Výzkum a publikační činnost

Rozpočet na výzkum byl v University of New York in Prague vytvořen v roce 2009 k podpoře fakulty a všech jejích kateder ve výzkumných činnostech, a aby usnadnil a zvýšil výstupy z univerzitních výzkumů. Od té doby se výzkum v UNYP neustále rozvíjí. Členové našich fakult jsou velmi aktivní ve vlastním výzkumu a ve svých publikačních aktivitách v rámci České republiky i v zahraničí, jak ve vědeckých časopisech, tak i na konferencích věnovaných výzkumu a v odborných publikacích. Pracovníci fakulty UNYP také přispívají do oblíbených časopisů a žurnálů a řada z nich je považována za přední odborníky ve svém příslušném oboru.

Zatímco mnoho členů naší fakulty je již uznávanými autory, jiní pracují na výzkumu k jejich doktorandským pracím a v dalším výzkumu. Postgraduální studenti v UNYP také provádějí svůj vlastní výzkum a podporují fakultu v její výzkumné práci. Všichni studenti UNYP, před promocí i postgraduální studenti, jsou povinni předložit při dokončení svého kurzu závěrečný výzkumný projekt. To je zvláště důležité pro studenty v magisterských programech. Tento projekt má obvykle podobu poradenského projektu.

Vybrané publikace a další akademické práce členů fakulty UNYP

 • Katedra psychologie

   

  • Aguilera, H. (2013, February). Social Representations of Responsibility in a Transcultural Comparison. Paper presented at a conference at Meritorious Autonomous University of Puebla BUAP, Mexico.
  • Aljoe, S. (2014, říjen). Encouraging First-year, Non-native English Speaking (NNES) Students to Seek Writing Support in Non-Anglophonic Contexts. Paper presented at the MAC-ETeL 2014 conference, Prague.
  • Aljoe, S. (2015). Towards an Alternative to the Traditional Writing Centre Model in Non-Anglophone Contexts. Ed. Professor D.A. Kitchener. Practice and Research in Education. University of Bolton. 2, 47-53.
  • Aljoe, S. (2015, August). The Role of Writing Centers at Accredited US Universities in Non-Anglophone Contexts. Published in the proceedings for the 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM Book 1, Vol. 2. ISBN 978-619-7105-45-2.
  • Aljoe, S. (2015, February). Reflections on the Establishment of English-medium University-level Writing Support in Non-Anglophone Contexts. Presented at and published in the proceedings for the 4th MAC, Prague, Czech Republic: MAC Prague Consulting Ltd. ISBN 978-80-905442-9-1.
  • Aljoe, S. (2015, October). Bridging a Divide: Assessing and Informing the Development of Writing Support at English-medium Universities in Non-Anglophone Contexts Using a Pre-designed Heuristic for a Small-scale Study in Czech Republic. Presented at and published in the proceedings for the 5th MAC, Prague, Czech Republic: MAC Prague Consulting Ltd. ISBN 978-80-88085-09-6.
  • Bar-Johnson, M., & Weiss, P. (2014). A Comparison of Male Sex Workers in Prague: Internet Escorts versus Men Who Work in Specialized Bars and Clubs. Journal of Sex Research.
  • Bar-Johnson, M., & Weiss, P. (2014). Mental Health and Sexual Identity in a Sample of Male Sex Workers in the Czech Republic. Medical Science Monitor, 20, 1682-1686.
  • Clark, C. (2014, September). Art, Truth and Politics in the Novels of Iain (M) Banks. Seminar presented at the 12th European Society for the Study of English conference, Košice.
  • Dodds, J. (2013). Minding the ecological body: neuropsychoanalysis and ecopsychoanalysis. Front. Psychol. 4:125. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00125
  • Preiss M. (2013, May 22-24). Are We Ready for Positive Formulations in Writing of Psychological Report? Invited lecture at the 2nd International Conference on Positive Psychology, Brno.
  • Preiss, M. (2013). Diagnostika kognitivních funkcí. In: Cséfalvay,  Z., & Lechta a kol., Diagnostika a narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál.
  • Preiss, M. (2013). Základy neuropsychologického vyšetření (překlad kapitoly v učebnici).
  • Preiss, M. (2013, April 19-20). Subarachnoidální krvácení - pohled neuropsychologa. Lecture at the conference Neuropsychiatric Forum III, Prague.
  • Preiss, M. (2013, December 9). Garant of Klinicko-psychologický den: Budeme měřit morálku?, Praha.
  • Preiss, M. (2013, December 9). Proč měřit morálku. Přednáška na klinicko-psychologické dnu, Praha.
  • Preiss, M. (2013, March 10). Sociální žádoucnost – problém či výhoda? Přednáška na klinicko-psychologické dnu, Praha.
  • Preiss, M. (2015, February). Jak rozpoznávat poruchy osobnosti. PhD existence. Česko-slovenská psychologická konference. Přednáška.
  • Preiss, M.,  Paruzel-Czachura, M., Brol M., Příhodová T., Krámsky D.,  Vecina, M.L.,  Cheng, F. (2015, July). Plane crash of Malaysian Boeing 777–assessment of offender’s morality. 14th European Congress of Psychology, Milan. Přednáška, Book of abstracts.
  • Preiss, M., Příhodová, T., Babinčák, P., & Příhodová, K. (2015). Dotazník intenzity náboženské víry - psychometrické výsledky u českých a slovenských vysokoškolských studentů. E-psychologie, 9(2), 36-50.
  • Babinčák, P., Matejczuk, J., Preiss, M., Wojciechowska, J., Znajmiecka-Sikora, M. (2013, July 9-12). Cheating at University and at Work. Presentation at the 13th European Congress of Psychology, Stockholm.
  • Cimermanová, D., Čermáková, R., Preiss, M., Ram, I., & Shatil, E. (2013). Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience. 13 May 2013 doi: 10.3389/fnhum.2013.00108
  • Flegr, J., Klose, J., & Preiss, M. (2013). Toxoplasmosis-Associated Difference in Intelligence and Personality in Men Depends on Their Rhesus Blood Group but Not ABO Blood Group. PLoS ONE 8(4): e61272. doi:10.1371/journal.pone.0061272
  • Helen, A. K., Nancy, M. L., & Nohavova, A., & Preiss, M. (2013). A cross-country evaluation of cheating in academia--A comparison of data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 11(2), 157-167. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10805-013-9179-6
  • Kucerova, H., & Preiss, M. (Eds.). (2013). Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova, Psychology Research Progress.
  • Mačudová G., & Preiss, M. (2013). Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ). Psychiatrie 2013, 17 (2), 59-64.
  • Nohavová, A., Preiss, M., & Stuchlíková, I. (2013). Poctivost a podvádění během vysokoškolského studia. E-psychologie, roč. 7, č. 1. 1-18.
  • Preiss, J., & Preiss, M. (2013). Assessing Neuropsychological Impairment Using Reitan and Wolfson's Screening Battery. Arch Clin Neuropsychol. doi: 10.1093/arclin/act02.
  • Příhodová T., Preiss, M., Krámsky, D. (2015, July). Introduction of an original and newly developed morality measure. 14th European Congress of Psychology, Milan. Přednáška.
  • Riegel K., Preiss, M. (2015, July). Borderline Personality Traits from the Perspective of the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders. 14th European Congress of Psychology, Milan. Přednáška.
  • Bartůněk, P. & Ptáček, R. (Eds.). (2014). Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada.
  • Fischer, S., Kuželová, H., Ptáček, R., & Žukov, I. (2014). Specific personality disorder as a result of negative events in childhood and adolescence. Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), 165-170.
  • Goetz, M., Hlávka, Z., Hort, V., Ptáček, R., Schwabová, J., Zumrová, A., et al. (2014). Cerebellar Symptoms Are Associated With Omission Errors and Variability of Response Time in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders. IF=2,397.
  • Goetz, M., Kream, R., Kuželová, H., Ptáček, R., Raboch, J., & Stefano, G. (2014). ADHD and growth: Questions still unanswered. Neuroendocrinology Letters, 35(1), 1-6. IF=0,935.
  • Goetz, M., Kuželová, H., Ptáček, R., Raboch, J., Sádková, T., Stefano, G., et al. (2014). Disruptive patterns of eating behaviors and associated lifestyles in males with ADHD. Medical Science Monitor, 20, 608-613. IF=1,216.
  • Goetz, M., Ptáček, R., & Veselá, M. (2014). Notes on the role of cerebellum in ADHD. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Science, 1(3), 1-6.
  • Kuželová, H., Macek, M. Jr., Ptáček, R., & Raboch, J. (2014). Genetická variabilita u poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 77(4), 423-427. IF=0,159.
  • Kuželová, H., Ptáček, R., & Tylová, V. (2014). Emoční a sociální osamělost v etiologii a léčbě duševních poruch. Česká a slovenská psychiatrie, 110(3), 151-157.
  • Kuželová, H., Ptáček, R., & Uhlíková, P. (2014). Diagnostika a léčba ADHD v průběhu života.  Postgraduální medicína, 16(6), 604-612.
  • Kream, R., Kuželová, H., Mantione, K., Ptáček, R., Raboch, J., Samuel, J., et al. (2014). Comparing Bioinformatic Gene Expression Profiling Methods: Microarray and RNA-Seq. Medical Science Monitor Basic Research, 20, 138-142. IF=1,216.
  • Vandrovcová, T. (2015). "Sociologie zvířat: přehledová stať o oboru Human-Animal Studies." Naše společnost 13(1), 23-33. http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2015.1.13.206.
  • Vandrovcová, T. (2015, July). Opening the discussion about the ethics of using animals in research. Paper presented at the Ethics of Using Animals in Research, Oxford, UK.
  • Vandrovcová, T. (2015, October). Social psychology approach toward animal liberation. Paper presented at the 4th European Critical Animal Studies conference: Human & Nonhuman Animals: Liberation, History and Critical Animal Studies, Lisbon, Portugal.
  • Wallace, C. (2013). “ ‘All the Old Ghosts’: Monologue and Memory in Friel, Pinter and Beckett.” In Horová, M., & Pilný, O. (Eds.), ‘Tis to Create & in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka (pp. 238-245). Prague: Faculty of Arts. ISBN 978-8073084455.
  • Wallace, C. (2013). “Monologue Plays.” Drama Online Digital Library, Bloomsbury. Retrieved from www.bloomsbury.com/uk/academic-subjects/drama-and-performance-studies
  • Wallace, C. (2013). The Theatre of David Greig. London: Methuen. ISBN 9781408157329
  • Wallace, C. (2013, 10 May). Review of the book Stewart Parker: A Life. B.O.D.Y. Retrieved from http://bodyliterature.com/2013/05/10/friday-pick-stewart-parker-a-life/
  • Wallace, C. (2013, July 17-18). Performing, processing and resisting—the nation and globalization in the work of David Greig. Lecture given at the Performance, Nation and Globalization Summer School, Moore Institute NUI, Galway.
  • Wallace, C. (2013, July 22-27). The Precarious Politics of Perception: Re-orientations in British and Irish Theatre. Paper presented at the International Federation for Theatre Research conference, Institut del Teatro, Barcelona.
  • Wallace, C. (2013, May 20-June 1). Combat, Commerce and Heritage: Shakespeare on the British Stage since World War II. Lecture given in the Socrates/Erasmus Intensive Programme—Staging European Identities:  Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture, Charles University, Prague.
  • Wallace, C. (2013, May 20-June 1). Interpretation and Indecision: Early Modern Drama and Cultural Memory. Seminars given as part of the Socrates/Erasmus Intensive Programme—Staging European Identities:  Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture, Charles University, Prague.
  • Wallace, C. (2013, May 30-June 2). Conference organiser and co-chair of PhD forum at the German Society for Contemporary Theatre and Drama in English conference, Charles University, Prague.
  • Wallace, C. (2013, November 1-2). Panel chair, Irish Society for Theatre Research conference, Birkbeck, University of London.
  • Wallace, C. (2014). Playing with Proximity: Precarious Ethics on Stage in the New Millennium. In Aragay, M. & Monforte, E. (Eds.), Ethical Speculations in Contemporary British Theatre (pp. 117-134). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Wallace, C. (2015). ‘The heel of the oppressor in a Ferragamo shoe’: Medium and Message in Improbable Frequency. In Dean, J. & Lantres, J. (Eds.), Beyond Realism: New Knowledges about Theatre Styles in Irish Drama (pp. 209-224). Amsterdam: Rodopi. ISBN 978-90-420-3919-3
  • Wallace, C. (2015). Review of Mapping Irish Theatre: Theories of Space and Place by Chris Morash and Shaun Richards. Theatre Notebook 69(1), 66-67.
  • Wallace, C. (2015). Suspect Culture Theatre Company. In Tomlin, E. (Ed.), British Theatre Companies 1995-2014 (pp. 179-206). London: Bloomsbury/Methuen. ISBN: 9781408177273.
  • Wallace, C. (2015). Taking on the Scottish Play: David Greig’s Dunsinane. Asides 4, 18-22. Washington, DC: Shakespeare Theatre Company. ISSN 2195-0164
  • Wallace, C. (2015). Writing for ‘the real national theatre’—Stewart Parker’s Plays for Television. In Morse, D. (Ed.), Irish Theatre in Transition (pp. 216-229). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9781137450685
  • Wallace, C. (2015, July). In a Precarious Space: Enda Walsh and the Performance of Vulnerability. Paper presented at the International Association for the Study of Irish Literatures. York, UK.
  • Wallace, C. (2015, June). Co-Chair of PhD forum & interview with David Grieg. CDE (German Society for Contemporary Theatre and Drama in English), Barcelona.
  • Pilný, O. & Wallace, C. (2014). Intervention, Interaction, Insufficiency: Theatre’s Critical Repertoire? Journal of Contemporary Drama in English Special Issue: Theatre and Politics: Theatre As Cultural Intervention 2(1), 1-7.
 • Katedra komunikace a masových médií
  • Guziur, J. (2014) Echo Ezra: Poundovske ozvěny v post-kulturní hudbě – sbornik z mezinarodni konference. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci. ISBN: 978-80-244-4400-0.
  • Guziur, J. (2014). Echo Ezra: Poundovské ozvěny v post-kulturní hudbě. In Sýkora, M. (Ed.), Pohled odjinud (pp. 69-79). Olomouc: Univerzita Palackého.
  • Guziur, J. (2014). Mýtus Boba Dylana. Praha: Nakladatelství 65. Pole, ISBN: 978-80-87506-42-4.
  • Guziur, J. (2014). Pound of the Beats: On Allen Ginsbergʼs and Lawrence Ferlinghettiʼs Image of Ezra Pound. Moravian Journal of Literature and Film, 5(2), 51–65.
  • Guziur, J. (2015). Obchodované obrazy: Poundovské stíny v současné hmotné kultuře. Revolver Revue, 101, 95–104.
  • Slavíčkova, T. (2013). The rhetoric of remembrance: Presidential Memorial Day speeches. Discourse & Society, 24(3), 361–379.
  • Slavíčková, T. (2015). Investigating nepřizpůsobivý as a key word in critical analysis of Czech press reports on Roma. Korpus-Gramatika-Axiologie, 11, 69-82.
  • Starr-Glass, D. (2013). Portals of access: Engagement, Sharing, and SoTL in Online Distance Learning. Progressio: South African Journal for Open and Distance Learning Practice, 35(2), 209-226.
  • Starr-Glass, D. (2014). Diverging paths: First steps into the metaphoric wilderness of macroeconomics. On the Horizon, 22(4), XX.
  • Starr-Glass, D. (2014). E-mentoring: Mentoring at a distance. In V. C. X. Wang (Ed.), Handbook of research on education and technology in a changing society, a two-volume set in the Advances in Educational Technologies and Instructional Book (AETID) Book Series, (Chapter 70, pp. 974-990). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-6046-5.ch070
  • Starr-Glass, D. (2014). Internalizing cross-cultural sensitivity: Reflective journals of migrant students. Journal of International Education in Business, 7(1), 31-46. http://dx.doi.org/10.1108/JIEB-07-2013-0028
  • Starr-Glass, D. (2014). Servant mentors and transnational mentees. In R. Selladurai and S. Carraher (Eds.), Servant leadership: Research and practice, a volume in the Advances in Human Resources Management and Organizational Development (AHRMOD) Book Series, (Chapter 5, pp. 92-113). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-5840-0.ch005
  • Starr-Glass, D. (2014). Three degrees of separation: Strategies for mentoring distanced transnational learners. In F. J. García-Peñalvo and A. M. Seoane-Pardo (Eds.), Online tutor 2.0: Methodologies and case studies for successful learning, a volume in the Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID) Book Series, (Chapter 8, pp. 176-200). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-5832-5.ch008
  • Starr-Glass, D. (2015). Making sense of surrounding difference: Informal learning in national culture adaptation. In O. Mejiuni, P. Cranton, and O. Taiwo (Eds.), Measuring and analyzing informal learning in the digital age (pp. 198-214). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-8265-8.ch014
  • Starr-Glass, D. (2015). Of mutual benefit: Relationship marketing through the prism of metaphor. In J. Gummerus and C. von Koskull (Eds.), The Nordic School – Service marketing and management for the future (pp. 483-500). Helsinki, Finland: Hanken School of Economics. Available from http://hdl.handle.net/10138/156531
  • Starr-Glass, D. (2015). Redemption through MOOCs? Valuing aggregation and pricing disaggregation in higher education markets. In A. Mesquita and P. Peres (Eds.), Furthering higher education possibilities through massive open online courses (pp. 22-48). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-8279-5.ch002
  • Starr-Glass, D. (2015). Rules of engagement: Considering good policy and practice with online military learners. Online Learning, 19(1), 1-10. Available from http://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/475/127
  • Starr-Glass, D. (2015). Scholarship of teaching and learning: Promoting publication or encouraging engagement? In V. C. X. Wang (Ed.), Handbook of research on scholarly publishing and research methods (pp. 61-83). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-7409-7.ch004
  • Starr-Glass, D. (2015). The acrobatics of flipping: Reorienting the learning experience in the first accounting course. In A. G. Scheg (Ed.), Implementation and critical assessment of the flipped classroom experience (pp. 75-100). Hershey, PA: IGI-Global. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-7464-6.ch005
  • Vacl, J. (2013). Antonín Kratochvíle-nejen čtvrtý z dynastie pivovarníků, ale hlavně vynikající manažer a pivovarský odborník. Potravinářská revue 4.
  • Vacl, J. (2013). Pivovarník Stanislav Bernard-netradiční osobnost v tradičním českém oboru. Potravinářská revue 7.
  • Vacl, J. (2013). Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.-významná vědecká a pedagogická osobnost v oboru pivovarství. Potravinářská revue 1.
  • Vacl, J. (2013, 16 May). Komunikační podpora vědeckého projektu vývoje unikatní výrobní technologie bezlepkového piva a uvedeni piva CELLA na trh. Presentation at the conference Marketingová komunikace, VŠFS, Prague.
  • Vacl, J. (2013, November 7). Innovative means of communication in the brewing trade and exploration of their potential. Presentation at the 25th annual Brewing and Malting Days, Prague.
  • Vacl, J. (2014). Dvojinterview o časopisu Kvasný průmysl: Internet je velkou příležitostí. Kvasný průmysl, 60(11-12), 326-327.
  • Vacl, J. (2014). Ing. Pavel Gregorič - uznávaný a respektovaný pivovarník. Potravinářská revue, 2, 65-67.
  • Vacl, J. (2014). Microbreweries as Attractive Tourist Destinations in the Czech Republic/ Minipivovary atraktivní cíl cestovního ruchu v České republice. Kvasný průmysl, 60(11-12), 297-306.
  • Vacl, J. (2014). Sdružení přátel piva pocenilo nejlepší piva, pivovary a osobnosti. Kvasný průmysl, 60(11-12), 330-331.
  • Vacl, J. (2014). Sehrají minipivovary významnější roli v cestovním ruchu ČR? Potravinářská revue, 6, 31-36.
  • Vacl, J. (2014). Výroční cena F.O.Poupěte - historie a současnost. Pivovarský kalendář 2015, 185-200.
  • Vacl, J. (2014). Zahraniční členové redakční rady časopisu Kvasný průmysl se představují: Jaroslav Prucha. Kvasný průmysl, 60(10), 278-279.
  • Vacl, J. (2014, July). Microbreweries as Attractive Tourist Destinations in the Czech Republic/ Minipivovary atraktivní cíl cestovního ruchu v České republice - přednáška na konferenci  Global Science and Technology Forum, BizStrategy 2014, Singapore. Publikováno v PROCEEDINGS, str. 51 - 61, ISSN 2251-1970.
  • Vacl, J. (2014, říjen). Seminář pro minipivovary v rámci festivalu Znojemský hrozen 2014.
  • Vacl, J. (2015). České sladařství má svou dynastii, Potravinářská revue, 3/2015 (73-77), ISSN 1801-9102
  • Vacl, J. (2015). Co má společného studium výskytu střevlíka v Podkrkonoší s výzkumem piva? Osobnost Karla Kosaře!, Potravinářská revue, 7/2015 (88-93), ISSN 1801-9102
  • Vacl, J. (2015). František Krakeš - sladovník, ekonom a pivovarnický manažer v jedné osobě, Potravinářská revue, 2/2015, (63-66), ISSN 1801-9102
  • Vacl, J. (2015). Miroslav Koutek dostal litovelské pivo až na Pražský Hrad, Potravinářská revue, 1/2015 (60-63), ISSN 1801-9102
  • Vacl, J. (2015). Motivace účasti na pivních a pivovarských slavnostech v České republice. Kvasný Prum 61(10-11), 305-310. ISSN 0023-5830.
  • Vacl, J. (2015). Nymburská sladovna: technologický obr slouží ctitelům piva, Pivo, Bier & Ale, 49/2015 (52-55), ISSN: 1804-1765
  • Vacl, J. (2015). Pivní speciál roku - mini interview s F. Frantíkem, Kvasný Prum. 61(365). ISSN 0023-5830
  • Vacl, J. (2015). Pivní speciál roku 2015: mezi oceněnými stálice i nová jména, Potravinářský zpravodaj, 9/2015 (29), ISSN 1801-9110
  • Vacl, J. (2015). Profesor Valentin Bačvarov - pražská pivovarská spojka a česká pivní stopa v Bulharsku, Kvasný Prum. 61(97-98). ISSN 0023-5830
  • Vacl, J. (2015). Vilém Nohel, respektovaný pivovarský technolog se k oboru dostal spíše náhodou, Potravinářská revue, 5/2015 (71-75), ISSN 1801-9102
  • Vacl, J. (2015). Za Václavem Kordou, který zasvětil 44 let českým skadovnám a pivovarům, Kvasný Prum. 61(259-260). ISSN 0023-5830
  • Vacl, J. (2015, October 22). Přednáška/Presentation: Motivace účasti návštěvníků pivních a pivovarských slavností v České republice. 26. Pivovarsko-sladařské dny, Olomouc.

   

 • Katedra obchodní administrace

  Ali, T. (2013). Ethnic Tension Simmers in the Czech Republic. Article for the Foreign Policy Centre, London.

  Ali, T. (2013, December). Keynote speaker at Scientific Conference of Faculty of Tropical AgriSciences, University of Life Sciences, Prague.

  Ali, T. (2013, June). Beyond shareholders and stakeholders. Paper presented at the conference Ethics and Responsibility in Economics and Business Studies, KEDGE Business School, Marseille.

  Ali, T. (2013, October). Presentation on UK Future Jobs Fund at a conference organised by the Hans Bockler Foundation in Berlin.

  Ali, T. (2014). Money as Metaphor. On The Horizon 22(4), 297–307.

  Antonopoulos, A., & Mulloth, B. (2014). Developing Central and Eastern Europe as a Hub for Global Entrepreneurship: Budapest and Prague as Cases in Point. Studia i Materiały, 17, 7-18.

  Cohn, W. (2013). Europe leads on rights, Parts 1-4. The New Presence. Retrieved from http://www.pritomnost.cz/en/world-politics/374-europe-leads-on-rights-part-i

  Cohn, W. (2013, December 27). Judge Leon’s footnote 65 exposes the biggest lie of the NSA spy program. Information Clearing House. Retrieved from http://www.informationclearinghouse.info/article37236.htm

  Cohn, W. (2013, December 30). As NSA spy debate heats up in 2014 don’t believe the security hype. Common Dreams. Retrieved from http://www.commondreams.org/view/2013/12/30-1

  Cohn, W. (2013, December 30). The courts and the NSA. Counterpunch. Retrieved from http://www.counterpunch.org/2013/12/30/the-courts-and-the-nsa/

  Cohn, W. (2013, June). Whose zooming whom? The real story of the prism program. The New Presence. Retrieved from http://www.pritomnost.cz/en/world-politics/395-who-s-zooming-who-the-rea...

  Cohn, W. (2013, September). Fooled again? False security premised on less democracy and more war. The New Presence. Retrieved from http://www.pritomnost.cz/en/world-politics/449-fooled-again-false-securi...

  Cohn, W. (2015, December 1). Religion and terrorism: is there a correlation? Panel discussion organized by the UNYP Debating Society.

  Cohn, W. (2015, January 17). A Tortuous Spin Cycle on U.S. Torture. Commondreams.org. Retrieved from http://commondreams.org/views/2015/01/17/insult-injury-tortuous-spin-cyc...

  Cohn, W. (2015, January 23). Insult to Injury. The Prague Post.

  Cohn, W. (2015, November 7). A Proposal for Principled Law to Safeguard our Future. Conference organized by UNYP & TEDx. https://www.youtube.com/watch?v=SUsMbHNg7AM

  Cohn, W., & Sakarya, K. (2015, June 18). U.S. Strategy in Turkey: causing the problem to provide 'the fix'. Information Clearing House. Retrieved from http://www.informationclearinghouse.info/article42177.htm

  Evan, T. (2014). Chapters of European Economic History. Praha: Karolinum Press.

  Evan, T., Globalization and government policies. In: Sborník z 3. mezinárodní konference, Baku, leden 2014. (příspěvek z konference byl zařazen do sborníku).

  Bolotov, I. & Evan, T. (2014). The Weak Relation between Foreign Direct Investment and Corruption: A Theoretical and Econometric Study. Prague Economic Papers, 4.

  Coles, T., Dinan, C., & Fenclová, E. (2014). Corporate social responsibility reporting among European low-fares airlines: Challenges for the examination and development of sustainable mobilities. Journal of Sustainable Tourism 22(1), 69-88.

  Coles, T., Fenclova, E., & Dinan, C. (2015) Tourism and corporate social responsibility. In Hall, C. M., Gossling, S., & Scott, D. (Eds.), The Routledge handbook of tourism and sustainability (pp. 27-279). Abingdon: Routledge.

  Fiala, J. & Fialová, H. (2014). Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky, 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Vydavatelství A plus.             

  Fiala, J., & Fialová, H. (2013). Ekonomické chování 1: Chování spotřebitelů a výrobců. Praha: Vydavatelství A plus. ISBN: 978-80-87681-00-8.

  Hála, M. (2013). Calculation of delay at uncontrolled intersections. Paper delivered at the conference Design and Evaluation of Intersections on Roads, Mariánské Lázně.

  Hála, M. (2013). Pravděpodobnost, Statistika. In Calda, E., Hála, M., & Robová, J. (Eds.), Matematika pro SŠ - Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Prague: Prometheus.

  Hála, M., & Martolos, J. (2013). Rozdělení odstupů vozidel v dopravním proudu. Dopravní inženýrství 01/2013.

  Hála, M. & Richtr, A. (2014). Délka fronty na světelně řízené křižovatce. Dopravní inženýrství, 1.

  Flek, V., Hála, M., & Mysíková, M. (2015). Duration dependence and exits from youth unemployment in Spain and the Czech Republic. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 1063-1078.

  Flek, V., Hála, M., Mysíková, M. (2015). Labour Market Response to Economic Crisis in Central Europe: is there Room for Common Policy Approach? Economics and Sociology, 8(2), 15-27. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-2/2

  Flek, V., Hála, M., Mysíková, M. (2015). Youth Labour Flows and Exits from Unemployment in Great Recession. IES Working Papers 6/2015.

  Halík, J. & Sato, A. (2014). International Business Operations. Praha: Oeconomica.

  Halík, J. (2014). Anglický versus americký obchodní dopis. Firemní obchod 2(4), 41-43.

  Halík, J. (2014). Jak správně zvolit formu financování exportu. Sales Manager 2(8), 66-72.

  Halík, J. (2014). Zahraniční obchod v kostce. Jak podnikat v Německu. Statutární zástupce firmy 3(4), 51-55.

  Halík, J. (2014). Zahraniční obchod v kostce: Jak podnikat ve Švédsku. Statutární zástupce firmy 3(5), 42-46.

  Halík, J. (2014). Zorientujte se v nákladní železniční dopravě v ČR a SR. Specialista logistiky 1(1), 9-13.

  Johnson, A. (2015, October). MOOC Usage for a Wrapped Course: A Case Study. 2015 IACBE European Regional Assembly Conference, Maastricht, Netherlands.

  Seifrtová, M. (2013, June 4-7). Regular coverings of graphs. Week of Doctoral Students.

  Šťastný , D. (2014). The Economics of Being Stupid: A Note on (Ir)rationality in Economics. E+M Ekonomie a management 17(2), 4-13.

  Jirásek, T., & Šťastný, D. (2013). Economists and the minimum wage laws. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.

  Tashpulatov, S. (2015). Analysis of electricity industry liberalization in Great Britain: How did the bidding behavior of electricity producers change? Utilities Policy 36, 24–34.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2015.07.004

  Tashpulatov, S. (2015, May 21). Chair, Energy Economics session, Young Economists' Meeting, Brno.

  Tashpulatov, S. (2015, October). Viadrina Days on Empirical Economics, Frankfurt (Oder), Germany.

  Zindulka, O. (2013). Packing measures and dimensions on Cartesian products. Publ. Mat., 57(2), 393–420.

  Zindulka, O. (2015, June). Mapping metric spaces onto cubes by nice mappings. 39th Symposium in Real Analysis, Northfield, Minnesota.

  Hrušák, M., Simon, P., & Zindulka, O. (2013). Weak partition properties on trees. Arch. Math. Logic, 52(5-6), 543–567.

  Hrušák, M., Mátrai, T., Nekvinda, A., Vlasák, V., & Zindulka, O. (2014). Properties of functions with monotone graphs. Acta Math. Hungar. 142(1), 1–30.

  Keleti, T., Máthé, A., & Zindulka, O. (2014). Hausdorff dimension of metric spaces and Lipschitz maps onto cubes. Int. Math. Res. Not., 2, 289–302.

 • Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
  • Brandon, M. (2013). American Cultural Studies. Study guide for the Netword of Educators of Foreign Language Teachers, Univerzita J. E. Purkyně.
  • Brandon, M. (2013). Conspiricism in American cultural studies. Paper presented at the Challenges conference, English Department, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.
  • Brisku, A. (2013). Bittersweet Europe: Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008. New York & Oxford: Berghahn Books.
  • Brisku, A. (2013). Empires without Cosmopolitanism? – Locating Cosmopolitanism in Nineteenth Century Ottoman and Russian Empires. In Garcia-Salmones, M., & Slotte, P. (Eds.), Cosmopolitanisms in Enlightenment Europe and Beyond (pp. 125-140). Brussels: Peter Lang.
  • Brisku, A. (2013, June). “Shaping Bridges”: Perceptions of Western Engagement in South Caucasus. Paper presented at the conference Ten Years of Heinrich Boell Foundation in the Region: South Caucasus on the Crossroad, Jubilee Conference (Heinrich Böll Stiftung), Tbilisi, Georgia.
  • Brisku, A. (2013, June). Politics of Change and Stability in the Ottoman and Russian Empires, 1815-1914. Paper presented at the conference Creating Community and Ordering the World: The European Shadow of the Past and the Future of the Present, Final Conference, Research Project Europe 1815-1914, ERERE, Helsinki.
  • Brisku, A. (2013, May 17). Between the Nation and Empire: Niko Nikoladze’s Political Economy. Paper presented at the conference Ordering the World in the Nineteenth Century: Beyond Realism and Idealism, International Workshop, Helsinki.
  • Brisku, A. (2013, September-October). Empires of Conquest and Civilisation in Modern Georgian Discourse. Paper presented at the conference Comparison of Empires in “Spaces in Between”: The Southern Caucasian Region and the Historic Moldova between the Russian, Ottoman, Persian and Habsburg Empires, Austrian Academy of Sciences in cooperation with Balkar, Istanbul. 
  • Brisku, A. (2014). Politics of Change and Stability in the Ottoman and Russian Empires, 1815-1915. In Koskenniemi, M. & Stråth, B. (Eds.), Europe 1815-1914: Creating Community and Ordering the World (pp. 44-58). Helsinki: Unigrafia Oy.
  • Brisku, A. (2014). Shaping Bridges: Perceptions of Western Engagement in the South Caucasus. In Asatiani, S. & Lejava, N. (Eds.), South Caucasus at a Crossroad: Thorny Realities and Great Expectations (pp. 44-54). Tbilisi: Heinrich Boell Foundation South Caucasus Regional Office.
  • Hidalgo, O. (2013, September). Classic transitology and the democratisation of the Arab countries. Paper delivered at the ECPR General Conference, Bourdeaux.
  • Hidalgo-Redondo, O. (2014, July). Centralism and Disgregation: The Future of the Spanish State of Autonomias. Paper presented at the 5th European Consortium for Political Research Graduate Student Conference, Innsbruck.
  • Hilaire, Max. (2015). Waging Peace: The United Nations Security Council and Transnational Armed Conflicts. Berlin: Logos Verlag.
  • Leps, J. (2013, February 20). State of the Union speech 2013. Panel discussion at the American Center, Prague.
  • Leps, J. (2013, September 18). Masakr v USA: Mohou vícenásobné vraždy změnit "kulturu zbraní?” MF Dnes.
  • Regniez, J. (2014, říjen). Inequalities, a threat to democracy? Panelist, Forum 2000 conference, Praha.
  • Coupez, B., & Regniez, J. (2013, May 20). Evolutions démographiques et instabilité financière. Paper presented at the 58th Congress of the Association internationale des économistes de langue française, Valladolid, Spain.
  • Vila Falcon, R. (2013). Classroom dynamics and multiple intelligences. Presentation at the Instituto Cervantes de Praga.
  • Webel, C. (2014, srpen). Toward a Global Ethic of Nonviolence. Paper presented at the 25th International Peace Research Association conference, Istanbul.
  • Webel, C. (2015). Russia/Ukraine Crisis. University of Olomouc.
  • Webel, C. (2015). The Group Psychology of War and Peace in Ukraine Today. European Peace Research Association, Tromso, Norway.
  • Webel, C. (2015). The Two Faces of Myanmar. American Center, US Embassy, Prague;
  • Barash, D., & Webel, C. (2013). Peace and Conflict Studies. London and New York: Sage Publications.
  • Barash, D., & Webel, C. (Eds.). (2014). Peace and Conflict Studies (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
  • Fisher, C., & Webel, C. (2013). The Group Psychology of War and Peace. Peace Review, 25(2), 177-186.
  • Záhořík, J. (2013). Ethiopia’s hegemony in the horn of Africa: internal tensions and external challenges before and after Meles Zenawi. Paper presented at the 6th Annual Conference of the Association for the Study of the Middle East and Africa, Washington D.C.
  • Záhořík, J. (2013). Oromo secessionism in the broader context of the horn of Africa. In Mekonnen, D. R., & Tesfagiorgis, M. (Eds.), The horn of Africa at the brink of the 21st century: coping with fragmentation, isolation and marginalization in a globalizing environment (pp. 45-62). Felsberg: Felsberg Institute for Education and Academic Research.
  • Záhořík, J. (2014). Ethiopia’s Hegemony in the Horn of Africa: Internal Tensions and ExternalChallenges Before and After MelesZenawi. The Journal of the Middle East and Africa, 5(1), 23-28.
  • Záhořík, J. (2015, October). Czechoslovakia and Ethiopia in the Era of the Cold War: Pragmatic or Ideological Cooperation of Two Authoritarian Regimes? Conference paper at the 8th annual conference of the Association for the Study of the Middle East and Africa, Washington, D.C.
  • Dvořáček, J., Piknerová, L., & Záhořík, J. (2014). A History of Czechoslovak Involvement in Africa. New York: Edwin Mellen Press.
 • Katedra anglického jazyka a literatury

  Lozano G. J. (2011). ¿Buenas prácticas? PDI y Estrategias de composición. [Good practices? IWB and Writing Expression.] Proceedings of XII Encuentro práctico de profesores de español. Edinumen (In press). http://www.campusprofele.es/jornadasdidacticas2011/index.php?option=com_...

  Lozano G. J. (2011). Aprender escribiendo: una aplicación 2.0 para promover el aprendizaje informal desde la enseñanza formal. [Learn writing: a web 2.0 application to promote informal learning from formal teaching.] Proceedings of Leer y escribir en español en la red: aprendizaje, renovación y propuestas. Fundación Comillas. (In press) http://fundacioncomillas.es/leeryescribir/comunicaciones.html

  Lozano G. J. (2011). Aprender escribiendo: web 2.0, cooperación y estrategias de composición. [Learn writing: web 2.0, cooperation and writing skills.] ASELE, 44, 25-47. http://www.aselered.org/pdfs/boletin44.pdf

  Lozano G. J. (2011). Aprender escribiendo: crear, hacer, deshacer, compartir y la web 2.0. [Learn Writing: creating, making, unmaking, sharing and Web 2.0.] Proceedings of II Congreso de español como lengua extranjera en Asia-Pacífico. (In press)

  Lozano G. J. (2011). El secreto de Markéta. [Markéta’s secret.] MARCOELE. Revista de la didáctica de español como lengua extranjera. http://marcoele.com/descargas/12/varios-marketa.pdf

  Lozano G. J. (2011). Estrategias de expresión escrita, cartas comerciales y Web 2.0. [Writing Skills, business letters and Web 2.0.] Proceedings of IV Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (IV CIEFE) (In press).

  Lozano G. J. Building scaffolding through writing in the classroom of the XXI century. Virtual Congress (30 minutes). COMPROFES. Instituto Cervantes. http://www.youtube.com/watch?v=Be8T5AkQVdc

  Lozano G. J. Ctrl+Alt+Supr: how to develop writing skills in Spanish class through the Internet. Instituto Cervantes, International House and Difusión. Krakow. http://www.encuentro-practico.com/cracovia/conferencias-11.html#gonzalez

  Lozano G. J. Good practices? IWB and Writing Expression. International House and Edinumen. Madrid.

  Lozano G. J. How to get the most out of a technology classroom. Instituto Cervantes of Prague.

  Lozano G. J. IWB and composition skills. Virtual Congress. COMPROFES. Instituto Cervantes. (30 minutes) http://www.youtube.com/watch?v=rdXzR3168Uk

  Lozano G. J. Learn Writing: creating, making, unmaking, sharing and Web 2.0. CE/LEAP. Instituto Cervantes and Spanish Embassy in Philippines. Manila. (1 hour) http://www.celeap.com/t1-javier-gonzaacutelez-lozano-y-juan-garciacutea-...

  Lozano G. J. What we can do with IWB in a multimedia classroom? Instituto Cervantes of Prague. Lozano G. J. Developing writing skills in a multimedia classroom. Instituto Cervantes of Prague.

  Lozano G. J. Writing skills, business letters and web 2.0. IV CIEFE. Amsterdam. (30 minutes) 

  Roraback, E. (2011). A Multiplicity of Folds of an Unconscious ‘Crystal’ Monad: James, Benjamin, and Blanchot. Supplemental online chapter S 68-77. Henry James’s Europe: Heritage and Transfer. Dennis Tredy, Annick Duperray and Adrian Harding, eds. Cambridge: Open Book Publishers. 294 + S 92pp. ISBN 978-906924-36-2.

  Roraback, E. (2011). Introduction, Afterword, 1970-2000, the sections on Thomas Pynchon, Norman Mailer, Kurt Vonnegut, David Foster Wallace, and Lydia Davis, part of the section on Ralph Ellison. In: Lectures on American Literature, Third Edition. Editor: Quinn, Justin. 3rd edition. Univerzita Karlova v Praze. pp. 277-280, miscellaneous from pp. 257-258 and pp. 298-305. ISBN 978-80-246-1996-5.

  Roraback, E. (2011). Nejsvětější svátosti v americké próze. Nad Thomasem Pynchonem [Among the Holy of Holies of Prose Fiction in U.S. English]; or, on Thomas Ruggles Pynchon A2, Thomas Pynchon  Literární Paranoia, 7.21, 12.10.2011, 22-23. English original at https://www.advojka.cz/archiv/2011/21/among-the-holy-of-holies-of-prose-fiction-in-u-s-english-or-on-t ISSN 1803-6635.

  Roraback, E. (2011). Adornova-Jamesonova dialektika, Deleuze-Guattari, kulturní modernita USA, utopie “dění” a poté” [The Dialectic of Adorno-Jameson, Deleuze-Guattari, U.S. Cultural Modernity, Utopias of ‘Becoming’, After]. Miroslav Petříček (Ed.): Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie, Praha: Herrmann synové/Univerzita Karlova, pp. 180-191, ISBN Forthcoming, pp

 

Sledujte nás

Go to top