Bakalářské programy

Studenti mohou získat akreditovaný bakalářský titul ze State University of New York, Empire State College a UNYP při studiu a zaměření na různé obory a koncentrace. Zahraniční a přestupující studenti jsou vítáni; pro více informací prosím kontaktujte admissions@unyp.cz. Přestupující studenti mohou požádat o hodnocení studia; schválené kredity mohou být přijaty k jejich diplomu. Všechny bakalářsk akademické programy jsou uvedeny níže.

Americké tituly 

Americké tituly ze State University of New York, Empire State College představují akademický titul, tj. Bachelor of Arts (BA) nebo Bachelor of Science (BS). Vysokoškolské tituly se pak udělují ve specifických oblastech v rámci studijního oboru. Tyto programy lze dokončit za čtyři roky.

Evropské tituly 

UNYP nabízí akreditované bakalářské programy vyučované výhradně v angličtině, což vede k udělení českého bakalářského titulu (bakalář) od UNYP. Tyto programy lze dokončit za tři roky.

Dvojité tituly

Soustředění/obory mohou být absolvovány na základě duálního titulu vedoucího k udělení bakalářského titulu na SUNY Empire State College a česky akreditovaného bakalářského titulu na UNYP. Všechny koncentrace platí pro evropský, v ČR akreditovaný titul a budou uvedeny na dodatku ke závěrečnému titulu. Tyto programy lze dokončit za čtyři roky.

Sledujte nás

Go to top