
 • Political Communication
 • Statistics 
 • Research Methods in Political Science 

Volitelné předměty lze volit z:

 • Democracy and Democratization
 • International Relations
 • International Business and Economics
 • European Integration
 • Media and Communication Studies

 • Politics and Government
 • Civil service and public administration
 • Policy Analyst
 • Public Affairs Consultant
 • Governmental Relations
 • Diplomacy and International organizations
 • Non-governmental organizations and sector
 • Interest groups and interest representations
 • Public Relations
 • Academia and education
 • Intelligence or security departments
 • Import and export
 • Journalism
 • Compliance officer
 • Risk analysis

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Šipka nahoru Zpět nahoru