Kariérní kancelář

Kariérní kancelář zprostředkovává spolupráci mezi univerzitou, organizacemi, studenty a absolventy a v neposlední řadě i s trhem práce. Kariérní kancelář se snaží pomoci studentům s rozhodnutím, kam kariérně směřovat. Dalším z hlavních úkolů kanceláře je utváření a rozvíjení sítě kontaktů s různými institucemi a organizacemi. 

UNYP se věnuje bývalým studentům i po dokončení jejich studia a poskytuje jim celou řadu kariérních a poradentských služeb zaměřených jak na profesní růst, tak i na kariérní změny.

Stáže a pracovní pozice

Stáže jsou pro organizace dobrou příležitostí, jak z řad úspěšných stážistů získat své  budoucí zaměstnance. Vybraní studenti mohou pro vybranou společnost pracovat několik týdnů nebo měsíců a vyzkoušet si uplatnit svoje teoretické znalosti nabyté během studia na UNYP v praxi.

Zaměstnáváním stážistů se vaše společnost může obohatit o nejnovější teoretické postupy a strategie, zatímco studenti mohou těžit z odborné praxe a zkušeností v oboru.

Nabídky

Pokud byste chtěli využít našich služeb, pošlete nám prosím svou nabídku na stáž nebo pracovní místo (částečný úvazek/plný úvazek) nejlépe v podobě pdf/jpg letáčku v příloze na: careeroffice@unyp.cz 

Nabídka bude následně zveřejněna na naší e-learningové platformě a na dalších univerzitních online platformách jako je Facebook, LikedIn nebo webové stránky. Nabídku můžeme vyvěsit i v prostorách školy na nástěnce.

 

 

Sledujte nás

Go to top