Edel Marie Sanders

Edel Marie Sanders
Vedoucí výzkumu
Ph.D. University of Cambridge, UK M.A. Ed.M., Columbia University Teachers College, USA B.A. summa cum laude, Phi Beta Kappa, Columbia University, USA
Edel, fascinovaná fungováním rozvíjející se mysli, získala dva magisterské tituly (MA, EdM) na Columbia University, na které absolvovala summa cum laude i bakalářská studia. Po výzkumu na Columbia University's Arts Education Research Center v New Yorku, který zdokumentoval dopad hudební výchovy na akademické výsledky a sebevědomí dětí, Edel získala doktorát v oboru pedagogika a kognitivní psychologie na University of Cambridge. Zaměřila se na kognitivní vazby mezi hudebním učením a matematickými výsledky, jako například proporcionální porozumění. Během této doby se Edel připojila k výzkumné skupině laboratoře Center for Neuroscience in Education - INSTRUCT (Implementing New Student and Teaching Resources Using Cognitive Theory). V rámci postdoktorální práce podpořila terénní výzkum v laboratoři Comparative Cognition na University of Cambridge. Ten zkoumal individuální vlastnosti a sociální učení v přirozeném prostředí divokých kavek. Její následný výzkum se vrátil k lidem a ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v České republice zkoumá mezigenerační posttraumatický stres a růst u tří generací přeživších holocaustu 2. světové války. Kromě publikování v této oblasti se její poslední práce zabývají i syndromem vyhoření a životním stylem učitelů a také pracovní integritou skrze optiky vícero proměnných. Budoucí výzkumné zájmy zahrnují zkoumání mezidruhového vědomí a poznávání, altruistické učení u dětí, stejně jako zlepšování kognitivních funkcí a pohody prostřednictvím hudby, mantry, všímavosti a dalších terapeutických intervencí.

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru