UNYP ohlašuje zelené partnerství s Perlegem

Když přijde řeč na boj s klimatickými změnami, okamžitě nás napadnou témata týkající se zákazu spalovacích motorů, nedostatečně využívaných zdrojů obnovitelné energie, recyklace odpadu a pak mnohdy také otázka přehodnocení lidského myšlení a zejména přístupu ke spotřebě a využívání přírodních zdrojů. University of New York in Prague od svých studentů vyžaduje poctivý přístup k recyklaci už od roku 2008, kdy se zavedla recyklační politika, a po celém kampusu byly rozmístěny koše na tříděný odpad. V roce 2015 UNYP v rámci charitativního projektu "Daruj počítač" daroval 56 počítačů a monitorů, přičemž se zároveň podařilo vybrat dostatek prostředků na nákup tabletu pro sdružení Motýlek, které podporuje tělesně postižené děti. V roce 2018 se UNYP zapojil do akce na podporu boje proti omezení produkce plastového odpadu, drasticky omezil užívání jednorázových plastových kelímků a svým studentům rozdal znovu použitelné hrníčky

UNYP je hrdým partnerem společnosti Perlego, digitální knihovny, která myslí na životní prostředí

UNYP letos navázal cenné partnerství se společností Perlego, online platformou, skrze kterou UNYP poskytne svým studentům přístup k více než 400 tisícům digitálních učebnic a studijních textů. Tento podnik však skýtá i další pozitiva - díky tomuto spojení a dlouholeté spolupráci Perlega s projektem Eden Reforestation projects bude ve jménu University of New York in Prague vysázeno na 800 stromů! Eden Reforestation projects se snaží adresovat chudobu a současně obnovovat lesní porosty - v oblastech, kde je to nejvíc třeba, vysazuje miliony stromů ročně. Tato iniciativa vznikla už v roce 2004 v Etiopii, odkud se rozšířila do Madagaskaru, Haiti, Nepálu, Indonésie a Mosambiku. Eden v současné době zaměstnává přes 3500 zemědělců, kteří čelili hrozbě odsunutí a deforestace okolí svých domovů. Eden už v rámci svých aktivit pomohl vysadit přes 200 milionů stromů, přičemž umožnil desítkám tisíc lidí zůstat ve svém přirozeném prostředí a vymanit se ze života pod hranicí chudoby. 

Partnerství s Perlegem pro studenty UNYPu neznamená jen neomezený přístup k učebnicím odkudkoli na světě, navíc jim ušetří až 20 tisíc korun ročně na nákup tištěných materiálů a v neposlední řadě podpoří snížení emisí CO2. Podle portálu The World counts se na výrobu jednoho listu papíru A4 vynaloží až 13 litrů vody - je obtížné si představit množství vody, které by bylo třeba k tisku 400 tisíc učebnic. Další výhodou digitálních knihoven je fakt, že odpadávají problémy spojené s opotřebením knih nebo nákupem aktualizovaných vydání, k čemuž dochází v podstatě na denním pořádku. 

Je jasné, že měření dopadu čehokoliv na životní prostředí je choulostivým tématem. Musíme mít na paměti, že digitální knihovny musí uchovávat všechna data na serverech, které spotřebují obrovské množství energie. Perlego však používá výhradně servery společnosti AWS, která se zavázala, že do roku 2025 bude používat 100 procentní podíl energie z obnovitelných zdrojů. Tento dlouhodobý plán už v roce 2018 překonala o celých 50 procent a ve svém závazku tak udělala zásadní pokrok. 

Partnerstvím s Perlegem a nahrazením velké části tištěných materiálů v konečném důsledku UNYP docílí zmenšení dopadu svého působení na životní prostředí. Množství energie potřebné k chodu a údržbě online knihovny je daleko menší než množství energie a zdrojů potřebných na výrobu milionů učebnic. Nahrazením papírových výtisků zároveň dojde k redukci emisí látek, které poškozují ozonovou vrstvu a chemikálií, které jsou spojovány s okyselováním našich oceánů.  

Sledujte nás

Go to top
X