Magisterský program Strategická komunikace

Proč studovat Strategickou komunikaci na UNYP?

Možnosti komunikace se neustále rozšiřují a klíčovou otázkou se pro organizace i jednotlivce stávají komunikační strategie. Pouhá dostupnost nástrojů však ještě nezaručuje efektivní komunikaci. Důležité je pochopení možností a správné využití kanálů, které pomáhají organizacím i jednotlivcům k dosažení jejich cílů. UNYP nabízí tento progresivní britský model magisterského programu ve spolupráci s University of Bolton (VB).

Proč je náš program unikátní?

Tento program nebyl navržen čistě akademicky. Byl vyvinutý na základě výsledků výzkumu zaměřeném na požadavky předních komunikačních organizací na své nové zaměstnance. Konzutlováni byli vedoucí pracovníci největšich korporací, jako je Microsoft nebo SAP, ale i komunikační agentury, jako například Havas. Dále byl proveden kvalitativní výzkum mezi studenty magisterského programu Strategická komunikace, aby se zjistilo, co jim v průběhu studia vyhovovalo a co naopak ne.

Výsledkem je inovativní magisterský program Strategická komunikace s důrazem na případové studie a praktický model výuky zaměřený na řešení problémů. Studenti jsou tímto způsobem připravováni na rychlé, dynamické a stále se rozvívející globální komunikační prostředí.

Je tento magisterský program vhodný pro mě?

Proto, že komunikace prakticky převzala kontrolu nad všemi aspekty našich životů, je tento program vhodný pro studenty pocházející z nejrůznějších prostředí. Program je zaměřen na výkon a navržen tak, aby probíhal v intenzivních víkendových kurzech. To má dva důvody: umožňuje to studentům pokračovat v kariéře zatímco pokračují ve studiu a navíc jim tento způsob výuky dovolí sdílet jejich profesní zkušenosti a aplikovat teorii v praxi. Jedná se o delikátní rovnováhu mezi náročným pracovním životem a studiem. Na UNYPu se klade důraz na společnou práci – učitelů a studentů – a hledání ideální rovnováhy mezi náročným pracovním a bohatým studentským životem.

Koho můžu očekávat ve třídě?

Program staví na jedinečné rozdílnosti lokálního trhu a vítá mix profesionálů a nedávných absolventů s pozadím v rozdílných oblastech, jako jsou žurnalistika, byznys, mezinárodní vztahy, psychologie, lidské zdroje a dalších oblastí. Právě to přináší studiu programu Strategické komunikace důležitou rozmanitost a nabízí možnost nahlížet různé profesionální oblasti z různých kontextů. Tato diverzita však nekončí u studentů. Devět hlavních přednášejících pochází z rozdílného kulturního pozadí a jsou sedmi národností.

Struktura programu

Studium trvá přes 12 měsíců, od října do září. Program začíná povinným výzkumem a modulem studijních dovedností s důrazem na akademické psaní tak, aby připravil studenty na požadavky magisterského studia. Program je tvořen sedmi moduly na měsíční bázi, od října do dubna. Probíhají v intenzivním víkendovém formátu - pátek od 17:00 do 21:00, sobotu a neděli od 9:00 do 18:00. Závěrečný modul Metody výzkumu podporuje studenty v závěru programu. V disertačním modulu si studenti mohou zvolit mezi klasickou akademicky zaměřenou disertací a více prakticky orientovaným konzultačním projektem.

Pro více informací o předchozím magisterském programu Strategická komunikace, klikněte zde.

 • Kurzy/moduly
  • Výzkum a studijní dovednosti
  • Firemní komunikace
  • Globální digitální média: Teorie a praxe
  • Veřejná komunikace a mediální vztahy
  • Komunikace pro sociální změnu
  • Brand management
  • Krizová komunikace
  • Metody výzkumu
  • Disertace
 • Možnosti uplatnění
  • Vztahy s médii
  • Reklama
  • Public Relations
  • Marketing
  • Vyjednávací specialista
  • Mediální plánování
  • Interní komunikace
  • Práce s veřejnými informacemi
  • Výzkum trhu
  • Kreativa
  • Poradenství
  • Krizová komunikace
  • Sociální média
  • Event management
  • Korporátní komunikace
  • Lobbing
  • Copywriting
  • Žurnalistika
  • Lidské zdroje
  • Poradenství v politických kampaních

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Naši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top
X