Bakalářský program Politologie

 

 

O bakalářském programu Politologie

Žijeme ve světě charakteristickém rychlými změnami, které transformovaly tradiční chápání společenských vztahů i interakci s ostatními. Naše lokální, regionální, národní i kontinentální prostředí se razantně proměnily, naše společnosti jsou dnes otevřenější než kdy před tím. Zároveň tyto změny způsobily nárůst hnutí, která buď odporují anebo propagují ještě zásadnější proměny. Z hlediska historických a společenských transformací se nacházíme ve velmi vzrušujícím období – rozmach demokracie, boj autoritativních vůdců a vlád o přežití, vznik náboženského fundamentalismu, posílení populistických hnutí, zesílení mezinárodní spolupráce a integrace, vítězství globálního kapitalismu – to vše se děje kolem nás a má to zásadní dopady na naše životy.

Tento bakalářský program, který University of New York in Prague nabízí, analyzuje komplexní svět kolem nás, přičemž má za cíl vybavit studenty nástroji a dovednostmi, které jim pomůžou našim společnostem porozumět. Program kombinuje evropské a americké tradice v politologii a zaměřuje se na současné trendy, mísí pevné teoretické porozumění s praktickým pohledem na ty největší výzvy, kterým momentálně čelíme. 

Katedra mezinárodních vztahů na UNYPu navrhla moderní program, který zahrnuje studium politických institucí, aplikované ekonomiky, mezinárodních organizací, veřejné politiky a sociálních hnutí. Cíl programu je připravit studenty ke kritickému uvažování a komplexnímu porozumění politiky 21. století. Titul je udělen State University of New York, Empire State College a jako všechny ostatní programy je vyučován kompletně v angličtině. 

Absolventi studijního programu Politologie na UNYPu získají následující dovednosti: 

 • důkladné porozumění praxe a významu politiky v současných společnostech,
 • excelentní schopnost kritického a analytického myšlení, rozšířenou kapacitu rozumět komplexnímu modernímu světu,
 • A strong understanding of the theoretical framing of political science, and the capacity to understand the political processes currently developing in our world;
 • chápání teoretického záběru oboru politologie a schopnost porozumět politickým procesům probíhajícím v současném světě,
 • excelentní komunikační dovednosti v anglickém jazyce (slovem i písmem),
 • odborné dovednosti ve využívání softwarových aplikací a informačních technologií v rámci výzkumu,
 • schopnost pracovat v týmu a multikulturnímu uspořádání.

Důvody pro studium Politologie na UNYPu

Naši absolventi získají skvělý základ pro start kariéry v příslušných odvětvích, ale i pro další pokračování v rámci magisterského studia. Zpětná vazba od našich studentů dokazuje vysokou míru spokojenosti s našimi programy, přičemž je opakovaně zmiňováno, že náš důraz na komunikační dovednosti a rozvoj analytického myšlení hrály zásadní roli v zajištění adekvátního zaměstnání. Náš vyučovací styl je vysoce interaktivní a naši studenti jsou podporováni v aktivní účasti a sdílení svých životních zkušeností a perspektiv. Náš učitelský sbor je multikulturní a jejich odborná zázemí vznikla na prestižních univerzitách v EU i Americe. Potenciální kariérní příležitosti pro absolventy oboru Politologie je možné najít v politice, státních službách a veřejné správě, poradenství v rámci veřejných záležitostí, na akademické půdě, v diplomacii, neziskovém sektoru i PR. 

Pro více informací rozklikněte menu níže:

 • Specifikace amerického programu

  Titul: Bachelor of Arts (B.A.) nebo Bachelor of Science (B.S.) - na základě volby studenta

  Oblast studia: Social Science

  Zaměření: Political Science

  Pro více informací o partnerství se State University of New York in Prague, Empire State College (SUNY, ESC) navštivte příslušnou stránku University of New York in Prague. 

 • Obsah kurzu

  Povinné předměty:

  • Introduction to Political Science
  • History of International Systems
  • Modern Political Theory
  • Power and inequality
  • Microeconomics
  • Macroeconomics
  • International Political Economy 
  • Public Finance and Budgeting
  • Public Sector and Public Policy
  • Legal and Ethical Foundations of Public Service 
  • European Integration
  • External Political Relations of the EU
  • International Conflict and Security
  • Terrorism
  • The American Political System: An Introduction
  • The US Constitution: A Survey
  • The American Political System: Advanced
  • The American Presidency
  • Comparative Political Systems
  • The Civil Rights Movement 
  • Environmental Crisis and Global Sustainability
  • Political Communication
  • Statistics 
  • Research Methods in Political Science 

  Volitelné předměty lze volit z:

  • Democracy and Democratization
  • International Relations
  • International Business and Economics
  • European Integration
  • Media and Communication Studies
 • Možnosti uplatnění
  • Politics and Government
  • Civil service and public administration
  • Policy Analyst
  • Public Affairs Consultant
  • Governmental Relations
  • Diplomacy and International organizations
  • Non-governmental organizations and sector
  • Interest groups and interest representations
  • Public Relations
  • Academia and education
  • Intelligence or security departments
  • Import and export
  • Journalism
  • Compliance officer
  • Risk analysis

 

Do you have a question? Are you ready to apply?

Our admissions team is ready to answer your questions or help you with your application! Our team can also arrange a campus visit to meet our students and professors or sit in on a class.  If you would like the try the UNYP experience you can even be a UNYP student for a day.

 

Sledujte nás

Go to top